Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 6.2022, str. 155
Koje novosti donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Zaštita na radu je sustav pravila načela mjera postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i ...

Pitanja i odgovori
Zaštita nepušača na radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Nekoliko smo puta upozoravali radnika da na mjestu rada ne koristi elektroničku cigaretu međutim radnik tvrdi da korištenje elektroničkih cigareta ...

rrif - 4.2021, str. 59
Računovodstveno i porezno motrište radne odjeće i obuće
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U nekim su djelatnostima poslodavci obvezni osigurati radnicima odjeću i obuću za rad Takva obveza može proizlaziti iz Zakona o ...

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 9.2020, str. 17
Praktična problematika u radu od kuće – oprema, uvjeti, sigurnost i zdravlje
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U nastojanju da se pobliže uredi rad od kuće kao sve češći oblik rada tijekom pandemije nastaju brojna pitanja koja ...

pip - 5.2020, str. 89
Rad od kuće u europskim pravnim okvirima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

S pojavom pandemije COVID 19 rad od kuće postao je vrlo relevantna kategorija kojoj se do sada pridavalo razmjerno malo ...

rrif - 12.2019, str. 269
Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Zaštita na radu je sustav pravila načela mjera postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost ...

pip - 5.2015, str. 61
Zaštita na radu – podzakonska (provedbena) regulativa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Podzakonska provedbena regulativa osobito u području zaštite na radu ima osobito značenje u operacionalizaciji zakonskih načela i konkretnih odredaba Ona ...

pip - 2.2015, str. 19
Procjena rizika na radu
Autor: Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec., ing. cest. prom.

S obzirom na raznolikost radnih aktivnosti i osobitost svakoga radnog mjesta svi vidovi rada ne mogu se u potpunosti obuhvatiti ...

rrif - 7.2014, str. 150
Prikaz novog Zakona o zaštiti na radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nakon osamnaest godina od donošenja prethodnog Zakona o zaštiti na radu krajem svibnja ove godine donesen je novi Zakon o ...

pip - 7.2014, str. 3
Nova zakonska rješenja u području zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

U sklopu usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije iz zaštite na radu i zbog potrebe pojednostavljivanja i bolje ...

pip - 7.2013, str. 35
Poslovi s posebnim uvjetima rada – stroži uvjeti za zapošljavanje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Zaštiti sigurnosti i zdravlju radnika na radu te sprječavanju ozljeda na radu profesionalnih bolesti drugih bolesti u vezi s radom ...

rrif - 5.2012, str. 151
Provedba zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra aktualna i vrlo značajna pitanja vezana za institut zaštite na radu kao organiziranog djelovanja sastavnog ...

pip - 10.2010, str. 3
Zaštita radnika
Autor: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.

Poslodavac je u obvezi osigurati zaštitu života i zdravlja radnika u skladu s posebnim propisima i naravi posla koji se ...

rrif - 7.2010, str. 124
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

U praksi su česti slučajevi da poslodavac prouzroči štetu radniku i radnik poslodavcu Nas ovdje posebno zanimaju slučajevi kad poslodavac ...