Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 3.2024, str. 63
Izmjena Zakona o osobnoj iskaznici
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Malo koji zakon je dočekan od javnosti i medija kao dobra vijest za građane kao što su to posljednje izmjene ...

pip - 10.2023, str. 83
Nova Uredba o područjima matičnih ureda
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama broj 97 23 objavljena je nova Uredba o područjima matičnih ureda Uredba stupa na snagu 1 siječnja ...

Pror - 9.2021, str. 41
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Donesena je nova Uredba o uredskom poslovanju iz čijih odredaba proizlazi namjera donositelja da se postupanje javnopravnih tijela u obavljanju ...

pip - 4.2021, str. 7
Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 16 svibnja 2021 godine održat će se redovni lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ...

pip - 3.2021, str. 14
Pravno uređenje nerazvrstanih cesta
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na probleme u upravnom uređenju statusa nerazvrstanih cesta kao javnog dobra koje je uređeno prema ...

pip - 3.2021, str. 11
Nedopuštena odstupanja od ZUP-a - promjena zahtjeva u upravnom postupku
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Zakon o općem upravnom postupku kao opći postupovni zakon na snazi je više od 10 godina U praksi i dalje ...

pip - 3.2021, str. 7
O naknadi troškova odvjetničkog zastupanja stranke u upravnom postupku
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U svakodnevnoj praksi primjećuje se ustaljeno shvaćanje upravnih sudova prema kojemu stranke usprkos konačnom uspjehu u upravnom sporu nemaju pravo ...

pip - 2.2021, str. 67
Izazovi i dvojbe oporezivanja kuća za odmor iz perspektive lokalne samouprave
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na izazove oporezivanja kuća za odmor nekretnina u kojima vlasnik boravi povremeno ili sezonski Uvodni ...

pip - 2.2021, str. 62
Ocjena zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave- Praksa Visokoga upravnog suda RH
Autor: Suzana ŠOP, univ. spec. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave iako samostalne u obavljanju poslova iz svoga djelokruga podliježu nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih ...

pip - 2.2021, str. 58
Podnošenje zahtjeva javnopravnim tijelima elektroničkim putem
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Digitalizacija usluga koje pružaju javnopravna tijela podrazumijeva i podnošenja zahtjeva u upravnim postupcima javnopravnim tijelima elektroničkim putem i posljedično zaprimanje ...

pip - 1.2021, str. 36
Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku iznosi pogled na proračunsku projekciju određenih gradova općina i županija u usklađenju s izmjenama Zakona o financiranju ...

pip - 1.2021, str. 30
Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Imajući u vidu najšire značenje te dalekosežnost sustava lokalne i područne regionalne samouprave RH svaka njegova promjena zanimljiva je najširoj ...

pip - 9.2020, str. 29
Izazovi financijskog upravljanja lokalnom samoupravom u razdoblju najjače gospodarske krize 21. stoljeća
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku razmatra učinak gospodarske krize izazvane koronavirusom COVID 19 i globalnom provedbom epidemioloških mjera u svrhu suzbijanja koronavirusa ...

pip - 7.2020, str. 53
Upravni postupak u postupcima izvlaštenja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Zakon o općem upravnom postupku opći je postupovni zakon koji se primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima a samo ...

pip - 5.2020, str. 95
Ovlasti tijela državne uprave u postupku nadzora zakonitosti općih akata lokalnih predstavničkih tijela
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U svrhu osiguranja zakonitosti rada jedinica lokalne i područne regionalne samouprave tijela državne uprave ovlaštena su provoditi nadzor zakonitosti općih ...

Pror - 5.2020, str. 24
Javna služba i javna ovlast
Autor: Dr. sc. Josip VUČKOVIĆ , univ. spec. iur.

Iako nije riječ o istoznačnicama pojmovi javna služba i javna ovlast te pojmovi pravna osoba koja obavlja javnu službu ...

pip - 3.2020, str. 14
Udruge – poslovi povjereni županijama
Autor: Kristina BOSNIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama koji je donesen ...

pip - 3.2020, str. 10
Stjecanje hrvatskog državljanstva – novìne
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu dalje Zakon ...

pip - 2.2020, str. 32
Nova obveza, sadržaj i postupak polaganja državnog ispita na temelju novela Zakona o državnim službenicima
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Pravo i obvezu polaganja državnog ispita na temelju Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ...

pip - 2.2020, str. 23
Primjena Općega poreznog zakona u upravnim postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Zakonom o komunalnom gospodarstvu izmijenjene su odredbe o upravnom postupku koji se primjenjuje pri donošenju rješenja o komunalnoj naknadi i ...

pip - 2.2020, str. 15
Šutnja uprave
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na to da šutnja uprave administracije kao zastupljeni institut u praksi dovodi do većeg broja upita u ovom ...

pip - 2.2020, str. 12
Poslovi povjereni županijama – registar birača
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o registru birača kojim se županijama povjerava ...

pip - 1.2020, str. 28
Promjene u plaći i materijalnim pravima u javnom sektoru
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Krajem 2019 godine Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati sklopili su dodatke izvorišnim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike ...

