Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Hrvatsko trgovačko društvo A d o o iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci B GmbH iz Graza Austrija Austrijsko društvo ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje usluga smještaja povezanom društvu
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Matično društvo A iz Zagreba obveznik PDV a organiziralo je dvodnevnu edukaciju za zaposlenike svojih povezanih društava iz Republike Hrvatske ...

rrif - 11.2021, str. 114
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju transferne cijene u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na zakonodavni okvir kojim su one propisane ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

PrGO - 1.2021, str. 188
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranog inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

PrGO - 1.2021, str. 143
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2020. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obveznici predaje Obrasca PD IPO Tko su povezane osobe Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO Primjer popunjavanja ...

rrif - 8.2020, str. 148
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom ...

rrif - 8.2020, str. 50
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

Spajanje društava trgovačkih društava obavlja se zbog posebnog interesa vlasnika To je složena poslovna kombinacija zbog toga što obuhvaća ...

PrGO - 1.2020, str. 144
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Obveznici predaje Obrasca PD IPO 2 Tko su povezane osobe 3 Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO ...

rrif - 11.2019, str. 122
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine na snazi je čl 30 b Zakona o porezu na dobit Nar nov br ...

rrif - 9.2019, str. 41
Izvješće o transakcijama s povezanim osobama društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 u pododjeljku 2 dodani su članci ...

rrif - 7.2019, str. 192
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Autori u članku objašnjavaju pravni proces osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću dalje d o o kada je osnivač ...