Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 150 min
Petak, 13.05.2022.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

rrif - 9.2021, str. 39
Računovodstveno praćenje proizvodnje namještaja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovni zadatak računovodstva proizvodnje je utvrditi cijenu gotova proizvoda uzimajući u obzir sve troškove koji su izravno vezani uz proizvodnju ...

rrif - 8.2021, str. 23
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja ...

rrif - 9.2020, str. 50
Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Ulaganja u vinograde predstavljaju ulaganja u poljoprivrednu aktivnost s ciljem proizvodnje grožđa i vina Autorica u članku obrazlaže računovodstveno ...

rrif - 6.2020, str. 28
Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Proizvodnja žitarica predstavlja poljoprivrednu aktivnost koja se odvija unutar jednogodišnjeg razdoblja Specifičnosti te vrste ulaganja i svih ulaganja koja ...

rrif - 4.2020, str. 203
KEUB – evidencija proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Novi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda stupio je na snagu 16 siječnja 2020 godine Pravilnikom se propisuju ...

rrif - 11.2019, str. 33
Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Za pravilno evidentiranje i praćenje procesa proizvodnje važno je odabrati ispravan sustav praćenja Računovodstveno praćenje proizvodnje proizvoda zbog svojih ...

rrif - 11.2019, str. 24
Računovodstveno praćenje pekarske proizvodnje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje pekarskih proizvoda kruha peciva kifli i dr u skladu sa zahtjevima ...

rrif - 2.2016, str. 83
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovome članku obrađuju se posebnosti godišnjeg obračuna za društva i obrtnike dobitaše koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost Te posebnosti u ...

rrif - 2.2016, str. 53
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Proizvodnja je jedna od temeljnih gospodarskih djelatnosti koja zahtijeva i poseban način računovodstvenog praćenja i evidentiranja Stoga se trgovačka društva ...

rrif - 12.2015, str. 19
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U prošlom broju našeg časopisa objavljen je prvi dio naslovljene teme u kojoj je prikazano troškovno motrište zaliha sirovina i ...

rrif - 2.2015, str. 115
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima ...

rrif - 2.2015, str. 86
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave proizvodnjom ne razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva prema načinu evidentiranja poslovnih događaja ...

rrif - 2.2014, str. 134
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti zahtijevaju obavljanje uobičajenih radnji koje se s krajem godine obavljaju i ...

rrif - 2.2014, str. 93
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Financijski izvještaji društava koja se bave proizvodnjom razlikuju se od financijskih izvještaja društava koja se bave isključivo trgovinom prema ...

rrif - 11.2013, str. 31
Računovodstveno praćenje tova peradi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov peradi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj ulaganja u navedenu imovinu je ostvarenje ekonomskih ...

rrif - 4.2013, str. 20
Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje podizanja vinograda odnosno definira troškove koji se trebaju uključiti u vrijednost tog nasada i ...

rrif - 3.2013, str. 134
Poljoprivreda – revidirani MRS 41
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U studenom 2012 IASB jer objavio revidirani tekst MRS a 41 Poljoprivreda u koji su uključene potrebne izmjene ovog standarda ...

rrif - 2.2013, str. 90
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2012.
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Tijekom 2012 u nekoliko smo brojeva časopisa RRiF pisali o specifičnostima pojedinih vrsta poljoprivredne proizvodnje proizvodnji cvijeća povrća uzgoju i ...

rrif - 2.2013, str. 85
Posebnosti obračuna proizvodnje
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

U članku se upućuje na važnost vrednovanja i obračunavanja proizvoda prema MRS u 2 i HSFI a 10 Raspored općih ...

rrif - 10.2012, str. 38
Računovodstvo uzgoja cvijeća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje uzgoja cvijeća u skladu sa zahtjevima HSFI a 17 Poljoprivreda odnosno MRS a 41 ...

rrif - 10.2012, str. 31
Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zadatak računovodstva troškova je osigurati pravodobne informacije o troškovima proizvodnje proizvoda ili pruženih usluga koje će koristiti menadžmentu kao podloga ...

rrif - 9.2012, str. 41
Računovodstvo proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju tova svinja dok se u ovom članku prikazuje računovodstveno praćenje ...

rrif - 8.2012, str. 22
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Tov svinja dio je poljoprivredne djelatnosti koja s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu Cilj držanja predmetne imovine ...

rrif - 7.2012, str. 59
Primjena dodatne kalkulacije u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

U ovom se članku obrađuju metode i oblici kalkulacije njihova primjenljivost u sustavu obračuna troškova putem radnih naloga troškovi kao ...

rrif - 6.2012, str. 60
Periodično računovodstvo zaliha u proizvodnji
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Primjena periodičnog sustava zaliha u proizvodnji prihvatljiv je računovodstveni oblik sa stajališta MSFI ja i Zakona o računovodstvu Ovaj sustav ...

rrif - 6.2012, str. 28
Računovodstvo uzgoja maslina
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Podizanje nasada maslina i proizvodnja maslina s računovodstvenog motrišta predstavlja poljoprivrednu aktivnost U našem poslovnom okruženju ova vrsta ulaganja kako ...

rrif - 5.2012, str. 26
Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Uzgoj povrća je poljoprivredna aktivnost koja u pravilu traje kraće od jedne godine od sjetve odnosno sadnje do ubiranja plodova ...