Pror - 1.2020, str. 35
Promijenjen je Zakon o ustanovama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

pip - 1.2020, str. 23
Poslovi povjereni županijama – osobna stanja građana
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2020 godine stupili su na snagu posebni zakoni na temelju kojih se županijama povjerava obavljanje 200 tinjak ...

pip - 1.2020, str. 18
Novela Zakona o ustanovama
Autori: dr.sc. Josip Vučković
Krešimir Orešković , dipl.iur.

Iako je Zakon o ustanovama kvalitetan propis koji je u osnovi izdržao test vremena činjenica jest da je od 1993 ...

pip - 12.2019, str. 36
Donošenje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Kako se bliži kraj kalendarske ujedno i proračunske godine sve su prisutnija pitanja vezana uz donošenje proračuna jedinica lokalne i ...

pip - 12.2019, str. 26
Ocjena zakonitosti općih akata JLP(R)S-a
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.

Hrvatski je sabor u listopadu 2019 godine usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ...

pip - 12.2019, str. 16
Novosti u postupanju s komunalnim otpadom
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

U ovom članku autorica na zanimljiv i transparentan način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz postupanje s komunalnim otpadom ...

pip - 12.2019, str. 12
Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi dvije naizgled slične odluke Ustavnog suda RH u kojima je Ustavni sud RH postavio pravila prema ...

pip - 12.2019, str. 8
Predsjednički izbori – ostvarivanje biračkog prava
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Pravni okvir kojim se uređuje ostvarivanje biračkog prava na predsjedničkim izborima nije se u bitnome mijenjao od zadnjih izbora za ...

pip - 11.2019, str. 28
Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.

Imajući u vidu da će od 1 siječnja 2020 godine pojedine poslove državne uprave koje sada obavljaju uredi državne uprave ...

pip - 11.2019, str. 26
Javna, lokalna i individualna vodoopskrba
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Vlada Republike Hrvatske uputila je Saboru Republike Hrvatske Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ...

pip - 11.2019, str. 19
Promjena i ispravak općeg akta
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Promjena općeg akta i ispravak općeg akta međusobno nemaju nikakvu poveznicu Unatoč tome postoji razmjerno mnogo primjera u našem pravnom ...

pip - 10.2019, str. 30
Praksa Ustavnog suda glede nastupa zastare utvrđivanja porezne obveze – rješenje pitanja kada se utvrđuje porezna obveza
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku razmatra pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza što predstavlja u teoriji i ...

pip - 10.2019, str. 25
Pitanja u vezi s radom lokalnih izvršnih čelnika
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.

Izvršna tijela i njihovi zamjenici u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave imaju prava i dužnosti koja su propisana posebnim ...

pip - 10.2019, str. 23
Pravo zakupa na javnom vodnom dobru
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.

Autor u članku objašnjava proces i način ostvarivanja prava zakupa na javnom vodnom dobru u Republici hrvatskoj s obzirom na ...

pip - 10.2019, str. 15
Uređenje javne nabave u SR Njemačkoj
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Autor u ovome članku u sažetom obliku predstavlja skup pravnih akata kojima su direktive 2014 23 EU 2014 24 EU ...

pip - 10.2019, str. 11
Zajednička obilježja udruga
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Autor u članku obrazlaže zajednička obilježja udruga koje su pravne osobe odnosno stječu pravnu sposobnost upisom u sudski registar te ...

pip - 10.2019, str. 8
Uslužna područja vodnih usluga
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

U ovome članku autorica na cjelovit i zanimljiv način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz uslužna područja vodnih usluga ...

pip - 9.2019, str. 26
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku iznosi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu S ...

pip - 9.2019, str. 17
Pregled novog Zakona o sustavu državne uprave
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku daje prikaz novina koje donosi novi Zakon o sustavu državne uprave Ustavna osnova za donošenje toga ...

pip - 9.2019, str. 14
Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Ovaj članak na zanimljiv način uređuje obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda Skreće se pozornost na to da se jamstva iz ...

pip - 9.2019, str. 9
Novi zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na jezgrovit i transparentan način daje prikaz novih odnosno noveliranih propisa koji uređuju područje vodno komunalnog ...

pip - 7.2019, str. 33
Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor u članku obrađuje problematiku u vezi s propisanim uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma radi obavljanja ...

pip - 7.2019, str. 27
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima ...

pip - 7.2019, str. 21
Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.

Autorica u članku navodi pravila za dodjelu državne potpore u sektoru izdavanja softvera za razvoj produkcija i promocija kulturnih i ...

pip - 7.2019, str. 19
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu te ...

pip - 6.2019, str. 72
Izdvajanje iz sustava centralnoga grijanja putem zajedničke kotlovnice – različita sudska praksa
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

U praksi sudova pojavila se različita sudska praksa kako Općinskih tako i Županijskih sudova u sporovima koji proizlaze iz obveznoga ...

pip - 6.2019, str. 29
Jedinstvena pravila službeničkog sustava za državne i lokalne službenike (prijam, raspored, stavljanje na raspolaganje i prestanak)
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

U ovome se čl daje pregled najvažnijih instituta službeničkog prava koji se odnose na način prijma i rasporeda osoba u ...