Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Rad stranaca i sezonskih radnika u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.03.2024.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2023. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 1.2024, str. 141
Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Članovi uprave su u ovisnosti o svom radno pravnom statusu obvezni osiguranici Obvezni osiguranici su i članovi uprave umirovljenici O ...

rrif - 1.2024, str. 59
Obvezno osiguranje članova uprave i podmirivanje doprinosa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

rrif - 5.2023, str. 180
Drugi dohodak i druga samostalna djelatnost u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Drugim dohotkom smatraju se povremeno ostvareni primitci prema ugovoru o djelu ugovoru o autorskom djelu ili po nekoj drugoj osnovi ...

rrif - 5.2023, str. 174
Novosti u sustavu obveznoga zdravstvenog osiguranja
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju objavljenom u Nar nov br 33 od 24 ožujka 2023 ...

pip - 5.2023, str. 62
Obračun plaće, mirovine i naknade plaće za vrijeme bolovanja umirovljenicima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Umirovljenici su relativno nova kategorija radne snage koji uz određene uvijete mogu zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 1.2023, str. 78
Članovi uprave – primitci i obvezno osiguranje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Nepr - 12.2022, str. 35
Udruge i ustanove u ugostiteljskoj djelatnosti i u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge i ustanove mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu u skladu s posebnim zakonima koji uređuju poslovanje ...

rrif - 11.2022, str. 142
Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako umirovljenik zasniva radni odnosa uz određene uvijete može zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat će dva primitaka ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 5.2022, str. 72
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje inozemnih mirovina s motrišta pripadnosti predujma poreza i konačno obračunanog poreza na dohodak nije određeno za sve inozemne mirovine ...

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

pip - 2.2022, str. 54
Pravni i porezno-doprinosni položaj menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica razmatra pitanja vezana za statusno pravni položaj menadžera direktora koji nisu upisani u sudski registar i onih koji jesu ...

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

pip - 11.2021, str. 62
Aktualnosti u obračunu primitaka likvidatora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku na detaljan i transparentan način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz računovodstveno porezno motrište i motrište ...

Vijesti
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Petak, 01.10.2021.

Od 1 kolovoza 2021 godine osim ostalih korisnika mirovine zaposliti se mogu i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine punog ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Pitanja i odgovori
Bolovanje zaposlenih umirovljenika – samoizolacija
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Ima li umirovljenik stariji od 65 godina koji je zaposlen na pola radnog vremena pravo na naknadu plaće za vrijeme ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

rrif - 6.2021, str. 100
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih ugovorenih poslova Takvi ...

Vijesti
Rad umirovljenika na temelju ugovora o (autorskom) djelu
Subota, 29.05.2021.

Mogu li umirovljenici raditi putem ugovora o autorskom djelu i zadržati mirovinu Umirovljenici a da pritom zadrže mirovinu između ostaloga ...

Vijesti
Rad umirovljenika uz zadržavanje mirovine
Četvrtak, 13.05.2021.

Kako biti zaposlen a ujedno zadržati mirovinu Umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

pip - 5.2021, str. 33
Zaposleni umirovljenici – problematika obračuna i isplate plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U pretprošlom i prošlom broju časopisa Pravo i porezi objavili smo članak o radu umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja ...

rrif - 2.2021, str. 104
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2020. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine prilikom isplate primitka smatra se predujmom poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak ...

rrif - 2.2021, str. 64
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune nesposobnosti za rad radni odnos mogu zasnovati i ...

rrif - 1.2021, str. 85
Primitci i osiguranje članova uprave i izvršnih direktora u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine za članove uprave i izvršne direktore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.11.2020.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Igra apsurda ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mjere Evo ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

pip - 3.2020, str. 58
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na učestala pitanja autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva Uz uvodni dio o samom statusu ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.01.2020.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Prilog ovom ...

rrif - 1.2020, str. 56
Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2020 godine za članove uprave i likvidatore doprinosi se podmiruju na nove propisane osnovice za obvezna ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

rrif - 8.2019, str. 41
Aktualna pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici daju odgovori na najčešća računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

rrif - 5.2019, str. 74
Isplata jubilarne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca ...

rrif - 4.2019, str. 201
Aktualnosti kod obveznog osiguranja i plaćanja doprinosa za likvidatore
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori o članku na detaljan i zanimljiv način iznose aktualna radno pravna pitanja te sve u vezi s obveznim ...

rrif - 4.2019, str. 85
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Korak naprijed ...

rrif - 2.2019, str. 162
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika zbog 100 tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini ...

rrif - 2.2019, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2018. godinu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Fizičke osobe rezidenti RH tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka U većini slučajeva na ostvarene primitke tijekom godine ...

pip - 2.2019, str. 31
Likvidatori – obvezni osiguranici u 2019. godini
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi u 2019 godini trebaju se osigurati samostalno Da bi plaćali manje ...