Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 3.2023, str. 45
Pismene forme i iskazi stranaka i svjedoka kao dokaz u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Postupnim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku načelo pismenosti pismene forme te pismeni dokazi postali su barem na normativnoj ...

pip - 12.2022, str. 17
Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava i novine iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine u taj Zakon unesene su odredbe o oglednom postupku radi ...

pip - 11.2022, str. 67
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Uredba EU 2020 1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25 studenoga 2020 o suradnji između sudova država članica u izvođenju ...

rrif - 9.2022, str. 153
Što je nova u parničnom postupku
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Ovogodišnja izmjena pravila o parničnom postupku znatno smanjuje rokove i načine u kojima stranke mogu dostavljati svoja pisana očitovanja te ...

pip - 5.2022, str. 59
Delegacija nadležnosti u parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Delegacija nadležnosti u pojedinom parničnom postupku te njezine pretpostavke propisane su odredbama čl 67 i čl 68 Zakona o parničnom ...

pip - 6.2021, str. 10
Objektivna preinaka tužbe u praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira primjena pravila o preinaci tužbe u objektivnom smislu u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o ...

pip - 2.2021, str. 4
Važno pravno pitanje i revizibilnost građanskih predmeta u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS

Zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2019 godine značajnije je reformiran institut revizije propisivanjem tzv revizije po ...

pip - 1.2021, str. 71
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analiziraju značenje i učinci izjave o povlačenju tužbe kao parnične radnje tužitelja Raspravlja se i o pojedinim ...

pip - 10.2020, str. 48
Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira pojam parničnih troškova posebice troškova koji su bili potrebni za svrsishodno vođenje postupka uzimajući u obzir ...

pip - 9.2020, str. 62
Dostava e-adrese sudskom registru i e-Komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Elektroničko poslovanje širi se u praksi stoga je tijekom 2019 godine zakonodavac propisao dvije različite obveze vezane uz taj način ...

pip - 6.2020, str. 90
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
Autor: Iva BULJAN , dipl.iur.

U članku se kratko donosi osvrt na namjeru i uređenje zakonodavca o uvođenju tehnologije u parnični postupak ali i određene ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

pip - 1.2020, str. 14
Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom postupku
Autor: Doc. dr. sc. Marko Bratković

Revizija po dopuštenju Vrhovnog suda otkad je 1 rujna 2019 godine Novela ZPP a stupila na snagu temeljni je tip ...

pip - 10.2019, str. 46
Izvođenje dokaza i pripremanje glavne rasprave – novela ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

U prošlom i pretprošlom broju našega časopisa objavili smo članke koji općenito i segmentarno daju prikaz Zadnjih novela odnosno Zakona ...

pip - 9.2019, str. 70
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S ciljem da se dade dodatan poticaj osiguranju jedinstvene primjene prava u nas zadnjom Novelom ZPP a reformiran je sustav ...

pip - 7.2019, str. 49
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine prikaz pojedinih rješenja i kritički ...