Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 256
Stručne informacije

rrif - 12.2022, str. 249
Novi propisi

rrif - 12.2022, str. 242
Utjecaj viših cijena na inflaciju u listopadu 2022. godine u Hrvatskoj (12,7 %), zemljama EU-a (11,5 %) i europodručju (10,6 %)
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2022 godine Rast cijena poljoprivrednih proizvodau trećem tromjesečju 2022 godine Industrijska proizvodnja RH ...

rrif - 12.2022, str. 238
Ugovor o darovanju u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obveže dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora a ...

rrif - 12.2022, str. 234
Novosti u korištenju roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust se kako i sam naziv kaže koristi primarno kao dopust uz mogućnost korištenja i kao prava na rad ...

rrif - 12.2022, str. 224
Nadolazeće izmjene Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dugo najavljivane novele Zakona o radu prema trenutačno dostupnim informacijama u saborskoj su proceduri na drugom čitanju što znači da ...

rrif - 12.2022, str. 217
Plaćanje turističke pristojbe u 2023. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Obveza plaćanja turističke pristojbe propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe Već četvrtu ...

rrif - 12.2022, str. 212
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću godinu ...

rrif - 12.2022, str. 204
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt profesionalnu djelatnost djelatnost poljoprivrede i druge djelatnosti za koje utvrđuju dohodak ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2022, str. 188
Pregovori kao preduvjet sklapanja poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Čovjek najčešće nije svjestan kako zapravo svoj svakodnevni odnos s okruženjem usklađuje pregovaranjem Interes i novac pokretač su pregovora a ...

rrif - 12.2022, str. 184
Isplata drugog dohotka nasljednicima
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada se nasljednicima isplaćuje primitak koji se oporezuje kao drugi dohodak postoje određena pravila kojih se isplatitelji trebaju pridržavati Isplata ...

rrif - 12.2022, str. 177
Jednonamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona kod prodavatelja i kod ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2022, str. 163
Naknada plaće i ostala prava pozvanim osobama zbog vojne obveze u Oružane snage Republike Hrvatske
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju čl 224 Zakona o radu Nar nov br 93 14 98 19 uređen je radnopravni status pričuvnika za ...

rrif - 12.2022, str. 154
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac nije tijekom 2022 godine isplatio nagradu za radne rezultate može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od ...

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

rrif - 12.2022, str. 141
Plaćanje poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige obračuna poreza na dobitak koje neprofitne organizacije u koje se ...

rrif - 12.2022, str. 138
Namirenje troškova za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana za manjak koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ili je takav zaposlenik počinio štetu na radu li ...

rrif - 12.2022, str. 131
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Na temelju odluke uprave društva knjiže se popisne razlike Porezno i računovodstveno postupanje s popisnim razlikama ponajprije ovisi o uzroku ...

rrif - 12.2022, str. 124
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici s krajem poslovne godine moraju provesti popis imovine i obveza društva kako bi se popisom utvrđena stanja uskladila s ...

rrif - 12.2022, str. 76
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kontrola knjiženja provedenih na računima glavne knjige zahtjevan je i odgovoran posao Kvalitetno obavljena kontrola jamac je dobre podloge za ...

rrif - 12.2022, str. 70
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara provodi se u slučajevima dotrajalosti zastarjelosti ili oštećenja imovine odnosno kada se vrijednost te ...

rrif - 12.2022, str. 65
Računovodstvo troškova darovanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Darovi mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ili fizičkim ...

rrif - 12.2022, str. 58
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zbog različitog poreznog položaja bitno je razlikovati reprezentaciju od promidžbe Reprezentacija je usmjerena na poslovne partnere a promidžba na sadašnje ...

rrif - 12.2022, str. 51
Računovodstvo ulaganja u solarne sustave
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Solarni sustavi omogućuju proizvodnju električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja Zbog sve viših cijena energije iz neobnovljivih izvora i ...

rrif - 12.2022, str. 49
Evidentiranje subvencije cijene električne energije u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1 listopada 2022 godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih neki ...

rrif - 12.2022, str. 39
Utvrđivanje plaće i materijalna prava radnika u građevinskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovih pet promjena trebaju primijeniti svi poduzetnici ...

rrif - 12.2022, str. 37
Što donose izmjene Zakona o računovodstvu u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 114 22 objavljene su izmjene Zakona o računovodstvu Navedene izmjene donesene su isključivo zbog uvođenja eura ...

rrif - 12.2022, str. 36
Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Prag za oporezivanje pokretnina porezom na nasljedstva i darove u 2023 godini Porez na cestovna motorna vozila ...

