Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Pod kojim uvjetima nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti te na koji način za vrijeme epidemije ...

Vijesti
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.

Radi novonastale situacije vezane za koronavirus COVID 19 Hrvatski zavod za zapošljavanje dalje HZZ izdao je naputke na temelju ...

Pitanja i odgovori
Mjere aktivne politike zapošljavanja
Četvrtak, 23.01.2020.

Mogu li nezaposlene osobe u 2020. godini koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

pip - 10.2019, str. 59
Strukturne prednosti pripravništva ili vježbeništva kao modela zapošljavanja u odnosu prema stručnom osposobljavanju za rad
Autor: Mr. sc. Bruno Moslavac

Autor u članku objašnjava prednosti primjene instituta pripravništva odnosno prednosti pripravništva ili vježbeništva kao modela zapošljavanja u odnosu prema stručnom ...

pip - 9.2019, str. 36
Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.

U časopisu Pravo i porezi br 7 8 19 objavljen je prvi dio članka o utjecaju pojma radnika u praksi ...

Pitanja i odgovori
Novčana naknada za nezaposlenost
Utorak, 16.07.2019.

Ima li osoba kojoj je radni odnos prestao sporazumnim raskidom ugovora o radu pravo na novčanu naknadu na temelju osiguranja ...

Pitanja i odgovori
Obavljanje rada bez zasnivanja radnog odnosa
Srijeda, 09.05.2018.

Može li fizička osoba obavljati poslove bez zasnivanja radnog odnosa i bez prava na novčanu naknadu volontiranje u trgovačkom društvu ...

rrif - 10.2017, str. 132
Porezna rasterećenja i veća zaštita radnika
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Nove procjene vrijednosti nekretnina za izračun poreza na nekretnine u Irskoj 2 Propisuju se informacije koje trebaju sadržavati osiguravateljski ...

Mišljenja
Stručni ispit
Srijeda, 31.08.2016, 131-01/16-02/64

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Mišljenja
Staž i stručni ispit za osobe koje su uz rad završile studij sestrinstva
Četvrtak, 31.12.2015, 501-01/15-02/28

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Pror - 4.2011, str. 31
Pregled tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Vlada RH i sindikati javnih služba zaključili su 4 listopada 2010 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim ...

Pitanja i odgovori
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
Subota, 01.05.2010.

Može li osoba koja ima ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s poslodavcem sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem ...

rrif - 11.2007, str. 150
Rad radnika kod drugog poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

U praksi je prilično prisutna pojava tzv iznajmljivanja radnika drugom poslodavcu osobito kada njegov rad nije kroz kraće vrijeme ili ...