Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2022, str. 79
Povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji su registrirani za djelatnost komercijalnog prijevoza roba i putnika pri čemu se koriste vozilima na dizel imaju pravo ...

rrif - 11.2019, str. 39
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Autotaksi djelatnost jedna je vrsta djelatnosti javnog prijevoza putnika Obavljanje te djelatnosti uređeno je Zakonom o prijevozu u cestovnom ...

rrif - 10.2019, str. 49
Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Iznajmljivači vozila pružaju usluge koje se ubrajaju u posebne oblike turističke ponude Za obavljanje te djelatnosti Zakon o pružanju ...

rrif - 2.2015, str. 97
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ...

rrif - 2.2014, str. 115
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2013.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu ...

rrif - 2.2013, str. 104
Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Kao i svaka djelatnost tako i prijevoznička djelatnost ima svoje posebnosti koje je razlikuju od ostalih Međutim s motrišta računovodstva ...

rrif - 2.2012, str. 79
Financijska izvješća za prijevoznička društva cestovnog prometa
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ...

rrif - 2.2011, str. 96
Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici ...

rrif - 2.2010, str. 29
Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji se bave prijevozničkom djelatnošću vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema jednakim pravilima kao i ostali poduzetnici ...

rrif - 2.2009, str. 23
Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovni događaji poduzetnika koji se bave prijevozničkom djelatnosti imaju posebna obilježja koja su svojstvena toj djelatnosti Prijevozničke djelatnosti mogu se ...

rrif - 2.2008, str. 91
Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se razmatraju neke osobitosti poslovnih događaja koji bitno određuju sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvješća trgovačkih društava i ...

rrif - 2.2007, str. 43
Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se razmatraju neke posebnosti poslovnih događaja koji bitno određuju sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvješća pravnih i fizičkih ...