Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

  • područje
  • naslov
  • autori
  • sažetak
  • ključne riječi
  • klasu (za mišljenja)
  • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

  • Članci o povratu poreza: porez povrat
  • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
  • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
  • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
  • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
  • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 81
Isplate plaće radniku u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Provedbama odredaba Zakona o osiguranju radničkih tražbina svaki radnik kojemu poslodavac nije u mogućnosti isplatiti plaću u propisanim rokovima može ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

Snimka webinara
Troškovi u poslovnoj praksi, trajanje 145 min
Ponedjeljak, 22.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

rrif - 5.2023, str. 74
Besplatne zalihe i ispravak potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daje dio upute koju je izdalo Ministarstvo financija u vezi s ...

rrif - 5.2023, str. 65
Računovodstvo i porezi u praksi

Odabrali smo nekoliko odgovora na pitanja koja se pojavljuju u praksi s uvjerenjem kako ima više slučajeva koji bi se ...

rrif - 5.2023, str. 27
Ispravak vrijednosti kratkotrajnih potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 9
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 9 Financijski instrumenti u primjeni je već punih pet godina ali u praksi i dalje stvara izazove u vezi ...

Sudska praksa
Prijenos tražbine i sredstava o osiguranju / založno pravo
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023, 410-01/23-01/635

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Utorak, 04.04.2023.

Kreditnim poslovima s inozemstvom se za izvještajne potrebe sukladno Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance stanja međunarodnog ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 4.2023, str. 50
Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige povrata sitnog inventara u godini koja slijedi godinu u kojoj ...

Mišljenja
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Ponedjeljak, 27.03.2023, 110-01/23-01/73

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Sudska praksa
Brisovna tužba
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Splitu

pip - 3.2023, str. 85
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove čl 165 ZVDSP a u vezi s čl 1120 ZOO ...

rrif - 3.2023, str. 82
Prodaja proizvoda i otpis potraživanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom proizvoda koje je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.02.2023.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Učinak kazni ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo B d o o s ograničenom odgovornošću dalje d o o pripaja se društvu preuzimatelju društvu A d d ...

Mišljenja
Oblik izjave o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni rad i nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe
Ponedjeljak, 06.02.2023, 110-01/23-01/37

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. godinu i ostale aktualnosti, trajanje 270 min
Četvrtak, 02.02.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

pip - 2.2023, str. 85
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I Porez na dodanu vrijednost Obveza PDV a kod otpisa potraživanja kod obrtnika dohodaša Primjena stope PDV a na isporuku ...

Sudska praksa
Naplata tražbine prisilnim putem
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun, trajanje 315 min
Četvrtak, 08.12.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Godišnji popis imovine i obveza, trajanje 150 min
Srijeda, 07.12.2022.

Autori:
Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

rrif - 12.2022, str. 76
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kontrola knjiženja provedenih na računima glavne knjige zahtjevan je i odgovoran posao Kvalitetno obavljena kontrola jamac je dobre podloge za ...

pip - 12.2022, str. 39
Nematerijalna (od)šteta na temelju GDPR-a
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Na razini EU a GDPR je prvi put donio mogućnost potraživanja naknade nematerijalne štete zbog povrede prava povezanih s osobnim ...

Sudska praksa
Pokretanje postupka nakon otvaranja stečajnog postupka
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Odricanje od novčanog potraživanja radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Obavijest o ustupu tražbine
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

rrif - 11.2022, str. 79
Prijenosi i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s obveznim financiranjem poslovanja povezanih ...

rrif - 11.2022, str. 77
Naplata i ulaganje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je naplata pruženih usluga putem kartičarske kuće i ulaganje na tuđu imovinu Smatramo da je stvarna ...

rrif - 11.2022, str. 33
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavamo se kraju poslovne godine te je stoga potrebno na vrijeme provjeriti kakvo je stanje s nenaplaćenim potraživanjima od kupaca ...

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 10.2022, str. 80
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Ugovor o osiguranju regresna odgovornost čl 939 ZOO a 91 S obzirom na to da iz stanja ...

pip - 10.2022, str. 73
Upravljanje naplatom potraživanja
Autor: Dr. sc. Anđelka BUNETA

Menadžeri financija i poduzetnici učestalo si postavljaju pitanje Kako u turbulentnoj okolini s čestim promjenama gospodarskih uvjeta ili uvjetima nelikvidnosti ...

rrif - 10.2022, str. 67
Likvidacijska imovina i ustup potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je primitak imovine koji pripada proračunskoj osobi nakon likvidacije trgovačkog društva i ustup potraživanja Prijeporno je ...

rrif - 9.2022, str. 147
Upravljanje naplatom potraživana
Autor: Dr. sc. Anđelka BUNETA

Menadžeri financija i poduzetnici učestalo si postavljaju pitanje Kako u turbulentnoj okolini s čestim promjenama gospodarskih uvjeta ili uvjetima nelikvidnosti ...

Snimka webinara
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva, trajanje 230 min
Srijeda, 31.08.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Mišljenja
Porezni tretman isporuka
Srijeda, 03.08.2022, 410-19/22-02/147

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Mišljenja
Oporezivanje usluge provođenja transakcija na bankomatima
Utorak, 07.06.2022, 410-19/21-02/264

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 62
Predujmovi i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma su dani predujmovi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i njegov povrat te dane subvencije Predujmovi za ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2022, str. 59
Dohodak od imovine i razmjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovog proračunskog praktikuma su zakup prostora koji je u posjedu općine i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine Općina mora prihode ...

rrif - 5.2022, str. 55
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Predstečajni postupci provode se od 1 rujna 2015 godine prema Stečajnom zakonu a najnovije izmjene Stečajnog zakona odrazile su se ...

rrif - 5.2022, str. 19
Ugovorna imovina ili potraživanja od kupaca prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima uz ostale promjene i uvođenje brojnih procjena uvodi u bilancu subjekta ugovornu ...