Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Rad državljana trećih zemalja putem agencija za privremeno zapošljavanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Može li agencija za privremeno zapošljavanje sklapati ugovore o radu s državljanima trećih zemalja Pribavlja li u tom slučaju dozvolu ...

Pitanja i odgovori
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Radnik više od pet dana nije došao na radno mjesto te ne odgovara na pozive poslodavca Uvidom u sustav e ...

Pitanja i odgovori
Privremena nesposobnost za rad (samoizolacija) odvjetnika koji je obveznik poreza na dobit
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Kako odvjetnik nositelj slobodnog zanimanja obračunava doprinose ako je u siječnju 2022 godine proveo 10 dana u samoizolaciji od 2 ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu Porezni obveznik fizička ...

Pitanja i odgovori
Ispravak obračunanog poreza na dodanu vrijednost zbog nemogućnosti naplate
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Društvo A iz Zagreba obveznik je plaćanja poreza na dodanu vrijednost Društvo ima nepodmirena potraživanja za isporuke dobara i usluga ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Hrvatsko trgovačko društvo A d o o iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci B GmbH iz Graza Austrija Austrijsko društvo ...

Pitanja i odgovori
Ovlasti prokurista pri kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je imenovan prokuristom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Koje su ovlasti prokurista kod prodaje automobila koji je u vlasništvu trgovačkog društva u kojemu je on prokurist?

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Ponedjeljak, 10.01.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Pitanja i odgovori
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Pitanja i odgovori
Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Treba li korisnik voditi evidenciju o radnom vremenu za radnike koje mu je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje?

Pitanja i odgovori
Usluga montaže i isporuke guma poreznom obvezniku iz Europske unije
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Hrvatsko društvo obveznik PDV a obavlja isporuku i montažu autoguma poreznom obvezniku iz Europske unije Isporuka i montaža obavljaju se ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu procjene vrijednosti nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje usluga smještaja povezanom društvu
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Matično društvo A iz Zagreba obveznik PDV a organiziralo je dvodnevnu edukaciju za zaposlenike svojih povezanih društava iz Republike Hrvatske ...

Pitanja i odgovori
Rodiljni i roditeljski dopust odvjetnice koja je nositelj slobodnog zanimanja
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odvjetnica koja je nositelj samostalne djelatnosti privremeno je nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i ...

Pitanja i odgovori
Otkup vlastitih poslovnih udjela
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga U ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište revalorizacije opreme
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu se planira provesti revalorizaciju opreme čija je knjigovodstvena vrijednost nula Tržišnu fer vrijednost opreme utvrditi će procjenom ovlašteni ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o u kojemu drži 100 ...

Pitanja i odgovori
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene
Ponedjeljak, 13.12.2021.

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac ...

Pitanja i odgovori
Potvrda o ispravku odbitka pretporeza zbog naknadnog odobrenja kupcu
Ponedjeljak, 13.12.2021.

Hrvatsko društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost kao isporučitelj ispostavlja odobrenje kupcu tuzemnom obvezniku PDV a na osnovi prijašnjih isporuka ...

Pitanja i odgovori
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
Ponedjeljak, 13.12.2021.

Trgovačko društvo obveznik PDV a prodalo je drugom obvezniku PDV a nekretninu poslovnu zgradu korištenu više od dvije godine Prodavatelj ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje imovine članu društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Društvo X d o o koje je obveznik poreze na dodanu vrijednost dalje PDV u 2021 godini u sljedećoj godini ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne imovine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Društvo X d o o koje je obveznik poreza na dodanu vrijednost dalje PDV planira rashodovati dio svoje dugotrajne materijalne ...

Pitanja i odgovori
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o ...

Pitanja i odgovori
Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i obračun doprinosa
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Pripada li odvjetniku kao nositelju samostalne djelatnosti pravo na naknadu plaće zbog privremene nesposobnosti za rad zbog izrečene mjere samoizolacije ...

Pitanja i odgovori
Videonadzor stambenih te poslovno-stambenih zgrada
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Je li moguće uvesti videonadzor u stambenoj zgradi i kako?

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

Pitanja i odgovori
Otkazni rok – početak tijeka toga roka
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Radnik nam je uručio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu. Kada počinje teći otkazni rok?

Pitanja i odgovori
Spajanje i radni odnosi
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Postoji li zbog statusne promjene spajanja obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su ...

Pitanja i odgovori
Prekovremeni rad trudne radnice
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Može li trudnica koja radi (trudna radnica) raditi prekovremeno?

Pitanja i odgovori
Ugovaranje povećane plaće
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Mora li poslodavac pri sastavljanu ugovora o radu uglaviti u njega koliko iznosi dodatak na plaću?

Pitanja i odgovori
Oporezivanje pristupa izložbi
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Tuzemni porezni obveznik organizira umjetničku izložbu na području Republike Hrvatske Pristup izložbi bit će fakturiran poreznim obveznicima iz EU a ...

Pitanja i odgovori
Priznavanje troška ugovornih penala
Ponedjeljak, 11.10.2021.

rema sklopljenom ugovoru s nepovezanim trgovačkim društvom iz tuzemstva zbog kašnjenja u isporuci trgovačko društvo obvezno je platiti ugovorene penale ...

Pitanja i odgovori
Zaračunavanje građevinskih usluga općini
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Ako trgovačko društvo fakturira građevinske radove općini koja je upisana u registar obveznika PDV a treba li na isporuku primijeniti ...

Pitanja i odgovori
Zaštita nepušača na radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Nekoliko smo puta upozoravali radnika da na mjestu rada ne koristi elektroničku cigaretu međutim radnik tvrdi da korištenje elektroničkih cigareta ...

Pitanja i odgovori
Zlouporaba i kontrola bolovanja
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Naš je radnik otvorio bolovanje ali smatramo da je riječ o zlouporabi bolovanja jer smo radnika u nekoliko navrata vidjeli ...

Pitanja i odgovori
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prefakturiranja troškova
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo je sklopilo predugovor o kupnji zemljišta s vlasnikom zemljišta u kojemu je definirano da vlasnik zemljišta daje pravo navedenom ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište projektiranja nekretnina koje se grade u drugim državama članicama EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo iz RH obavlja usluge projektiranja za nekretnine koje se nalaze u drugim državama članicama Europske unije dalje EU odnosno ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izvoza dobara u drugoj zemlji članici EU-a
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH primilo je račun od njemačkoga poreznog obveznika za robu Roba ...

Pitanja i odgovori
Iskazivanje primljenih potpora za podizanje višegodišnjih nasada
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Kako se računovodstveno prate potpore za podizanje višegodišnjih nasada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dalje OPG koji su obveznici poreza na ...

Pitanja i odgovori
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Dana 5 kolovoza ove godine radnici A A ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom Koliko ta radnica ima ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo koje se bavi trgovinom na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je nekurentna i čija je neto ...

Pitanja i odgovori
Priznavanja troškova hrane i pića vezanih uz organizaciju seminara
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo bavi se organizacijom seminara i raznih događanja Naknada za pristup tim događanjima je naplatna te uključuje obrok i ...

Pitanja i odgovori
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrade projekta ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Radnik je 15 rujna 2020 godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7 srpnja 2021 godine Radnik je nakon ...

Pitanja i odgovori
Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Znamo da državljani trećih zemalja za rad u RH moraju pribaviti dozvolu za boravak i rad radna dozvola ili potvrdu ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati ...

Pitanja i odgovori
Pojam dopunskog rada
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Što je to dopunski rad i kojim je člankom zakona uređen?