Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.11.2023.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Usahnula sreća ...

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 11.2023, str. 213
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cijene socijalnih usluga Fiskalizacija u prometu gotovinom Doprinosi za obvezna osiguranja Zdravstvena zaštita Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Lokalne ...

rrif - 11.2023, str. 177
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava ...

pip - 11.2023, str. 80
Oblici cesije
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor je u prethodnom broju ovog časopisa obradio osnovna obilježja obveznopravnog instituta cesije odnosno ustupa potraživanja s posebnim naglaskom na ...

rrif - 11.2023, str. 12
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

rrif - 10.2023, str. 76
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati otpremninu ili je ne isplati u cijelosti obvezan je do kraja mjeseca u ...

rrif - 10.2023, str. 69
Dopunsko, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i III. stup mirovinskog osiguranja u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja što su dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ...

rrif - 10.2023, str. 63
Ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji i u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika može ih privremeno ustupiti na rad u s njim povezano društvo Ustupljeni ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.09.2023.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Mišljenja
Porezni tretman primitaka u okviru PEPP-a
Utorak, 05.09.2023, 410-01/23-01/1405

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2023, str. 202
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin države članice ugovorne ili treće zemlje radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

rrif - 9.2023, str. 37
Računovodstvo šteta zbog prirodnih nepogoda
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Štetu na imovini poduzetnika mogu uzrokovati elementarne nepogode ili ljudski faktor Nastala šteta ima posljedice na poslovanje poduzetnika i najčešće ...

pip - 9.2023, str. 3
Neplaćeni dopust – normativne novosti
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra obveze poslodavca kada radnik zatraži neplaćeni dopust te treba li ...

rrif - 8.2023, str. 141
Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Obveza plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za izaslane radnike te za radnike na službenom putu u ...

rrif - 8.2023, str. 81
Obračun bolovanja zbog njege djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Spriječenost za rad u slučaju njege djeteta obračunava se na sličan način kao što je to slučaj kod nesposobnosti za ...

rrif - 8.2023, str. 62
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

rrif - 7.2023, str. 155
Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Potaknuti velikom potrebom za dobrovoljnim vatrogascima koji obavljaju zadatke gašenja požara izvršavanja zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda te ...

rrif - 7.2023, str. 86
Novosti kod neplaćenog dopusta radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zakonom o radu od 1 siječnja 2023 godine osim starog prava na neplaćeni dopust dodano je novo pravo na neplaćeni ...

pip - 7.2023, str. 52
Novosti u Zakonu o mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja ove godine primjenjuju se neke izmijenjene odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju a u vezi s tim izmijenjenim ...

Pitanja i odgovori
IVO-DOP
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane ...

Pitanja i odgovori
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo P d o o dalje Društvo treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja Kazna je određena za trgovačko društvo kao ...

Mišljenja
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja i sudskih vještaka
Srijeda, 14.06.2023, 410-01/23-01/65

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka, trajanje 240 min
Utorak, 13.06.2023.

Autori:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

rrif - 6.2023, str. 71
Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji sklapaju ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s osobom koja se prvi put zapošljava ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio ...

Pitanja i odgovori
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
Četvrtak, 11.05.2023.

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Mišljenja
Pravo na dnevni odmor nakon obavljenog posla po pozivu poslodavca
Četvrtak, 11.05.2023, 110-01/23-01/112

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...

rrif - 5.2023, str. 174
Novosti u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljenom u Nar nov br 33 od 24 ožujka 2023 ...

pip - 5.2023, str. 67
Novine u obveznom zdravstvenom osiguranju od 1. travnja 2023. godine
Autori: Nevenka Mirković, dipl. iur.
Dijana VUKSAN , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dalje ZIDZOZO koji je stupio na snagu 1 travnja 2023 ...

rrif - 5.2023, str. 59
Računovodstvo troškova produljenog jamstva
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Produljeno jamstvo je dodatno jamstvo za koje se kupac može odlučiti prilikom nabave nekih složenijih i skupljih proizvoda trajnije vrijednosti ...

Pror - 5.2023, str. 22
Ekonomska i financijska sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U dokumentaciji o nabavi naručitelj može ali ne mora odrediti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski ...

Mišljenja
Neprijavljeni rad i poslovanje neregistriranih društava
Petak, 28.04.2023, 050-01/23-02/39

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Dodatni rad vozača
Petak, 14.04.2023, 110-01/23-01/98

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Sudska praksa
Prijenos tražbine i sredstava o osiguranju / založno pravo
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

rrif - 4.2023, str. 175
Rad na izdvojenom mjestu rada
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Radnik može obavljati rad u prostoru poslodavca te na drugom mjestu ili mjestima koja to nisu Jedan od oblika rada ...

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

rrif - 4.2023, str. 132
Završni pregovori i sklapanje ugovora
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Tematiku pregovaranja s kojom započinju poslovni trgovački odnosi između poduzetnika otvorili smo u našem časopisu br 12 22 str 188 ...

pip - 4.2023, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Povrat poreza na Revolut ili Aircash VI Doprinosi za obvezna osiguranja Popunjavanje ...

rrif - 4.2023, str. 73
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU a osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici ...

rrif - 4.2023, str. 55
Obračun bolovanja
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Slavica ARAPOVIĆ

Nesposobnost za rad zbog bolesti čest je slučaj kod poslodavca te stvara određena pitanja radno pravne porezne i zdravstvene problematike ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.03.2023.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gdje je ...