Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2023, str. 34
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje priznavanja prihoda i rashoda kod uslužnih graditelja u skladu sa zahtjevima HSFI ja 15 ...

Snimka webinara
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 180 min
Utorak, 04.04.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 27
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

rrif - 9.2020, str. 58
Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru internih prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga koji se iskazuju na posebnoj poziciji u Računu ...

rrif - 2.2016, str. 102
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda ...

rrif - 5.2015, str. 19
Novosti u računovodstvu izgradnje građevina
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku se obrađuje promjena računovodstvenog obuhvaćanja troškova izgradnje građevina s obzirom na promjene koje su odredile novi način oporezivanja ...

rrif - 2.2015, str. 135
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom su članku definirane posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa ...

rrif - 2.2014, str. 151
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pažnju treba posvetiti priznavanju ...

rrif - 2.2013, str. 78
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2012.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom su članku definirane neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu ...

rrif - 2.2012, str. 46
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2011.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta bitno je obratiti pozornost na neke posebnosti koje su ...

rrif - 2.2011, str. 86
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U ovom članku definirane su neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu ...

rrif - 8.2010, str. 57
PDV u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Kad smo pomislili da je u graditeljstvu postalo sve jasno s novim uređenjem sadržanim u Pravilniku o porezu na dodanu ...

rrif - 8.2010, str. 21
Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Obračunavanje prihoda u graditeljskoj djelatnosti Ostvarivanje prihoda u graditeljstvu u računovodstvu se najčešće povezuje s MRS om 11 Ugovori o ...

rrif - 2.2010, str. 74
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Kod sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu bitno je uzeti u obzir neke posebnosti koje se odnose na priznavanje prihoda ...

rrif - 11.2009, str. 41
Računovodstvo uređenja okoliša
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Građevinski objekti i pripadajuća zemljišta u velikim trgovačkim društvima čine znatan dio imovine pa je nastanak troškova uređenja okoliša u ...

rrif - 8.2009, str. 126
Primjena novih propisa u gradnji
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.

Na području graditeljstva zakonodavac je u posljednje vrijeme donio nekoliko propisa kojima se želi osigurati učinkovita koordinacija državne i lokalne ...

rrif - 8.2009, str. 28
Procjenjivanje proizvodnje u graditeljstvu
Autor: Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se razmatra problem procjenjivanja stupnja dovršenosti kao metode utvrđivanja prihoda odnosno rashoda u graditeljskoj djelatnosti Autorica u tome ...

rrif - 7.2009, str. 144
Poticanje ulaganja u graditeljstvu
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.

Jedna od 10 mjera Vlade RH jest i Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija a kojom se mjerom uz ostalo ...

rrif - 5.2009, str. 95
Suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.

Autor u članku obrađuje pitanja koja obrađuje Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja a koji je donesen na ...

rrif - 2.2009, str. 61
Financijsko izvješćivanje u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

O izradi godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2008 detaljno je objašnjeno u prošlom broju časopisa Osobitosti koje se ...

rrif - 3.2008, str. 173
Neka pitanja vezana za dobivanje suglasnosti za poslove građenja
Autor: Josip BIENENFELD, dipl. iur.

Približava se 1 travnja 2008 kada neki izvođači radova koji nisu pribavili suglasnost za započinjanje poslova građenja ne će smjeti ...

rrif - 2.2008, str. 119
Godišnji obračun u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Početkom listopada 2007 izašlo je iz tiska najnovije IV izdanje naše knjige Građenje i nekretnine u prometu u kojoj su ...

rrif - 12.2007, str. 147
Nastanak obveze za PDV kod uslužnih graditelja - primjena temeljnog načela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Davanje poreznog savjeta je uvijek povezano s rizikom moguće pogreške Čak i kad se pritom oslanjamo na stajalište Porezne uprave ...

rrif - 4.2007, str. 66
Kalkulacija troškova u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Petar PROKLIN

Račun troškova za poduzetnike temelj je za utvrđivanje troškova i praćenje kretanja troškova te za ispravnu kalkulaciju kojom se dobiva ...

rrif - 2.2007, str. 27
Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Članci o sastavljanju financijskih i poreznih izvješća za poduzetnike dobitaše u prvom broju našeg časopisa u najvećem dijelu zadovoljavaju potrebe ...