Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 122
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra prodaja suvenira u muzeju i reklasifikacija sitnog inventara u dugotrajnu ...

rrif - 11.2023, str. 189
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Temeljni pristup upravljanju novčanim sredstvima na razini proračuna je da ona budu raspoloživa na jedinstvenom jedinom transakcijskom računu određenog proračuna ...

rrif - 11.2023, str. 31
Zaduživanje za nabavu imovine i njezina prodaja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra zaduživanje za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te njezina prodaja ako ...

rrif - 8.2023, str. 56
Protestirana jamstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju isplate po danim protestiranim jamstvima Prijepor nastaje ako su jamstva ...

rrif - 6.2023, str. 57
Osnivanje ustanove i darovanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja osnivanja ustanove i darovanja u i izvan općeg ...

rrif - 3.2023, str. 80
Izgradnja i kupnja imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje izgradnje poslovnog objekta i kupnja imovine od službenika na računima glavne knjige Sve dok ...

rrif - 12.2022, str. 141
Plaćanje poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige obračuna poreza na dobitak koje neprofitne organizacije u koje se ...

rrif - 11.2022, str. 77
Naplata i ulaganje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je naplata pruženih usluga putem kartičarske kuće i ulaganje na tuđu imovinu Smatramo da je stvarna ...

Vijesti
Izjava o fiskalnoj odgovornost
Ponedjeljak, 21.02.2022.

Čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave moraju do 28 veljače 2022 ...

Vijesti
Novi Zakon o proračunu
Srijeda, 26.01.2022.

Zakon o proračunu je temeljni zakon kojim se uređuje djelatnost proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika Uz uključivanje već postojećih postupanja ...

rrif - 1.2022, str. 28
Kredit i ispravak pogreške
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su refinanciranja kratkoročnog kredita i ispravak pogrešnog knjiženja u prethodnom izvještajnom razdoblju Pri refinanciranju kratkoročnog kredita ...

rrif - 12.2021, str. 109
Primljeni dar i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su primljeni dar u financijskoj imovini i naplata potraživanja koje je iskazano u kunama Ako proračunska ...

Vijesti
Financijski planovi u obuhvatu državnog proračuna
Petak, 10.09.2021.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove za 2022 godinu odnosno za 2023 2024 godinu Prvi ...

Pror - 9.2021, str. 10
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Kao jedan od način izvora financiranja u javnom području mogu biti namjenski i vlastiti prihodi Među njim postoji razlika iako ...

rrif - 8.2021, str. 44
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule dok se ...

Vijesti
Procedure u sustavu fiskalne odgovornosti
Četvrtak, 29.07.2021.

Svaka osoba iz sustava proračuna provjerava usklađenost svoga poslovanja s zakonski zahtijevanim radom No ima li za koje ne postoji ...

Vijesti
Primopredaja vlasti i fiskalna odgovornost
Utorak, 27.07.2021.

Kada čelnici odstupaju s vlasti što se često događa nakon provedenih izbora kao što je to bilo u 2021 godini ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...

Pror - 1.2021, str. 16
Posebnosti u provedbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Zakon kojim su uređeni izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinca lokalne i područne regionalne samouprave raspodjela prihoda ...

Pror - 10.2020, str. 28
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Mijenjat će se pravilnik kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i koje će se primjenjivati tek od početka 2021 godine No ...

Pror - 7.2020, str. 13
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Uz kratak osvrt na donesene promjene Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020 godinu i projekcije za 2021 i 2022 ...

rrif - 5.2020, str. 72
Primljene donacije – darovi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven dan ...

rrif - 4.2020, str. 84
Izravno plaćanje u javnoj nabavi i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži izravno plaćanja podugovarateljima što je zakonska obveza u sustavu javne nabave te ispravak ...

rrif - 3.2020, str. 110
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je ...

rrif - 2.2020, str. 34
Darivanje imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježi darivanje dugotrajne nefinancijske imovine osobi koja je u obuhvatu općeg proračuna te osobi koja ...

Pror - 1.2020, str. 16
Moguć je otpis nejavnih davanja
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku podsjeća na zakonodavni okvir kojim je u javnom sektoru uređen otpis nejavnih davanja odnosno daje odgovor ...

rrif - 1.2020, str. 27
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba ...

rrif - 12.2019, str. 98
Naplata potraživanja i prodaja udjela
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pri prodaji koja se naplaćuje putem kartičarske kuće pozornost se posvećuje pravilnom iskazivanju i praćenju naplate potraživanja od kartičarske ...

