Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Petak, 01.10.2021.

Od 1 kolovoza 2021 godine osim ostalih korisnika mirovine zaposliti se mogu i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine punog ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Pitanja i odgovori
Bolovanje zaposlenih umirovljenika – samoizolacija
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Ima li umirovljenik stariji od 65 godina koji je zaposlen na pola radnog vremena pravo na naknadu plaće za vrijeme ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

rrif - 6.2021, str. 100
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih ugovorenih poslova Takvi ...

Vijesti
Rad umirovljenika na temelju ugovora o (autorskom) djelu
Subota, 29.05.2021.

Mogu li umirovljenici raditi putem ugovora o autorskom djelu i zadržati mirovinu Umirovljenici a da pritom zadrže mirovinu između ostaloga ...

Vijesti
Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine
Četvrtak, 13.05.2021.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu Umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

pip - 5.2021, str. 33
Zaposleni umirovljenici – problematika obračuna i isplate plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U pretprošlom i prošlom broju časopisa Pravo i porezi objavili smo članak o radu umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja ...

rrif - 2.2021, str. 104
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine prilikom isplate primitka smatra se predujmom poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak ...

rrif - 2.2021, str. 64
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad radni odnos mogu zasnovati i ...

Snimka webinara
Obračun plaće i ostalih primitaka u 2021. godini, trajanje 240 min
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Autor: M.H.

rrif - 1.2021, str. 85
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Igra apsurda ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mjere Evo ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

pip - 3.2020, str. 58
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na učestala pitanja autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva Uz uvodni dio o samom statusu ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.01.2020.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Prilog ovom ...

rrif - 1.2020, str. 56
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine za članove uprave i likvidatore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

rrif - 8.2019, str. 41
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na najčešća računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

rrif - 5.2019, str. 74
Isplata jubilarne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca ...

rrif - 4.2019, str. 201
Aktualnosti kod obveznog osiguranja i plaćanja doprinosa za likvidatore
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori o članku na detaljan i zanimljiv način iznose aktualna radno pravna pitanja te sve u vezi s obveznim ...

rrif - 4.2019, str. 85
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Korak naprijed ...

rrif - 2.2019, str. 162
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika zbog 100 tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini ...

rrif - 2.2019, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Fizičke osobe rezidenti RH tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka U većini slučajeva na ostvarene primitke tijekom godine ...

pip - 2.2019, str. 31
Likvidatori – obvezni osiguranici u 2019. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi u 2019 godini trebaju se osigurati samostalno Da bi plaćali manje ...

rrif - 1.2019, str. 93
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se ...

pip - 1.2019, str. 59
Novosti u Zakonu o mirovinskom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju izmijenjene su i dopunjene odredbe u vezi s utvrđivanjem mirovine posebno ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.11.2018.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

rrif - 4.2018, str. 124
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako ...

Mišljenja
Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata
Petak, 23.03.2018, 410-01/17-01/3035

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2018, str. 359
Pravne posljedice rada umirovljenika
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonodavac umirovljenicima omogućava da na legalan način ostvare i neka dodatna primanja a da pritom ne izgube pravo na ...

rrif - 1.2018, str. 233
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati ...

Mišljenja
Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
Srijeda, 17.05.2017, 410-01/17-01/952

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2017, str. 93
Novosti u oporezivanju tuzemnih i inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2017 godine u skladu s promjenama u okviru porezne reforme mijenja se i način oporezivanja mirovina ...

rrif - 3.2017, str. 87
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.

Radnici mogu sklopiti ugovor o radu s poslodavcem u punom radnom vremenu nepunom radnom vremenu te radnici mogu raditi ...

rrif - 2.2017, str. 24
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se samostalno osigurati ...

rrif - 1.2017, str. 30
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2017 godine mijenja se obračun drugog dohotka prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakonu ...

Mišljenja
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (Republika Slovenija)
Ponedjeljak, 19.12.2016, 410-01/16-01/2505

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman mirovine ostvarene u inozemstvu (SAD)
Ponedjeljak, 19.12.2016, 410-01/16-01/2361

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Reforma poreznog sustava – pitanje: dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina
Petak, 02.12.2016, 410-01/16-01-2338

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje inozemnih mirovina
Ponedjeljak, 01.08.2016, 410-01/16-01/1321

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje redovne rente za sina/kćer isplaćene kao dodatak na očevu rentu ostvarenu u inozemstvu
Utorak, 14.06.2016, 410-01/16-01/1339

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2016, str. 208
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako umirovljenik ...

rrif - 4.2016, str. 124
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Mirovine koje su umirovljenici rezidenti Republike Hrvatske ostvarili radom u inozemstvu oporezuju se u Hrvatskoj ako je tako određeno Ugovorima ...