Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2023, str. 81
Isplate plaće radniku u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Provedbama odredaba Zakona o osiguranju radničkih tražbina svaki radnik kojemu poslodavac nije u mogućnosti isplatiti plaću u propisanim rokovima može ...

pip - 1.2023, str. 25
Odgovornost stečajnog upravitelja – njegovo razrješenje i naknada štete
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o tome tko može biti stečajni upravitelj i o njegovu izboru ...

pip - 12.2022, str. 80
Odgovornost stečajnog upravitelja
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Tijekom stečajnog postupka stečajni upravitelj ima višestruku funkciju Već u prethodnom postupku koji prethodi otvaranju stečajnog postupka sud može imenovati ...

Pitanja i odgovori
Usavršavanje stečajnog upravitelja i polaganje stečajno-upraviteljskog ispita
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Čime je ustanovljena obveza usavršavanja stečajnog upravitelja i obveza polaganja stručnog ispita?

rrif - 5.2022, str. 153
Prikaz zadnjih izmjena i dopuna Stečajnog zakona
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sredinom ožujka 2022 godine donesene su druge izmjene i dopune Stečajnog zakona kojima su u većoj mjeri izmijenjene odredbe o ...

Vijesti
Izmijenjeni su Stečajni zakon i Zakon o stečaju potrošača
Četvrtak, 31.03.2022.

U Nar nov br 36 22 objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona te Zakon o izmjenama i ...

rrif - 3.2021, str. 141
Primitci stečajnog upravitelja i predstečajnog povjerenika
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Nagrađivanje rada i nadoknada nastalih troškova stečajnih upravitelja i predstečajnih povjerenika uređeno je Stečajnim zakonom i Uredbom o kriterijima i ...