Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 177
Dvojno iskazivanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Euro kao službena valuta u Republici Hrvatskoj uveden je 1 siječnja 2023 godine Mediji svakodnevno izvještavaju o povećanju cijena nezadovoljnim ...

Snimka webinara
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun, trajanje 315 min
Četvrtak, 08.12.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 11.2022, str. 24
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1 siječnja 2023 godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala ...

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

rrif - 8.2022, str. 10
Pravila preračunavanja i zaokruživanja u vezi s uvođenjem eura
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Prilikom dvojnog iskazivanja te u trenutku i nakon uvođenja eura kao službene valute cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ...

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

Pror - 4.2022, str. 20
Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Prema sadašnjim saznanjima očekuje se da će se od 1 siječnja 2023 godine u Republiku Hrvatsku uvesti euro kao nacionalna ...

pip - 3.2022, str. 7
Praktične pripreme za uvođenje eura: dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti
Autor: Mr. sc. Ana ŠABIĆ

Jedan je od glavnih alata za zaštitu potrošača prilikom prelaska na novu valutu posebice za sprječavanje neispravnog preračunavanja cijena i ...

pip - 11.2021, str. 56
Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Duhanski proizvodi su proizvodi namijenjeni udisanju pare bez procesa izgaranja a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine cigarete ...

pip - 5.2020, str. 49
Trošarina na duhanske proizvode
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Duhanski su proizvodi uvedeni u hrvatsko trošarinsko zakonodavstvo 1 siječnja 2017 godine i od tada se su predmet oporezivanja To ...

pip - 4.2020, str. 43
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića ...

rrif - 4.2020, str. 42
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2017, str. 79
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Unos rabljenog osobnog automobila radi daljnje prodaje u RH Unos piva u statusu registriranog primatelja ...

Mišljenja
Obveznik plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića
Ponedjeljak, 05.12.2016, 410-19/16-12/165

Davatelj: Carinska uprava

pip - 12.2016, str. 38
Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Osobe koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima npr kiosci trgovine ugostiteljski objekti i druga maloprodajna mjesta i trošarinski ...

rrif - 11.2016, str. 118
Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Trošarinski sustav oporezivanja duhanskih prerađevina cigareta cigara cigarilosa sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje uređen je Zakonom ...

Mišljenja
TDR d.o.o. Rovinj – promjene u procesu proizvodnje i poslovnim procesima
Četvrtak, 20.10.2016, 410-19/16-04/491

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
EKONOMIK parfemi – trošarinski status
Utorak, 23.08.2016, 410-19/15-06/184

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Novi provedbeni trošarinski propisi
Srijeda, 23.12.2015, 410-01/15-01/225

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Institut direktne isporuke prema Zakonu o trošarinama
Petak, 11.12.2015, 410-19/15-06/191

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu
Ponedjeljak, 07.12.2015, 410-01/15-01/2235

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine
Srijeda, 02.12.2015, 410-19/15-04/982

Davatelj: Carinska uprava

pip - 12.2015, str. 78
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Komisiona prodaja vozila Smještaj rafiniranog etilnog alkohola puštenog u potrošnju u skladište ovlaštenog trošarinskog skladišta ...

Mišljenja
Zahtjev za produženje roka za uvoz duhanskih prerađevina
Srijeda, 07.10.2015, 410-19/15-04/857

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obveznik plaćanja posebnog poreza na prženu kavu
Utorak, 29.09.2015, 410.19/15-12/123

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Unos i obveza plaćanja trošarine za ulje tarifne oznake KN 2710 19 99 sukladno Zakona o trošarinama
Petak, 22.05.2015, 410-19/15-03/353

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obveza plaćanja trošarine na maziva sukladno Zakonu o trošarinama
Četvrtak, 07.05.2015, 410-19/15-03/303

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Tumačenje odredaba Zakona o trošarinama – sustav odgode plaćanja trošarine
Četvrtak, 19.02.2015, 410-19/15-05/3289

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Unos iz druge države članice proizvoda tarifne oznake KN 3811 90 00 90 – antikorozivni aditiv
Srijeda, 03.12.2014, 410-19/14-05/4089

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obavljanje djelatnosti prerade (prženja) kave
Petak, 24.10.2014, 410-19/14-12/170

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Javna nabava rakije, vina i duhana za nargile
Srijeda, 15.10.2014, 410-19/14-05/3289

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Trošarinsko kretanje i oporezivanje aditiva
Utorak, 22.07.2014, 410-19/14-03/138

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Primitak cigara i cigarilosa na trošarinsko skladište u RH
Četvrtak, 05.06.2014, 410-19/14-04/474

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obračun i plaćanje razlike trošarine na ostali duhan za pušenje
Ponedjeljak, 02.06.2014, 410-19/14-04/480

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Otvaranje tobacco shopa – trošarinski obveznik duhanskih prerađevina
Utorak, 13.05.2014, 410-19/14-04/394

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvoz teškog loživog ulja u Republiku Hrvatsku
Ponedjeljak, 12.05.2014, 410-19/14-03/17

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obračun razlike trošarine na cigarete
Srijeda, 09.04.2014, 410-19/14-04/95

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 4.2014, str. 113
Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Autorica u članku razrađuje obveze ostalih osoba koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima npr kiosci trgovine ugostiteljski objekti i ...

Mišljenja
Otprema piva iz Njemačke za potrebe sajma u RH
Utorak, 25.02.2014, 410-19/14-05/31

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Unos trošarinskih proizvoda (vino) iz druge države članice Europske unije
Ponedjeljak, 25.11.2013, 410-19/13-05/59

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obavljanje djelatnosti prerade kave
Srijeda, 09.10.2013, 410-19/13-08/18

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 9.2013, str. 132
Obračunavanje razlike trošarine na zalihe cigareta zbog povećanja maloprodajne cijene
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 srpnja 2013 trošarinskim obveznicima duhanskih prerađevina cigareta te ostalim osobama koje radi prodaje drže cigarete propisuje se ...