rrif - 3.2012, str. 82
Računovodstvo uzgoja riba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uzgoj riba svrstava se u poljoprivredne aktivnosti kojima poduzetnik upravlja s ciljem pretvaranja biološke imovine u dodatnu biološku imovinu riblja ...

rrif - 2.2012, str. 41
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova proizvodnje za 2011.
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

U ovom se članku iznose temeljni računovodstveni postupci pri obračunu proizvodnje u tijeku posebno bitni za poduzetnike koji se bave ...

rrif - 2.2012, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u poljoprivrednoj djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se s krajem godine obavljaju i u drugim ...

rrif - 12.2011, str. 37
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado – mliječne krave
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado mliječne krave odnosno početno i naknadno utvrđivanje njihove vrijednosti u ...

rrif - 11.2011, str. 65
Računovodstvo uzgoja gljiva
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Uzgoj gljiva kao što su bukovače šampinjoni shiitaki i sl poljoprivredna je aktivnost odnosno proces biološkog pretvaranja imovine s ciljem ...

rrif - 10.2011, str. 34
Računovodstveno praćenje proizvodnje kukuruza
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Uz pšenicu ječam i zob u našem poslovnom okruženju čest oblik ulaganja kod društava koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost predstavlja proizvodnja ...

rrif - 8.2011, str. 25
Računovodstvo pekarske djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Svaka proizvođačka djelatnost ima svoje posebnosti i iz tog je razloga pri računovodstvenom postupanju u tim djelatnostima bitno uzeti u ...

rrif - 5.2011, str. 45
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Ulaganja u višegodišnje nasade voćnjake vinograde maslinike plantaže cvijeća drveća i sl predstavljaju poljoprivrednu aktivnost Specifičnost poljoprivredne aktivnosti u vidu ...

rrif - 4.2011, str. 24
Računovodstvo uzgoja pčela i proizvodnje pčelinjih proizvoda
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

U članku se obrađuje računovodstveno praćenje uzgoja pčela odnosno pčelinjih zajednica koje čine biološku imovinu čije računovodstveno postupanje definira HSFI ...

rrif - 2.2011, str. 56
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Poljoprivredna djelatnost predstavlja poseban oblik djelatnosti koji obuhvaća proizvodnju biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda za potrebe poduzetnika i za tržište ...

rrif - 2.2011, str. 50
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Svrha ovog članka je upozoriti na važnost utvrđivanja i obračunavanja zaliha kako propisuju MRS 2 i HSFI 10 i računovodstvene ...

rrif - 11.2010, str. 171
Analiza troškova proizvodnje
Autori: Mr. sc. Lucija BAČIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Davor MANCE, dipl. oec.

Upravljanje poduzećem i planiranje budućeg razvoja temelji se na donošenju takvih poslovnih odluka koje će poduzeću omogućiti maksimizaciju sadašnje vrijednosti ...

rrif - 11.2010, str. 47
Primjena fer vrijednosti u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Od ove je godine u primjeni izmijenjeni MRS 41 Poljoprivreda no zahtjevi za utvrđivanjem fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih ...

rrif - 8.2010, str. 16
Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi U članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi koje čine ...

rrif - 5.2010, str. 103
Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U svrhu daljnjeg provođenja usklađivanja unutarnjeg zakonodavstva s europskim zakonodavstvom direktivama tijekom 2009 i u prvom tromjesečju ove godine izmijenjeno ...

rrif - 4.2010, str. 46
Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obračun troškova poljoprivredne proizvodnje i sastavljanje kalkulacija ovisi o vrsti poljoprivredne kulture koja se uzgaja i vremenu trajanja proizvodnje Kod ...

rrif - 2.2010, str. 54
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.

Godišnji obračun u poljoprivredi uglavnom je jednak onome za druge djelatnosti ali zbog toga što se u poljoprivrednoj proizvodnji odvijaju ...

rrif - 2.2010, str. 24
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Računovodstvenim standardima MRS om 2 i HSFI 10 propisan je postupak za utvrđivanje priznavanje obračunavanje i evidentiranje zaliha Godišnji obračun ...

rrif - 9.2009, str. 89
Financiranje poljoprivredne proizvodnje putem skladišnice
Autor: Dr. sc. Dario Dunković

Donošenjem posebnog Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Nar nov br 79 09 financiranje poljoprivredne proizvodnje ...

rrif - 8.2009, str. 28
Procjenjivanje proizvodnje u graditeljstvu
Autor: Mr. sc. Marina Proklin, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se razmatra problem procjenjivanja stupnja dovršenosti kao metode utvrđivanja prihoda odnosno rashoda u graditeljskoj djelatnosti Autorica u tome ...

rrif - 7.2009, str. 62
Računovodstvo proizvodnje pšenice
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC

Autor u ovom članku obrazlaže problem proizvodnje pšenice u društvu koje se bavi poljoprivredom a na jednaki način postupaju i ...

rrif - 7.2009, str. 45
Kontroling troškova u proizvodnom društvu
Autori: Mr. sc. Jasmina Očko
Andreja Švigir, dipl. oec.

Razvojem suvremenog upravljanja tradicionalna se uloga računovodstva usmjerena uglavnom eksternom izvještavanju ubrzano mijenja i usmjerava prema menadžmentu Suvremeni menadžeri moraju ...