Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2023, str. 47
Prijedlog financiranja sustava sporta u RH
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Članak se odnosi na uvijek aktualnu temu financiranja sustava sporta cima i nedorečenostima Potreba za uključivanjem gospodarstvenika na ulaganje u ...

Pitanja i odgovori
PDV na nastupe inozemnih izvođača
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo H d o o obveznik PDV a u Hrvatskoj dalje Društvo primilo je od Društva F obveznika PDV a ...

Pitanja i odgovori
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

rrif - 6.2023, str. 180
Doprinosi, trajna novčana naknada, nacionalna sportska stipendija i nagrade u sportu
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.

Donesen je jedan od pravilnika u nizu koji se trebaju donijeti na temelju Zakona o sportu koji je stupio na ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 5.2023, str. 166
Uvjeti za osnivanje i obveze turističke agencije
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turistička agencija je trgovačko društvo obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koja može pružati usluge kao trgovac organizator ili prodavatelj Za ...

Vijesti
Uplatni račun za porez na dobit
Ponedjeljak, 02.01.2023.

Od 1 siječnja 2023 godine porez na dobit više se ne uplaćuje na račune grada općine prema sjedištu prebivalištu poreznog ...

rrif - 1.2023, str. 141
Novi Zakon o sportu
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.

Donesen je novi Zakon o sportu čijim se stupanjem na snagu 1 siječnja 2023 godine prestaje primjenjivati istoimeni zakon koji ...

rrif - 1.2023, str. 116
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Svaki rezident RH treba ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih ...

Pitanja i odgovori
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana Društvo je obveznik PDV a i ugovorilo je s ...

rrif - 11.2022, str. 179
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sport ima poseban društveni položaj te je razložno da je i oporezivanje primitaka fizičkih osoba u području sporta nešto povoljnije ...

rrif - 6.2022, str. 183
Ugostiteljska djelatnost kod sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Utjecaj sporta na dobrobit društva nije potrebno posebno isticati Važnu ulogu u sustavu sporta i sportske djelatnosti imaju i pravne ...

rrif - 6.2022, str. 151
Uvjeti za pružanje usluga u nautičkom turizmu – marine i drugi objekti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Osim što se turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju na plovnim objektima i kao charter usluge pružaju se i u ...

pip - 6.2022, str. 93
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na piljevinu i refile Primjena snižene stope PDV a na uslugu ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina
Četvrtak, 19.05.2022, 410-19/22-02/97

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana – tuzemni prijenos porezne obveze
Četvrtak, 21.04.2022, 410-01/22-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Vijesti
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 20.07.2021.

1 Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera Hrvatska ...

Vijesti
Osnivanje i obveze turističke agencije
Srijeda, 26.05.2021.

Uz registraciju trgovačkog društva ili osnivanja obrta za turističku agenciju je potrebno osigurati prostor koji može biti poslovne namjene ili ...

Vijesti
Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama
Utorak, 13.04.2021.

Od početka godine u praksi postoji dvojba o tome treba li primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka ...

pip - 4.2021, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta Porez na ...

pip - 3.2021, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma i sporta

• Besplatno turističko vođenje

• Krstarenje kao paket-aranžman

pip - 3.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta Oporezivanje internetske prodaje ...

Pror - 3.2021, str. 44
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Mišljenja
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta
Utorak, 26.01.2021, 410-19/21-02/24

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2021, str. 109
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti
Petak, 04.12.2020.

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov br 133 20 privremeno se ukida obveza ...

Mišljenja
Radni staž
Utorak, 01.12.2020, 110-01/20-01/234

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Vijesti
Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe
Nedjelja, 29.11.2020.

Od 28 studenoga 2020 godine stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona OZ po prvi put se na zaštićeni račun ...

Mišljenja
Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
Petak, 02.10.2020, 334-08/20-01/193

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 8.2020, str. 152
Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Njemački parlament odobrio paket novih poreznih mjera 2 Bijela knjiga o stranim subvencijama 3 Dogovor oko prijedloga direktive o ...

rrif - 6.2020, str. 152
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši umjetnici i novinari ...

pip - 5.2020, str. 24
Potpore za očuvanje radnih mjesta u sportu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz potpora za očuvanje radnih mjesta u sportu i druge relevantne odredbe koje donose zadnje ...

rrif - 5.2020, str. 37
Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Donesena je Odluka o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i objavljena na ...

pip - 5.2020, str. 3
Novi zakoni – travanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA ZD Općeg poreznog zakona ZAKON IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA ZID Zakona o računovodstvu ZAKON IZ PODRUČJA ...

Vijesti
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom COVID 19 i ...

Vijesti
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Danas 27 travnja 2020 godine na snagu je stupila nova Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja rada u trgovini ...

Vijesti
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.

Središnji državni ured za šport dalje SDUŠ objavio je Odluku o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim ...

Vijesti
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.

Obnovljena prethodna objava od 17 4 2020 Zakonom o dopunama Zakona o sportu Nar nov br 47 20 stvorena je ...

rrif - 4.2020, str. 155
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

rrif - 3.2020, str. 115
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije zbog karakteristika svoga djelovanja imaju potrebu poslati svoje radnike i vanjske suradnike na službeno putovanje Za razliku ...

obav - 2.2020, str. 39
III. Oporezivanje drugih dohodaka

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

rrif - 1.2020, str. 110
Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak koji ostvari rezident RH podložan je godišnjem oporezivanju u RH Način prijave dohodaka razlikuje se ovisno ...

rrif - 12.2019, str. 195
Prag oslobođenja od PDV-a, porezne oaze i kako privući bogataše
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Ubuduće će pružatelji platnih usluga morati tijelima država članica dostavljati određene podatke o plaćanjima u prekograničnim prodajama kojima će ...

Mišljenja
Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour
Ponedjeljak, 16.09.2019, 410-01/19-01/1464

Davatelj: Porezna uprava