Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2021, str. 33
Računovodstveno i porezno motrište donacija za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zbog razornog potresa koji je pogodio grad Petrinju i okolicu 29 prosinca 2020 godine Vlada Republike Hrvatske proglasila je stanje ...

Vijesti
Darovanja osobama stradalima od potresa prema novim pravilima
Ponedjeljak, 11.01.2021.

Vlada Republike Hrvatske 4 siječnja 2021 godine Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom Nar nov br 1 21 ...

Vijesti
Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Četvrtak, 31.12.2020.

Darovanja gradovima općinama i neprofitnim organizacijama Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 177 04 do 138 ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

rrif - 5.2020, str. 183
COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 30 siječnja 2020 godine proglasila izvanredno stanje javnog zdravlja od međunarodnog značenja zbog ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

Vijesti
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.

Prema čl 8 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 do 32 20 dohotkom se ne smatraju ...

pip - 4.2020, str. 83
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

U radu se razmatra učinak izvanrednih okolnosti na pravne poslove Kada takve okolnosti dovode do nemogućnosti ispunjenja riječ je prestanku ...

pip - 4.2020, str. 75
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

pip - 4.2020, str. 65
Viša sila i javna nabava
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Koncepcija više sile primarno je obveznopravne prirode No kako je kod nastupa više sile često riječ o događajima izražene izvanrednosti ...

Mišljenja
Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa
Utorak, 31.03.2020, 410-01/20-01/776

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2019, str. 90
Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Fizička osoba može primiti zajam od pravne osobe Od 2019 godine minimalna ugovorena kamata treba biti najmanje 2 kako ...

Pitanja i odgovori
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Petak, 06.07.2018.

Koji su kriteriji za aktiviranje obveze imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka prema novoj Uredbi o zaštiti podataka?

Vijesti
Izmijenjen Pravilnik o porezu na dohodak
Petak, 29.12.2017.

Vjerojatno u najviše mijenjani i dopunjavani porezni propis spada Pravilnik o porezu na dohodak U Narodnim novinama br 128 ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Utorak, 19.12.2017.

Na internetskim stranicama Ministarsva financija Porezna uprava objavljen je Pravilnik o izmijenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ...

Sudska praksa
Razgledavanje, prepisivanje i preslikavanje spisa
Ponedjeljak, 10.07.2017.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti
Petak, 10.03.2017, 410-01/17-01/406

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Ustup tražbine (cesija)
Utorak, 15.11.2016.

Što je cesija, koje se tražbine mogu cedirati te je li za pravnu valjanost cesije potreban pristanak dužnika?

Vijesti
Aktivnosti na ukidanju propisanog kontnog plana
Ponedjeljak, 29.08.2016.

Već smo se nekoliko puta oglasili u vezi s paradoksalnom situacijom u kojoj se s jedne strane poduzimaju aktivnosti na ...

Sudska praksa
Ustupanje i raspodjela imovine za života
Ponedjeljak, 11.01.2016.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2016, str. 119
Domaća sudska praksa
Autor:

I Obvezno pravo Opasna stvar pretpostavka uzročnosti čl 173 ZOO a 91 Šteta nastala u vezi s opasnom stvarju ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Petak, 18.12.2015, 410-19/15-01/415

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2014.
Subota, 31.01.2015, 410-19/15-01/51

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.07.2014.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2014 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Ukini me nježno ...

Vijesti
Potpore radnicima za otklanjanje štete od poplave
Srijeda, 28.05.2014.

Potpore radnicima za otklanjanje štete od poplave Prema poreznom propisu potpora za elementarnu nepogode koje poslodavci dodjeljuju svojim radnicima smatraju ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka isplaćenih zbog posljedica elementarne nepogode
Četvrtak, 22.05.2014, 410-01/14-01/1319

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.03.2013.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2013 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje uvodnik Gdje je ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2012. godinu
Petak, 15.02.2013, 410-01/13-01/899

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
Petak, 13.01.2012, 410-01/12-01/85

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2010. godinu
Četvrtak, 10.03.2011, 410-01/11-01/123

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Državna potpora za obrazovanje – olakšica za edukaciju radnika zbog uvođenja novog informacijskog sustava
Četvrtak, 18.02.2010, 410-10/10-01/2

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni položaj nagrađivanja klijenata – korisnika kartičnih proizvoda
Srijeda, 11.06.2008, 410-01/08-01/490

Davatelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

pip - 4.2007, str. 28
Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju tzv. revizijskih ograničenja iz ZPP-a
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER

Autor u ovome članku razmatra Odluku Ustavnog suda RH kojom se ukidaju odredbe čl 382 st 1 t 1 i ...