Nepr - 12.2022, str. 60
Računski plan za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

rrif - 12.2022, str. 35
Izmjene Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Oporezivanje samostalnih djelatnosti porezom na dobitak u 2023 godini Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu ...

Nepr - 12.2022, str. 59
Vremenski podsjetnik na neke obveze neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Ovdje se daje sažetak nekih bitnih aktivnosti koji za neprofitne organizacije nisu svakodnevne s navođenjem krajnjeg roka do kojeg se ...

rrif - 12.2022, str. 34
Blagajnički maksimum nakon uvođenja eura i ostale izmjene u vezi s fiskalizacijom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Blagajnički maksimum i dvojni optjecaj
 2. Organizacijski dijelovi za potrebe fiskalizacije

Nepr - 12.2022, str. 52
Planiranje kod neprofitnih organizacija za 2023. godinu
Autor: Ana MALJEVAC , dipl. oec.

Kvalitetno planiranje i sastavljanje financijskih planova smatra se temeljem uspješnog poslovanja svake neprofitne organizacije Dobro izrađen financijski plan temelji se ...

rrif - 12.2022, str. 32
Izmjene propisa o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvodne napomene Usklađenja zbog uvođenja eura Ostale izmjene koje se odnose na uvođenje eura Ostale izmjene u propisima o ...

Nepr - 12.2022, str. 42
Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveza sastavljanja i predaje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine odnosi se samo na obveznike PDV a a ...

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

 1. Uvodne napomene
 2. Povećanje cenzusa ostvarenih primitaka za djecu i uzdržavane članove
 3. Proizvodnja električne energije
 4. Usklađenja zbog uvođenja eura

Nepr - 12.2022, str. 35
Udruge i ustanove u ugostiteljskoj djelatnosti i u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge i ustanove mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu u skladu s posebnim zakonima koji uređuju poslovanje ...

rrif - 12.2022, str. 29
Izmjene poreznih propisa i njihova usklađenja zbog uvođenja eura

U sljedećih nekoliko članaka donosimo pregled izmjena najznačajnijih propisa u području oporezivanja Gotovo sve izmjene i usklađenja propisa zbog uvođenja ...

Nepr - 12.2022, str. 27
Osnova saznanja o neprofitnim organizacijama iz sustava neprofitnog računovodstva
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Profesionalni su računovođe zbog brojnosti poslovnih subjekta kojima pružaju svoje usluge pretežito upoznati s poslovanjem i usporedno s time i ...

rrif - 12.2022, str. 24
Računovodstveni postupci pri prelasku na euro
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kraj poslovne godine koja je jednaka kalendarskoj godini ove godine sa sobom nosi nove izazove jer uz dosadašnje poslove i ...

Nepr - 12.2022, str. 20
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Sve neprofitne organizacije neovisno o načinu vođenja poslovnih knjiga obvezne su provesti godišnji popis imovine i obveza i stanje u ...

rrif - 12.2022, str. 14
Obračun plaće za prosinac, drugih dohodaka i drugih primitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH utjecat će na obračun i isplatu plaće zarađene u prosincu te na obračun ...

Nepr - 12.2022, str. 3
Priprema za godišnje financijske izvještaje u neprofitnom računovodstvu za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Neprofitne organizacije koje svoje poslovne knjige vode u sustavu neprofitnog računovodstva moraju za kalendarsku godinu sastaviti svoje financijske izvještaje Rok ...

rrif - 12.2022, str. 13
Uvodnik - Sretno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

rrif - 11.2022, str. 208
Stručne informacije