Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2022, str. 113
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo usklađeno je s pravnom stečevinom u odnosu na europski harmonizirani trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića ...

rrif - 9.2021, str. 108
Trošarinsko oporezivanje vina
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisana je jedna od triju kategorija harmoniziranih trošarinskih proizvoda alkohol i alkoholna pića ...

rrif - 6.2020, str. 128
Trošarinsko postupanje s nedenaturiranim, denaturiranim i djelomično nedenaturiranim etilnim alkoholom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Zbog pandemije bolesti COVID 19 velika je potražnja za etilnim alkohol te se u ovome članku detaljnije objašnjava razliku ...

pip - 4.2020, str. 43
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića ...

rrif - 4.2020, str. 42
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih ...

rrif - 1.2018, str. 299
Godišnja trošarinska izvješća i izjava za male proizvođače jakoga alkoholnog pića za 2017. godinu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom i Pravilnikom o trošarinama propisano je da trošarinski obveznik mali proizvođač vina mora podnositi godišnje izvješće Od 1 ...

rrif - 7.2017, str. 127
Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisana je jedna od triju kategorija harmoniziranih trošarinskih proizvoda alkohol i alkoholna ...

rrif - 10.2015, str. 140
Trošarinsko postupanje s vinom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Trošarinsko postupanje s vinom propisano je Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 dalje ...

rrif - 8.2014, str. 100
Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Autorica u članku objašnjava zakonske odredbe propisane Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 ...

rrif - 9.2011, str. 85
Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Jedna od triju kategorija harmoniziranih trošarinskih proizvoda koje obuhvaća Zakon o trošarinama Nar nov br 83 09 dalje ZOT su ...

rrif - 7.2011, str. 106
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom izvodu poreznih savjeta donosimo mali izbor iz bogate riznice RRiF ovog iskustva u proteklom razdoblju Objavljujemo ih u ...

rrif - 4.2010, str. 111
Trošarina na alkohol i alkoholna pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Zakon o trošarinama Nar nov br 83 09 dalje ZOT obuhvaća tri kategorije harmoniziranih trošarinskih proizvoda a to su duhanski ...

rrif - 11.2007, str. 121
Stavljanje vina u promet
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

U članku se razmatra postupak stavljanja vina od grožđa i voćnih vina u promet na tržište Republike Hrvatske obilježavanje vina ...