Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 134
Procjena vrijednosti nematerijalne imovine
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.

Važnost nematerijalne imovine u obliku softvera robne marke patenata autorskih prava odnosa s kupcima ili dobavljačima udjela u tržištu i ...

rrif - 9.2022, str. 68
Primitci u naravi dani zaposlenicima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sve što poslodavac daje u naravi svojim zaposlenicima bez naknade smatra se oporezivim dohotkom plaćom jednako kao i plaća koja ...

Pitanja i odgovori
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište revalorizacije opreme
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu se planira provesti revalorizaciju opreme čija je knjigovodstvena vrijednost nula Tržišnu fer vrijednost opreme utvrditi će procjenom ovlašteni ...

rrif - 6.2021, str. 37
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U nekom trenutku članovi društva vlasnici kapitala zbog raznih razloga žele prodati svoje trgovačko društvo ili povući amortizirati svoj udio ...

pip - 9.2020, str. 81
Izvođenje kamatne stope na nekretninu prema Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Institut kamatne stope na nekretninu uveden je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina Izvodi se u pristupu direktne kapitalizacije prema formuli ...

pip - 7.2020, str. 58
Koliko vrijedi moja nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina uveden je cjeloviti sustav za procjenu vrijednosti nekretnina koji jamči transparentnost i učinkovitost na tržištu ...

rrif - 10.2019, str. 29
Računovodstvo zaliha trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zalihe se evidentiraju i obračunavaju u troškove u skladu s MRS om 2 Zalihe odnosno HSFI jem 10 Zalihe ovisno ...