Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2023, str. 70
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

rrif - 2.2023, str. 14
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke su se promjene odnosile ...

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Ponedjeljak, 09.01.2023.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 156 22 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

pip - 1.2023, str. 37
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke promjene su se odnosile ...

Pitanja i odgovori
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana Društvo je obveznik PDV a i ugovorilo je s ...

Mišljenja
Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV-a
Petak, 02.12.2022, 410-19/22-02/236

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2022, str. 234
Novosti u korištenju roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust se kako i sam naziv kaže koristi primarno kao dopust uz mogućnost korištenja i kao prava na rad ...

pip - 12.2022, str. 45
Porezno motrište izvoza i uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje te uvoz dobara ...

Sudska praksa
Vrijednost predmeta spora
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Regresna odgovornost radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Slavonskom brodu

Sudska praksa
Odgovornost radnika za štetu
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o preuzimanju duga
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Pravo na naknadu štete
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 11.2022, str. 157
Što donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neke značajne novosti koje donose predzadnje izmjene i dopune Zakona ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

Sudska praksa
Povreda obveza parničnog postupka
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Mobing - naknada štete
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zajednička pričuva - solidarna obveza
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o osiguranju - regresna odgovornost
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 10.2022, str. 137
Rodiljni, roditeljski i očinski dopust samozaposlenih roditelja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Objavljen je u Nar nov br 85 ...

rrif - 10.2022, str. 119
Prijevoz radnika na posao i natrag vozilom poduzeća
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Prenosi se njemačka porezna praksa radi uvida kako je uređeno pitanje prijevoza radnika na posao i s posla vlastitim prijevoznim ...

Mišljenja
Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje
Srijeda, 28.09.2022, 410-01/22-01/456

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Poslovna tajna
Srijeda, 14.09.2022.

Koji se podatci mogu smatrati poslovnom tajnom?

Pitanja i odgovori
HZZ – nepripadna isplata i zastarni rok
Srijeda, 14.09.2022.

U 2019 godini ostvarila sam pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost Sada sam u 2022 godini primila rješenje HZZ a ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 158
Očinski dopust i izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Dana 1 kolovoza 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ...

pip - 9.2022, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Radno pravo porezno pravo Prijevoza radnika na posao i natrag vozilom poduzeća Građansko pravo pravosudna suradnja Dostava pismena slučaj ...

pip - 9.2022, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost

 • PDV na usluge prijevoza pri izvozu, uvozu i provozu
 • Porezni tretman isporuke električne energije

pip - 9.2022, str. 68
Utvrđivanje porezne osnovice pri isporuci dobara i usluga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pri isporuci dobara i usluga poreznu osnovicu čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge Pri tome se naknadom smatra ...

pip - 9.2022, str. 57
Rodiljne i roditeljske potpore prema izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Zadnjim novelama odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izmijenjene su i dopunjene neke odredbe ...

Snimka webinara
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva, trajanje 230 min
Srijeda, 31.08.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Promjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Ponedjeljak, 22.08.2022.

U srpnju 2022 godine HUP Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske sklopili su četvrti po redu Kolektivni ugovor o ...

Vijesti
Nova pravila o sigurnosti prometa na cestama
Srijeda, 03.08.2022.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama dalje ZSPC su stupile na snagu 30 srpnja 2022 godine ...

Mišljenja
Porezni tretman isporuka
Srijeda, 03.08.2022, 410-19/22-02/147

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2022, str. 141
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Fiskalizacija je neizostavni dio svakodnevnog poslovanja poduzetnika Riječ je o obveznicima poreza na dobitak i poreza na dohodak čija djelatnost ...

Vijesti
Novosti u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Ponedjeljak, 25.07.2022.

U Narodnim novinama br 85 22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama Jedna ...

Vijesti
Velike izmjene Zakona o radu
Petak, 22.07.2022.

Dugo najavljivani prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu je objavljen na e Savjetovanju i pušten u javnu raspravu koja ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje polugodišnjeg izvještaja za neprofitne organizacije
Četvrtak, 14.07.2022.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1 siječnja do 30 lipnja 2022 godine obvezno predaju neprofitne organizacije obveznice vođenja dvojnog ...

Vijesti
Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom
Utorak, 12.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je internetskim stranicama objavilo Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom Cijelu objavu ...

Sudska praksa
Poništaj arbitražnog pravorijeka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Otkaz radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2022, str. 64
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ...

rrif - 7.2022, str. 55
Polugodišnji financijski izvještaj neprofitne organizacije za 2022. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica ovim člankom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu predaje polugodišnjega financijskog izvještaja za 2022 godinu koja je propisana Zakonom o ...