Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2021, str. 70
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Radovi na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa nisu posebno uređeni u smislu oporezivanja PDV om Zbog toga porezni obveznici često ...

pip - 3.2021, str. 41
Izmjene Zakona o obnovi, državne potpore male vrijednosti i jednokratne naknade na područjima nad kojima je proglašena katastrofa
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se ukratko obrađuju izmjene Zakona o obnovi koje su relevantne za područja na kojima je proglašena katastrofa nadalje ...

pip - 2.2021, str. 25
Pravni režimi za slučaj potresa u različitim dijelovima RH
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nakon donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba Krapinsko zagorske županije i Zagrebačke županije i njegove ...

pip - 1.2021, str. 44
Obnova zgrada oštećenih potresom u RH - Kako prevladati pravni partikularizam i nomotehnički kaos?
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Cilj je ovoga članka podsjetiti čitatelja da u RH ne postoji opće zakonodavstvo koje uređuje obnovu zgrada oštećenih djelovanjem bilo ...

rrif - 12.2020, str. 294
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra kako se novodoneseni Zakon primjenjuje na pravni status poslovnih prostora nastradalih potresom te zakonski ...

pip - 10.2020, str. 7
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

U članku se pruža osvrt na određena dvojbena rješenja i otvorena pitanja u Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na ...

rrif - 5.2020, str. 53
Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavni potres Zagrebu i okolici izazvao je oštećenje brojnih građevinskih objekta od kojih neki nisu za uporabu za stanovanje ...