Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2021, str. 110
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Kava bezalkoholno piće i motorna vozila su na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nisu obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za ...

pip - 4.2020, str. 43
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića ...

rrif - 5.2018, str. 129
Posebni porez na kavu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Kava je na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nije obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za predmete harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja ...

rrif - 7.2013, str. 98
Oporezivanje kave i bezalkoholnih pića posebnim porezom od 1. srpnja 2013.
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.

Republika Hrvatska je prije pristupanja Europskoj uniji trebala uskladiti nacionalno zakonodavstvo u oporezivanju kave i bezalkoholnih pića s pravnom stečevinom ...

rrif - 5.2011, str. 104
Evidentiranje nabave i prometa kave prema novom Pravilniku
Autor: Antonija KURSAR HAJNIĆ, dipl. oec.

Namjera autorice je prikazati novosti u oporezivanju kave posebnim porezima nastalim zbog donošenja novoga Zakona o posebnom porezu na kavu ...

rrif - 5.2011, str. 101
Kalkulacija nabave i prometa kave kod uvoznika i proizvođača
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 4 11 u rubrici Porezi str 70 dane su najbitnije napomene koje propisuje novi Zakon o ...

rrif - 4.2011, str. 69
Novosti u oporezivanju trošarinama i posebnim porezima – naftni derivati i kava
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Novim Zakonom o posebnom porezu na kavu uređeno je plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi u carinsko područje ...

rrif - 11.2009, str. 147
Oporezivanje kave posebnim porezom i označavanje markicama
Autor: Tina PETER

Uvođenje markica za označavanje proizvoda u prometu u RH jedan je od oblika nadzora duhanskih proizvoda alkohola i alkoholnih pića ...