Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2021, str. 140
Rizici u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Banke igraju višestruku ulogu u gospodarstvima većine država U svakodnevnom poslovanju banke su izložene različitim vrstama rizika i rizičnih situacija ...

rrif - 9.2021, str. 132
Spektar inherentnog rizika u izmijenjenom MREVS-u 315
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U Nar nov br 82 21 objavljen je prijevod novog MREVS a 315 Osim promjene naziva standarda u Identificiranje i ...

rrif - 3.2021, str. 158
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Da bi revizor mogao izdati izvještaj uzimajući u obzir ukupan revizorski rizik svakako treba u početnim fazama revizije procijeniti inherentni ...

rrif - 7.2020, str. 29
Povećanje temeljnog kapitala u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Kod osnivanja društva s ograničenom odgovornošću d o o odnosno jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću j d o o ...

rrif - 12.2019, str. 197
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
Autor: Hrvoje GRUBIŠIĆ , MBA

Hrvatski poduzetnici najviše izvoze u zemlje euro područja pa je u središtu pozornosti i kretanje tečaja EUR i kune ...