Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2022, str. 224
Stručne informacije
Autor:

rrif - 5.2022, str. 219
Novi propisi
Autor:

rrif - 5.2022, str. 0
Gospodarstva zemalja EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

rrif - 5.2022, str. 208
Sudjelovanje zajednice ponuditelja u postupku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Gospodarski subjekti mogu sudjelovati u postupku javne nabave samostalno ili u nekoj formi koja uključuje suradnju s drugim subjektima na ...

rrif - 5.2022, str. 204
Osvrt na zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz ožujka ove godine u naš su pravni sustav unesene određene izmjene ...

rrif - 5.2022, str. 199
Digitalizacija postupka kontrole podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje stalno unaprjeđuje svoje e usluge potičući administrativno rasterećenje poslodavaca i osigurava jedinstveni način digitalnog prikupljanja ...

rrif - 5.2022, str. 197
Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Način postupanja kod izračuna staža osiguranja ili broj mjeseci rodiljnog ili roditeljskog dopusta roditelja koji borave u više država razlikuje ...

rrif - 5.2022, str. 189
Rad državljana trećih zemalja u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Državljani trećih zemalja mogu u RH raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada Iznimno ...

rrif - 5.2022, str. 177
Zapošljavanje sezonskih radnika u 2022. godini
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autori u ovome članku na jednostavan i transparentan način razmatraju aktualna pitanja rada stalnih sezonskih radnika u ovoj kalendarskoj godini ...

rrif - 5.2022, str. 169
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave ukinuti su uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave a njihovi su ...

rrif - 5.2022, str. 160
Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Trgovac mora istaknuti svotu maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koje nudi i prodaje na tržištu te se ...

rrif - 5.2022, str. 153
Prikaz zadnjih izmjena i dopuna Stečajnog zakona
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sredinom ožujka 2022 godine donesene su druge izmjene i dopune Stečajnog zakona kojima su u većoj mjeri izmijenjene odredbe o ...

rrif - 5.2022, str. 146
Poslovanje samostalnih umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost na temelju članstva u nadležnoj umjetničkoj udruzi i kojima je to osnovna djelatnost obvezni ...

pip - 5.2022, str. 118
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Prijenos porezne obveze za građevinske usluge usluge podizvođača Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu ...

rrif - 5.2022, str. 142
Nadzorne knjige deviznih kapitalnih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom se deviznom sustavu za kapitalne poslove vode posebne poslovne knjige nadzorne knjige Na pitanja koji se poslovi smatraju ...

pip - 5.2022, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

 • Porezno pravo – PDV

Pojam stalnoga poslovnog nastana

 • Zaštita potrošača

Ugovori na daljinu sklopljeni elektroničkim sredstvom

rrif - 5.2022, str. 138
Operativna otpornost banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Banke se suočavaju s različitim izazovima koji proizlaze iz događaja povezanih s operativnim rizikom To uključuje cyber incidente tehnološke kvarove ...

pip - 5.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 27 Ništetnost ugovora čl 53 ZOO a Obzirom da je utvrđeno da je besplatna dodjela zemljišta od ...

rrif - 5.2022, str. 137
Sporazumi o financiranju s dobavljačima – Prijedlog amandmana na MRS 7 i MSFI 7
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI IFRS Interpretation Committee razmotrio je pitanje o obvezi poduzeća da u svojim godišnjim financijskim izvještajima objavi ...

pip - 5.2022, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca Uvjeti natječaja Rad uz mirovinu Obveza poslodavca pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu ...

rrif - 5.2022, str. 130
Postupci revizora vezano za naknadne događaje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Revizorovim odgovornostima u reviziji financijskih izvještaja u vezi s naknadnim događajima bavi se Međunarodni revizijski standard 560 pod nazivom Naknadni ...

pip - 5.2022, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Plaćanje posebnog poreza na kavu kod prodaje na daljinu Procedura zaprimanja vina iz druge države članice ...