Pror - 12.2019, str. 3
Plaće u školstvu, znanosti i visokom obrazovanju
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sindikati su uime zaposlenika u osnovnim i srednjim školama te zaposlenika u znanosti i obrazovanju pregovarali sa svojim poslodavcem ...

rrif - 10.2019, str. 62
Pomoći i ulaganja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu iskazuju na računima glavne knjige pomoć jedne lokalne jedince drugoj lokalnoj jedinici te ulaganje u ...

rrif - 9.2019, str. 52
Obdarivanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darovanje trgovačkom društvu i darovanje dječjem vrtiću dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 8.2019, str. 48
Depoziti i prijenos sredstava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju valutna klauzula koja se pojavljuje kod oročavanja novca te prijenos ...

Pror - 6.2017, str. 30
Promjene financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S
Autori: Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Promjene izmjene i dopune financijskog plana proračunskih korisnika provode se tijekom godine prema postupku za njegovo donošenje Preporuka je ...

rrif - 12.2010, str. 97
Postupanje s računima skupine 93 i 94 u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom praktikumu knjižit će se postupanje s knjižnim stavkama koje su iskazane na dugovnoj strani računa ...

rrif - 11.2010, str. 67
Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom praktikumu knjižit će se ustup potraživanja i razlika valutne klauzule pri nabavi dugotrajne nefinancijske imovine S obzirom na ...

Pror - 11.2010, str. 62
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnim i područnim jedinicama
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.

Donošenjem i stupanjem na snagu Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koja je stupila na ...

rrif - 11.2010, str. 63
Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Iako je pojam interne realizacije pojam koji je naslijeđen iz prošlih ekonomskih sustava u poslovnoj se praksi i danas primjenjuje ...

Pror - 11.2010, str. 19
Mjesna samouprava
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.

Mjesna samouprava ima poseban položaj u sustavu uprave Njezin poseban položaj uvjetuje i posebnosti u njezinom poslovanju i time u ...

Pror - 11.2010, str. 2
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

Rokovi za planiranje financijskih planova odnosno proračuna počeli su teći Rokovi planiranja za državni proračun relativno su kratki dok su ...

rrif - 10.2010, str. 177
Naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

POSLOVANJE PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ovom će se praktikumu knjižiti namira potraživanja kartičnom naplatom i ispravak pogrešnog knjiženja iz ...

rrif - 9.2010, str. 163
Kupnja dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom će se praktikumu knjižiti kupnja dugotrajne imovine kada se istodobno s obvezom za plaćanje odobrava ...

rrif - 8.2010, str. 134
Gubitak i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Proračunski praktikum U ovom će se praktikumu knjižiti smanjenje ulaganja u trgovačkom društvu zbog pokrića njegova gubitka i otpis sitnog ...

rrif - 7.2010, str. 42
Podizanje gotovine karticom i darivanje vlastite dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva U ovom praktikumu dana su dva poslovna događaja 1 podizanje gotovine karticom i 2 darivanje donacija vlastite ...

Pror - 7.2010, str. 50
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Već je započeo proces planiranja proračuna Iako je sam početak procesa planiranja proračuna usmjeren samo na neke osobe njegov završetak ...

Pror - 7.2010, str. 2
Računovodstveno i porezno motrište spajanja i pripajanja proračunskih ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Neke od statusnih promjena kod ustanova su spajanje i pripajanje One zahtijevaju odgovarajuće računovodstvene i porezne postupke Ne smije se ...

rrif - 5.2010, str. 150
Povrat plaćenog PDV-a za znanost i vatrogastvo u 2010.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

I ove godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010 godine propisano je pravo na povrat plaćenog poreza ...

rrif - 5.2010, str. 38
Revolving kredit i nabava dugotrajne imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Praktikum proračunskog računovodstva Osobitost ugovora o revolving kreditu zahtijeva i odgovarajući način njegova korištenja i njegove otplate ako se on ...

rrif - 4.2010, str. 63
Smanjenje vlasničkih udjela i ulaganja zakupoprimca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVOVeć stečena vlasnička prava ponekad se umanjuju U proračunskom se računovodstvu mora posvetiti pozornost pravilnom knjiženju te promjene ...

rrif - 3.2010, str. 69
Stjecanje vlasničkih prava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO Proračuni ponekad stječu i određena vlasnička prava U načelu ih stječu bez izravnih novčanih ulaganja S obzirom na ...