Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 85
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Za jedno ...

Vijesti
Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023.
Četvrtak, 05.01.2023.

Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obveznik je plaćanja posebne novčane naknade Novčanu naknada za prosinac ...

pip - 5.2022, str. 17
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja osoba ili zamjenskog zapošljavanja poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika ne ispuni obvezu zapošljavanja ili zamjenskog ...

rrif - 4.2022, str. 94
Radni odnos osoba s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kod ugovaranja i obračunavanja plaće i ostalih isplata osobama s invaliditetom u postoje neke posebnosti Poslodavac koji zapošljava osobu s ...

rrif - 1.2022, str. 109
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

Vijesti
Koristite li subvencije za osobe s invaliditetom?
Četvrtak, 27.05.2021.

Jeste li znali da u slučaju ako zapošljavate osobe s invaliditetom uz određene uvijete imate pravo na povrat troškova prijevoza ...

rrif - 5.2021, str. 116
Zamjenske kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvotnog zapošljavanja Za 2021 godinu za jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom poslodavac ...

rrif - 1.2021, str. 105
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2021. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

rrif - 10.2020, str. 83
Novosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (plaćanje naknade i poticajne mjere)
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U nizu mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa donesene su i mjere ...

rrif - 9.2020, str. 81
Kvotno zapošljavanje i uređenje voda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži naknada radi nezapošljavanja dostatnog broja osoba s invaliditetom te naknada za uređenje voda ...

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

rrif - 5.2020, str. 175
Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U nizu mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa donesene su i mjere ...

rrif - 1.2020, str. 107
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana ...