Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2022, str. 256
Stručne informacije

rrif - 12.2022, str. 249
Novi propisi

rrif - 12.2022, str. 242
Utjecaj viših cijena na inflaciju u listopadu 2022. godine u Hrvatskoj (12,7 %), zemljama EU-a (11,5 %) i europodručju (10,6 %)
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2022 godine Rast cijena poljoprivrednih proizvodau trećem tromjesečju 2022 godine Industrijska proizvodnja RH ...

rrif - 12.2022, str. 238
Ugovor o darovanju u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o darovanju kojim se jedna strana tog ugovora obveže dati stvar ili imovinsko pravo drugoj strani tog ugovora a ...

rrif - 12.2022, str. 234
Novosti u korištenju roditeljskog dopusta
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Roditeljski dopust se kako i sam naziv kaže koristi primarno kao dopust uz mogućnost korištenja i kao prava na rad ...

rrif - 12.2022, str. 224
Nadolazeće izmjene Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dugo najavljivane novele Zakona o radu prema trenutačno dostupnim informacijama u saborskoj su proceduri na drugom čitanju što znači da ...

rrif - 12.2022, str. 217
Plaćanje turističke pristojbe u 2023. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Obveza plaćanja turističke pristojbe propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe Već četvrtu ...

rrif - 12.2022, str. 212
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću godinu ...

rrif - 12.2022, str. 204
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt profesionalnu djelatnost djelatnost poljoprivrede i druge djelatnosti za koje utvrđuju dohodak ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2022, str. 188
Pregovori kao preduvjet sklapanja poslova
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Čovjek najčešće nije svjestan kako zapravo svoj svakodnevni odnos s okruženjem usklađuje pregovaranjem Interes i novac pokretač su pregovora a ...

rrif - 12.2022, str. 184
Isplata drugog dohotka nasljednicima
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada se nasljednicima isplaćuje primitak koji se oporezuje kao drugi dohodak postoje određena pravila kojih se isplatitelji trebaju pridržavati Isplata ...

rrif - 12.2022, str. 177
Jednonamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona kod prodavatelja i kod ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2022, str. 163
Naknada plaće i ostala prava pozvanim osobama zbog vojne obveze u Oružane snage Republike Hrvatske
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju čl 224 Zakona o radu Nar nov br 93 14 98 19 uređen je radnopravni status pričuvnika za ...

rrif - 12.2022, str. 154
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac nije tijekom 2022 godine isplatio nagradu za radne rezultate može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote od ...

pip - 12.2022, str. 118
Pitanja i odgovori

Isplata drugog dohotka nasljednicima Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona Novi ...

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

pip - 12.2022, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak u slučaju utaje Porezno pravo porez na dobitak Matična društva i društva ...

rrif - 12.2022, str. 143
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom dugotrajne nefinancijske imovine ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

rrif - 12.2022, str. 141
Plaćanje poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Tema ovoga proračunskog praktikuma je bilježenje na računima glavne knjige obračuna poreza na dobitak koje neprofitne organizacije u koje se ...

pip - 12.2022, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o minimalnoj plaći Otkazivanje ugovora o radu radnicima kojima je utvrđena privremena nesposobnost za rad Primjena odredbe ...

rrif - 12.2022, str. 138
Namirenje troškova za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana za manjak koji je posljedica djelovanja zaposlenika nekog poduzetnika ili je takav zaposlenik počinio štetu na radu li ...

pip - 12.2022, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Oporezivanje PDV om isporuke solarne elektrane Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu Pravo ...

rrif - 12.2022, str. 131
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Na temelju odluke uprave društva knjiže se popisne razlike Porezno i računovodstveno postupanje s popisnim razlikama ponajprije ovisi o uzroku ...

pip - 12.2022, str. 95
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Proračun i financijski plan
 2. Revizija
 3. Blagdani, neradni dani i spomendani
 4. Putni list
 5. Aleatornost i kazualnost

rrif - 12.2022, str. 124
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici s krajem poslovne godine moraju provesti popis imovine i obveza društva kako bi se popisom utvrđena stanja uskladila s ...

pip - 12.2022, str. 87
Izbor mjerodavnog prava prema Uredbi o nasljeđivanju
Autori: Doc. dr. sc. Tena HOŠKO
Katarina MEĐUGORAC

U radu autorice razmatraju izbor mjerodavnog prava prema Uredbi o nasljeđivanju kojom je uvedena mogućnost ostaviteljeve autonomije Dopušteno mu je ...

