Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2020, str. 154
Solidarni dužnici, jamci i njihovi vjerovnici u stečajnom postupku
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.

U ovom beskraju stečajnih postupaka koji se otvaraju svaki dan malo je poslovnih subjekata koji su time ostali potpuno ...

rrif - 11.2019, str. 137
Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Posljedica svih pogrešaka i neodgovarajućeg vođenja trgovačkog društva odnosno kriznog stanja ocrtava se u nesposobnosti plaćanja Restrukturiranje kao pokušaj ...

pip - 4.2019, str. 47
Primjena načela oportuniteta isključuje prekršajni progon za lakše prekršaje
Autor: Milan STIPIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na zanimljiv i transparentan način razmatra primjenu načela oportuniteta osvrćući se na neka pitanja prekršajnog prava a ...

pip - 11.2017, str. 3
Što je nova u Stečajnom zakonu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Novele Stečajnog zakona su u hitnom postupku usvojene u Hrvatskom saboru i to na temelju Konačnog prijedloga Zakona o ...

pip - 3.2017, str. 83
Raspolaganje tražbinama RH u predstečajnom i stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Vlada Republike Hrvatske dalje Vlada RH 18 svibnja 2016 godine donijela je Uredbu o uvjetima načinu i postupku raspolaganja ...

pip - 1.2017, str. 54
Razlozi nedostojnosti stečajnog upravitelja
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Autorica u ovome članku razmatra razloge nedostojnosti stečajnog upravitelja propisane Stečajnim zakonom s motrišta njihove objektivne opravdanosti i utjecaja ...

pip - 7.2015, str. 3
O novom Stečajnom zakonu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dana 12 lipnja 2015 Hrvatski je Sabor sa 74 glasa za 12 protiv i 6 suzdržanih usvojio novi Stečajni zakon ...

rrif - 10.2014, str. 28
Novi elementi računa koji se izdaju građanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Do sada je sastavne dijelove računa koje izdaje trgovačko društvo porezni obveznik uređivalo pet ili šest različitih propisa a sada ...

rrif - 8.2013, str. 146
Izmjene i dopune Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br 108 12 već je prethodno noveliran Uredbom o izmjenama i ...

pip - 7.2013, str. 40
Novosti u predstečajnoj nagodbi
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Hrvatski je sabor nedavno usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon je objavljen ...

pip - 5.2013, str. 13
Stečaj nad kreditnim institucijama – isplatni redovi i mogućnost reorganizacije
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Dejan BODUL , dipl. iur.

U ovome se članku uz povijesni osvrt na pravni položaj tražbina stečajnih vjerovnika u slučaju stečaja banaka te razmatranje Direktive ...

rrif - 4.2013, str. 118
Novosti u Stečajnom zakonu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U prvoj polovini prosinca 2012 stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona kojim se namjeravalo uskladiti ...

rrif - 1.2013, str. 56
Neke mjere iz plana financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku s obzirom na zahtjeve koje pred poduzetnike koji su nelikvidni ili insolventni postavlja Zakon o financijskom ...

rrif - 1.2013, str. 48
Novosti u postupku predstečajne nagodbe - Uredba
Autor: Vinka ILAK , dipl. iur.

Dana 21 prosinca 2012 u Nar nov br 144 12 objavljena je i odmah je stupila na snagu Uredba o ...

pip - 1.2013, str. 17
Novosti u Stečajnom zakonu
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Nakon donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi usvojene su i izmjene i dopune Stečajnog zakona Nar nov br ...

rrif - 12.2012, str. 44
Državne potpore i predstečajna nagodba
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec.

U primjeni Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dalje Zakon mogu se pojaviti državne potpore u slučajevima kad je ...

rrif - 12.2012, str. 39
Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Prezaduženost ili neadekvatnost kapitala u pravilu se odražava na likvidnost a najčešće izražava kao insolventnost poduzetnika U slučaju postojanja takvog ...

rrif - 12.2012, str. 32
Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe
Autor: Vinka ILAK , dipl. iur.

Prvog listopada 2012 na snagu je stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i uveo u insolvencijsko pravo novu ...

Fppn - 11.2012, str. 23
Provedba predstečajne nagodbe
Autor: Vinka ĐURINOVAC , dipl. iur.

S danom objave 1 listopada 2012 na snagu je stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br ...

Fppn - 11.2012, str. 9
Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Od 1 listopada 2012 u primjeni je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao propis koji bi između ostalog ...

Fppn - 11.2012, str. 2
Neki aspekti provedbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br 108 12 dalje Zakon ima dva cilja i gotovo identičnu ...

pip - 11.2012, str. 3
Aktualna pitanja vezana za rokove ispunjenja novčanih obveza nakon stupanja na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

U više smo navrata u našim izdanjima pisali o zakonom postavljenim rokovima u kojima poduzetnici i osobe javnoga prava od ...

pip - 10.2012, str. 21
O predstečajnoj nagodbi prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Dana 28 rujna 2012 jednoglasno je sa 109 glasova za donesen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi sukladno PZE ...

pip - 10.2012, str. 3
Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Hrvatsko se gospodarstvo već dugo vremena bori s bizarnim rokovima plaćanja no krajem prošle godine razmjeri i posljedice takva stanja ...

pip - 7.2012, str. 15
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na zemljišnoknjižne postupke
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Otvaranje stečajnog postupka je od utjecaja na sve postupke koji su u tijeku pa tako i na zemljišnoknjižne postupke Stoga ...

pip - 6.2012, str. 35
Uredba o insolvencijskim postupcima kao europski Stečajni zakon
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.

Autor u ovome članku razmatra bitna pitanja vezana za Europsku Uredbu o insolvencijskim postupcima čija će pravila pristupanjem naše zemlje ...

pip - 6.2012, str. 28
O stečajnom upravitelju
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

U ovome se članku razmatraju i analiziraju odredbe Stečajnog zakona koji se odnose na uvjete za imenovanje odgovornosti i razrješenje ...

rrif - 9.2011, str. 68
Tražbine radnika u slučaju stečaja poslodavca
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Stečajni postupak kao poseban izvanparnični sudski postupak provodi se radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika Kao vjerovnici stečajnog dužnika pojavljuju ...

rrif - 11.2010, str. 168
Skraćeni stečajni postupak prema dopunama Stečajnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pred kraj listopada 2010 stupio je na snagu Zakon o dopunama Stečajnog zakona kojim je u naš pravni sustav unesen ...

pip - 11.2010, str. 3
Novosti u stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Pred kraj mjeseca listopada ove godine stupio je na snagu Zakon o dopunama Stečajnog zakona Riječ je o petoj noveli ...

pip - 3.2010, str. 19
Utjecaj otvaranja stečaja na prava iz radnog odnosa
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Otvaranje stečajnog posutpka nad poslodavcem uvijek utječe na prava iz radnog odnosa pa su stoga vrlo bitne posljedice otvaranja stečajnog ...

pip - 12.2009, str. 0
Slovensko stečajno pravo kao uzor
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.

Stečajni upravitelj je jedno od tijela stečajnog postupka koji ima pravo na nagradu za svoj rad kao i na naknadu ...

pip - 12.2009, str. 0
O nastavku prekinutih parničnih postupaka povodom otvaranja stečajnog postupka
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Pitanje nastavka parnica koje su prekinute povodom otvaranja stečajnog dužnika nad tuženikom sa posebnim naglaskom na kondemnatorne parnice koje ...

pip - 9.2009, str. 63
Razlučna prava u stečajnom postupku
Autor: Dario ČEHIĆ, dipl. iur.

Poslovni partneri subjekta trgovačkog društva ili obrtnika u stečaju koji su svoje tražbine uspjeli pravodobno osigurati založnim ili fiducijarnim pravom ...

rrif - 8.2009, str. 40
Likvidacija i stečaj udruge
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.

Udruge kao i druge pravne osobe mogu iz određenih razloga prestati postojati Nastupom okolnosti za prestanak udruge otvaraju se pitanja ...

pip - 11.2008, str. 57
Pravo glasa stečajnih vjerovnika i ovlast za sazivanje skupštine vjerovnika
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.

Pitanje stečajnih postupaka te njihovih pravnih i ekonomskih posljedica uvijek je aktualno Ne samo zbog toga što zakonodavac često aktualizira ...

pip - 11.2008, str. 29
O dopuštenju uknjižbe prava zaloga protiv stečajnog dužnika
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

U praksi se relativno često događaju slučajevi da vjerovnici zahtijevaju uknjižbu prava zaloga na nekretninama svojih dužnika nakon što je ...

pip - 6.2008, str. 37
Zaključenje stečaja banke i štedionice
Autor: Nevenka SILADI RSTIĆ, dipl. iur.

Dosad je o temi zaključenja stečajnih postupaka nad stečajnim dužnicima općenito objavljeno nekoliko radova kojima je obrađena tema postupanja pojedinih ...

pip - 9.2007, str. 3
Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER

Pitanje koje autor razmatra u ovome članku jest je li pod određenim uvjetima obustava stečajnog postupka moguća ili ne To ...