Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2022, str. 175
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U 2022 godini osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi određuju se prema prosječno isplaćenoj bruto plaći po jednom ...

rrif - 2.2022, str. 139
Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Predaja statističkog izvješća o dospjelim a nenaplaćenim računima i dalje je obvezna Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani ...

obav - 2.2022, str. 92
XIII.PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2022.
Autor:

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK ...

obav - 2.2022, str. 41
IV.OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
Autor:

OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR OBRAČUN ...

obav - 2.2022, str. 36
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
Autor:

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2022, str. 15
II.PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE
Autor:

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

rrif - 2.2022, str. 16
Uvođenje eura u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Ovaj je članak informacija o aktivnostima i prilagodbama u procesu zamjene hrvatske kune eurom Rađen je na temelju prijedloga Zakona ...

Vijesti
Prijava za posebni postupak OSS-a za IV. kvartal 2022. godine – najkasnije do 31. 1. 2022. godine
Četvrtak, 27.01.2022.

Porezni obveznici koji prodaju dobara i usluge na daljinu i prijavljeni su u posebni postupak OSS a trebaju za tromjesečno ...

Vijesti
Obveza predaje Obrasca e-trgovina do 20. siječnja 2022. godine
Utorak, 18.01.2022.

U skladu s čl 163 st 8 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 79 13 73 21 ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

Autor: M.H.

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2021. godine, trajanje 135 min
Utorak, 11.01.2022.

Autor: M.H.

Vijesti
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka
Srijeda, 05.01.2022.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da ...

Vijesti
Posebnosti paušalnog oporezivanja i predaja Obrasca PO-SD i PO-SD-Z
Utorak, 04.01.2022.

Paušalno oporezivanje poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost najčešći je oblik oporezivanja Iako jednostavni način vođenja poslovnih knjiga u praksi ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori
Autor:

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 79
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nova Uredba o uredskom poslovanju iz srpnja 2021 godine stavlja veći naglasak na korespondenciju i upravljanje dokumentima uz pomoć digitalnih ...

PrGO - 1.2022, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

rrif - 1.2022, str. 33
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća i ostalih primitaka u 2022. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca ali zbog nekih ...

rrif - 1.2022, str. 30
PDV između obračunskih razdoblja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s primljenim računima na kojima je istaknut PDV pri čemu ...

Pror - 1.2022, str. 12
Promjene u obujmu i vrijednosti imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prema odredbama proračunskih pripisa iz područja računovodstva promjene u vrijednosti i u obujmu imovine i obveza povezane su s događajima ...

rrif - 1.2022, str. 15
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prodaja putem samoposlužnih uređaja odnosno različitih vrsta automata u doba pandemije prouzročene virusom COVID 19 doživjela je svoj novi procvat ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 29.12.2021.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Vijesti
Nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Srijeda, 22.12.2021.

Uspostavite dokumentaciju u postupku kontrole obveznika i preuzmite zapisnik o kontroli podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja e ...

Vijesti
Izmjene i dopuna Zakona o općem upravnom postupku
Ponedjeljak, 20.12.2021.

Što nam najvažnije donose izmjene ZUP a Zakona o općem upravnom postupku Dana 1 siječnja 2022 godine stupaju na snagu ...

Vijesti
Provedba kontrole knjiženja u pripremi financijskih izvješća
Petak, 10.12.2021.

Jeste li sigurnu da ste tijekom poslovne godine obavili sva knjiženja u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim propisima te ...

Vijesti
Računovodstvo praćenja očekivanih popusta prema MSFI-ju 15
Srijeda, 08.12.2021.

S novim MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima značajno je promijenjen pristup računovodstvenog obuhvaćanja ugovorenih popusta te postupaka s ...

Snimka webinara
Priprema za godišnji obračun za 2021. i aktualnosti, trajanje 330 min
Utorak, 07.12.2021.

Autor: M.H.

rrif - 12.2021, str. 221
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2022. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prag za prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno određen je u visini primitaka od 7 500 000 00 kn Odluku ...

pip - 12.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Primjena odredaba Zakona o radu tumačenja Postupanje s djelatnicima koji odbijaju dostaviti potvrdu Sigurnost i zaštita zdravlja osoba s ...

rrif - 12.2021, str. 181
Objave uz financijske izvještaje koje bolje odražavaju potrebe investitora
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB ov pristup postavljanju zahtjeva za objavljivanjem jest nastojanje da se poduzećima omogući bolja prosudba o značajnosti informacija U takvu ...

pip - 12.2021, str. 73
Rješavanje poreznih izazova proizišlih iz digitalizacije ekonomije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovom članku predstavlja aktivnosti Mjere 1 BEPS a s posebnim osvrtom na zadnje javno objavljeni Sporazum o rješenju ...

pip - 12.2021, str. 64
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2021 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

Pror - 12.2021, str. 61
O državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Donesen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2022 godinu i projekcije za 2023 i 2024 godinu U članku se daje ...

pip - 12.2021, str. 43
Izmjene Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nakon više od desetljeća primjene bez izmjena a što je u hrvatskom zakonodavstvu razmjerno dobar koliko i rijedak primjer Hrvatski ...

Pror - 12.2021, str. 55
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

Donesene su i druge izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021 godinu i projekcije za 2022 i 2023 ...

Pror - 12.2021, str. 49
Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru i usvojene mjere za unaprjeđenje
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Silvana ŠALOV , univ. spec. iur., dipl. oec.

Putem sustava unutarnjih kontrola osigurava se obavljanje poslova na pravilan način koji je usklađen sa zakonima i drugim propisima čime ...

Pror - 12.2021, str. 44
Procedure iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

U seriji članaka o procedurama koje proračunske osobe koje su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti moraju imati i provoditi ...

rrif - 12.2021, str. 38
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije završnih knjiženja i utvrđivanja financijskog rezultata potrebno je provesti kontrolu knjiženja provedenih tijekom godine te utvrditi jesu li provedeni ...

pip - 12.2021, str. 7
Maksimalna harmonizacija zakonodavstva EU-a u obveznom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Od 1 siječnja 2022 godine primjenjuje se Direktiva EU 2019 771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20 svibnja 2019 o ...

Pror - 12.2021, str. 7
Računovodstveni podsjetnik za proračune i proračunske korisnike za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pravo je vrijeme za provjeru podatka koji se nalaze na knjigovodstvenim računima svake proračunske osobe kako bi ona bez prijepora ...

Vijesti
Obvezno testiranje i nadoknada troška testiranja
Petak, 19.11.2021.

Od 16 studenoga 2021 godine Nar nov br 121 21 na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila, plovila i drugih vozila, trajanje 180 min
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Autor: M.H.