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

pip - 5.2022, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Primjena snižene stope PDV a na maslac i margarin Primjena snižene stope PDV a na čokolino ...

rrif - 5.2022, str. 115
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u Italiji ...

pip - 5.2022, str. 86
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

rrif - 5.2022, str. 106
Izlazni porez
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Zakonom o porezu na dobit predviđen je poseban postupak oporezivanja odnosno obračuna porezne osnovice ako porezni obveznik premješta sjedište svog ...

pip - 5.2022, str. 83
Zlouporaba osiguranja
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave zlouporabom osiguranja s osvrtom na sve one aktivnosti usmjerene na neosnovano izvlačenje koristi iz ...

rrif - 5.2022, str. 99
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju poslodavci ponekad podmiruju za svoje zaposlenike premije životnog osiguranja U policama životnog osiguranja je kao ...

pip - 5.2022, str. 77
Akt o digitalnim tržištima – pokušaj EU-a staje na kraj velikim igračima u digitalnom području
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Krajem ožujka 2022 usuglašene su odredbe novog Akta EU a o digitalnim tržištima Njime se želi okončati prevelika dominacija konkretnih ...

rrif - 5.2022, str. 88
Oporezivanje PDV-om usluge prijevoza putnika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kriteriji određivanja poreznog položaja usluge prijevoza dobara o čemu smo detaljnije pisali u časopisu RRiF br 4 22 str 102 ...

pip - 5.2022, str. 72
Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva
Autor: Jasminka ADAMOVIĆ , dipl.iur.

Prava intelektualnog vlasništva duboko su utkana u našu svakodnevnicu a na kvalitetu naših života posebice utječu patenti Patentom se štiti ...

rrif - 5.2022, str. 78
Doprinosi i obračun primitaka članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Primitci koji se isplaćuju članovima uprave strancima uobičajeno se oporezuju na način propisan za drugi dohodak U nekim slučajevima na ...

pip - 5.2022, str. 66
Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije prema noveliranom propisu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku na jezgrovit način prikazuju novosti koje se odnose na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije trgovačkog društva ...

rrif - 5.2022, str. 72
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Oporezivanje inozemnih mirovina s motrišta pripadnosti predujma poreza i konačno obračunanog poreza na dohodak nije određeno za sve inozemne mirovine ...

pip - 5.2022, str. 59
Delegacija nadležnosti u parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Delegacija nadležnosti u pojedinom parničnom postupku te njezine pretpostavke propisane su odredbama čl 67 i čl 68 Zakona o parničnom ...

rrif - 5.2022, str. 64
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako u slučaju prestanka radnog odnosa radnik nije iskoristio pripadajuće mu dane godišnjeg odmora poslodavac mu za to treba isplatiti ...

pip - 5.2022, str. 54
Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se raspravlja o pitanjima dopuštenosti i vrste revizije u sporovima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije Analizira se shvaćanje ...

rrif - 5.2022, str. 62
Ugovor o djelu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu razmatra pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine na temelju izvršenja ugovora o autorskom djelu te ispravak pogrešaka iz ...

pip - 5.2022, str. 44
Održavanje komunalnoga, prometnog i poljoprivrednog reda u jedinicama lokalne samouprave manje veličine
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Pitanja komunalnog reda iznimno su važna u odvijanju svakodnevnog života u svakoj jedinici lokalne samouprave Problemi u održavanju komunalnog reda ...

rrif - 5.2022, str. 59
Dohodak od imovine i razmjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovog proračunskog praktikuma su zakup prostora koji je u posjedu općine i zamjena dugotrajne nefinancijske imovine Općina mora prihode ...

pip - 5.2022, str. 36
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH postoji više od tisuću socijalnih i karitativnih ustanova koje pripadaju Katoličkoj Crkvi Osim njih u RH djeluje i ...

rrif - 5.2022, str. 55
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Predstečajni postupci provode se od 1 rujna 2015 godine prema Stečajnom zakonu a najnovije izmjene Stečajnog zakona odrazile su se ...

pip - 5.2022, str. 29
Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću zadnji je stadij postojanja takva društva te se kao takva relativno učestalo pojavljuje u aktualnoj ...

rrif - 5.2022, str. 50
Kupnja nekretnine putem kredita
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnju nekretnina poduzetnici mogu financirati kreditima koje odobravaju banke ili drugi subjekti U ovom praktikumu autorica piše o računovodstvenom i ...

pip - 5.2022, str. 23
Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni položaj radova na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa u smislu oporezivanja PDV om nije posebno uređen Zbog toga porezni ...

rrif - 5.2022, str. 45
Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.

Europski parlament i Vijeće Europske unije tijekom 2020 godine donijelo je Uredbu o taksonomiji EU 2020 852 kojom se definiraju ...

pip - 5.2022, str. 17
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja osoba ili zamjenskog zapošljavanja poslodavac koji zapošljava 20 i više radnika ne ispuni obvezu zapošljavanja ili zamjenskog ...

rrif - 5.2022, str. 41
Prihodi od subvencija cijene plina
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog naglog povećanja cijene plina donesena je mjera subvencioniranja dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike ...

pip - 5.2022, str. 14
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na ...