rrif - 12.2022, str. 76
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kontrola knjiženja provedenih na računima glavne knjige zahtjevan je i odgovoran posao Kvalitetno obavljena kontrola jamac je dobre podloge za ...

pip - 12.2022, str. 80
Odgovornost stečajnog upravitelja
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Tijekom stečajnog postupka stečajni upravitelj ima višestruku funkciju Već u prethodnom postupku koji prethodi otvaranju stečajnog postupka sud može imenovati ...

rrif - 12.2022, str. 70
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara provodi se u slučajevima dotrajalosti zastarjelosti ili oštećenja imovine odnosno kada se vrijednost te ...

pip - 12.2022, str. 74
O raspolaganju poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Poslovnim se udjelom može raspolagati tako da time dolazi do izvedenoga derivativnog stjecanja članstva u društvo s ograničenom odgovornošću Uz ...

rrif - 12.2022, str. 65
Računovodstvo troškova darovanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Darovi mogu biti dani bilo kome a najčešće se daju neprofitnim organizacijama kao što su udruge i klubovi ili fizičkim ...

pip - 12.2022, str. 67
Pregovori i ponuda kod ugovora o građenju; njihov doseg i utjecaj prema pravilima ZOO-a i Posebnih uzanci o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Ugovor nastaje prihvatom ponude što u biti označava sporazum o njegovim bitnim sastojcima Većini ugovora koji se sklapaju u poslovanju ...

rrif - 12.2022, str. 58
Računovodstvo troškova reprezentacije i promidžbe
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zbog različitog poreznog položaja bitno je razlikovati reprezentaciju od promidžbe Reprezentacija je usmjerena na poslovne partnere a promidžba na sadašnje ...

pip - 12.2022, str. 63
Pravo na kaparu u slučaju raskida ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Kapara je jedno od takvih ugovornih uglavaka koji je karakterističan najviše za kupoprodajne ugovore Nužno ju je razlikovati od predujma ...

rrif - 12.2022, str. 51
Računovodstvo ulaganja u solarne sustave
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Solarni sustavi omogućuju proizvodnju električne i toplinske energije iz sunčeva zračenja Zbog sve viših cijena energije iz neobnovljivih izvora i ...

Pror - 12.2022, str. 86
Promjene osnovice za obračuna plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju objavljenih dodataka kolektivnim ugovorima iz područja državnih i javnih službi povećana su neka primanja službenika i namještenika u ...

pip - 12.2022, str. 55
Registar zadužnica, pravne praznine, neusklađenost s europskim pravom i de lege ferenda
Autor: Marta HREN , mag. iur.

Izvorno hrvatski institut zadužnica predstavljen je našem pravnom sustavu prije 26 godina i od tada je prošao nekoliko izmjena pri ...

rrif - 12.2022, str. 49
Evidentiranje subvencije cijene električne energije u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije od 1 listopada 2022 godine na snazi su posebne mjere na temelju kojih neki ...

Pror - 12.2022, str. 78
Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2021. godinu
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.

Objedinjeno godišnje izvješće za 2021 godinu usvojeno je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA 022 03 22 07 396 URBROJ 50301 ...

pip - 12.2022, str. 52
Oporezivanje ekstraprofita u Hrvatskoj
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Oporezivanje ekstraprofita dodatni porez na dobit potpuna je novina u RH Riječ je o poreznom izričaju koji se u EU ...

rrif - 12.2022, str. 39
Utvrđivanje plaće i materijalna prava radnika u građevinskoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovih pet promjena trebaju primijeniti svi poduzetnici ...

Pror - 12.2022, str. 73
Proračunski nadzor u svjetlu novih pravilnika
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.

U sklopu niza pravilnika koji moraju biti doneseni s obzirom na Zakon o proračunu koji se primjenjuje od 1 siječnja ...

pip - 12.2022, str. 45
Porezno motrište izvoza i uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje te uvoz dobara ...

rrif - 12.2022, str. 37
Što donose izmjene Zakona o računovodstvu u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 114 22 objavljene su izmjene Zakona o računovodstvu Navedene izmjene donesene su isključivo zbog uvođenja eura ...

Pror - 12.2022, str. 70
Nabava građevinskih radova (tehnička i stručna sposobnost)
Autor: Sandra PERKO , dipl. oec.

Predmet ovog članka je stvarni primjer iz prakse nabave građevinskih radova s posebnim osvrtom na tehničku i stručnu sposobnost U ...

pip - 12.2022, str. 44
Ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine preminulog osiguranika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2023 godine udovice odnosno udovci korisnici starosne prijevremene starosne mirovine ili invalidske mirovine moći će koristiti dio ...