Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Pravo na povrat robe
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci fizičke osobi potrošači imaju pravo na povrat robe reklamaciju u ...

Pitanja i odgovori
Četverodnevni radni tjedan
Ponedjeljak, 18.07.2022.

S radnicima smo sklopili ugovore o radu u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka Sada ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH isporučuje robu u Slovačku a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Pitanja i odgovori
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ...

Pitanja i odgovori
Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovačko društvo sklopilo je s fizičkom osobom ugovor o zakupu poslovnog prostora Smije li trgovačko društvo kao zakupoprimac plaćati zakupodavcu ...

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

Pitanja i odgovori
Iskazivanje cijena kod posebnih uvjeta prodaje
Ponedjeljak, 13.06.2022.

S obzirom na odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača o načinu iskazivanja cijena zanima nas moramo li iskazivati dvije cijene ...

Pitanja i odgovori
Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li poslodavac produljiti razdoblje oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu za razdoblje rodiljnog i roditeljskog dopusta ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe ...

Pitanja i odgovori
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član ...

Pitanja i odgovori
Usavršavanje stečajnog upravitelja i polaganje stečajno-upraviteljskog ispita
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Čime je ustanovljena obveza usavršavanja stečajnog upravitelja i obveza polaganja stručnog ispita?

Pitanja i odgovori
Trajno stručno usavršavanje odvjetnika
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Postoji li obveza usavršavanje odvjetnika i ako da, čime je ustanovljena?

Pitanja i odgovori
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

Pitanja i odgovori
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Trgovačko društvo obveznik PDV a na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize poduzetniku iz Velike Britanije ...

Pitanja i odgovori
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Građevinsko društvo podizvođač obveznik PDV a obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču također obvezniku PDV a Građevinski radovi obavljaju se na ...

Pitanja i odgovori
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Pitanja i odgovori
Prenošenje i korištenje godišnjeg odmora u sljedećoj kalendarskoj godini
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Radnik je za 2021 godinu stekao pravo na 24 dana godišnjeg odmora te je u 2021 godini iskoristio dva tjedna ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Pitanja i odgovori
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu oglašavanja nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz druge ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj po kojim uvjetima i po ...

Pitanja i odgovori
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom ...

Pitanja i odgovori
Noćni rad – ugovaranje
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Postoji li obveza da ugovor o radu sadržava podatak o noćnom radu?

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Postoji li obveza poslodavac dati radniku godišnji odmor prilikom sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Pitanja i odgovori
Odobreni popusti zaposlenicima
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Djelatnicima se omogućava 20 popusta koji mogu iskoristiti za jednokratnu kupnju u nekoj od poslovnica društva Jednak popust od 20 ...

Pitanja i odgovori
Istodobni rad za poslodavca u RH i u državi EU-a
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Zaposlenik društva u RH koji je prijavljen u socijalna osiguranja u RH prethodno je bio prijavljen u radni odnos i ...

Pitanja i odgovori
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcem iz BiH i s poslodavcem iz RH
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Zanima nas može li hrvatski državljanin koji ima prijavljeno prebivalište u BiH i koji u BiH ima zasnovan radni odnos ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište trostranih poslova
Ponedjeljak, 14.03.2022.

U prvoj transakciji kupoprodaje porezni obveznik iz Njemačke izdaje račun za robu poreznom obvezniku iz Republike Hrvatske dalje RH prvo ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost dalje PDV Navedeno je društvo u skladu s ...

Pitanja i odgovori
Rad državljana trećih zemalja putem agencija za privremeno zapošljavanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Može li agencija za privremeno zapošljavanje sklapati ugovore o radu s državljanima trećih zemalja Pribavlja li u tom slučaju dozvolu ...

Pitanja i odgovori
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Radnik više od pet dana nije došao na radno mjesto te ne odgovara na pozive poslodavca Uvidom u sustav e ...

Pitanja i odgovori
Privremena nesposobnost za rad (samoizolacija) odvjetnika koji je obveznik poreza na dobit
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Kako odvjetnik nositelj slobodnog zanimanja obračunava doprinose ako je u siječnju 2022 godine proveo 10 dana u samoizolaciji od 2 ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu Porezni obveznik fizička ...

Pitanja i odgovori
Ispravak obračunanog poreza na dodanu vrijednost zbog nemogućnosti naplate
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Društvo A iz Zagreba obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost Društvo ima nepodmirena potraživanja za isporuke dobara i usluga ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Hrvatsko trgovačko društvo A d o o iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci B GmbH iz Graza Austrija Austrijsko društvo ...

Pitanja i odgovori
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Ponedjeljak, 10.01.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Pitanja i odgovori
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Pitanja i odgovori
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

Pitanja i odgovori
Usluga montaže i isporuke guma poreznom obvezniku iz Europske unije
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Hrvatsko društvo obveznik PDV a obavlja isporuku i montažu autoguma poreznom obvezniku iz Europske unije Isporuka i montaža obavljaju se ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje usluga smještaja povezanom društvu
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Matično društvo A iz Zagreba obveznik PDV a organiziralo je dvodnevnu edukaciju za zaposlenike svojih povezanih društava iz Republike Hrvatske ...

Pitanja i odgovori
Rodiljni i roditeljski dopust odvjetnice koja je nositelj slobodnog zanimanja
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odvjetnica koja je nositelj samostalne djelatnosti privremeno je nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i ...

Pitanja i odgovori
Otkup vlastitih poslovnih udjela
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga U ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište revalorizacije opreme
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu se planira provesti revalorizaciju opreme čija je knjigovodstvena vrijednost nula Tržišnu fer vrijednost opreme utvrditi će procjenom ovlašteni ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o u kojemu drži 100 ...

Pitanja i odgovori
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene
Ponedjeljak, 13.12.2021.

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac ...