Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Isključenje s rada i materijalna prava
Četvrtak, 15.12.2022.

Radnici nečlanovi sindikata su bili u štrajku Imaju li oni pravo po Zakonu o radu da im se plate doprinosi ...

Pitanja i odgovori
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom
Četvrtak, 15.12.2022.

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike U slučaju ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Četvrtak, 15.12.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Pitanja i odgovori
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana Društvo je obveznik PDV a i ugovorilo je s ...

Pitanja i odgovori
Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje
Četvrtak, 15.12.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se isporukom solarnih panela i izgradnjom solarnih elektrana Društvo isporučitelj obveznik je PDV a i ...

Pitanja i odgovori
Isplata drugog dohotka nasljednicima
Četvrtak, 15.12.2022.

Kako se isplata po osnovi drugog dohotka ostavitelja isplaćuje nasljedniku?

Pitanja i odgovori
Izmjena i/ili dopuna ugovora o radu zbog uvođenja eura kao službene valute u RH
Četvrtak, 17.11.2022.

Ima li poslodavac obvezu izmijeniti i ili dopuniti ugovore o radu zbog toga što se uvodi euro kao službena valuta ...

Pitanja i odgovori
Okončanje radnog odnosa ex lege zbog zakonom propisanih navršenih godina života i mirovinskog staža
Četvrtak, 17.11.2022.

Ima li poslodavac mogućnost naložiti radniku da ode u mirovinu zbog navršenih godina života i mirovinskog staža koji su zakonom ...

Pitanja i odgovori
Temperatura na mjestima rada
Četvrtak, 17.11.2022.

Je li propisima iz zaštite na radu određena temperatura koja mora biti osigurana na mjestima rada?

Pitanja i odgovori
Zdravstveni nadzor zaposlenih osoba (sanitarna knjižica)
Četvrtak, 17.11.2022.

Za obavljanje kojih poslova je obvezno provoditi zdravstveni nadzor i pribavljati tzv. sanitarne knjižice?

Pitanja i odgovori
Troškovi noćenja direktora koji nije zaposlen u društvu
Četvrtak, 17.11.2022.

Direktor trgovačkog društva koji nije zaposlen u tom društvu bio je na sajmu u Italiji na kojemu je predstavljao trgovačko ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku
Četvrtak, 17.11.2022.

Mali porezni obveznik primio je račun za građevinske radove na nekretnini koja se nalazi u RH od poreznog obveznika iz ...

Pitanja i odgovori
Likvidacija i prestanak radnog odnosa
Ponedjeljak, 17.10.2022.

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca na koji način prestaju radni odnosi radnika Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici ...

Pitanja i odgovori
Imenovanje za člana uprave (direktora)
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Može li maloljetna osoba biti imenovana za člana uprave (direktora) društva s ograničenom odgovornošću?

Pitanja i odgovori
Obveza dvojnog iskazivanja u poslovnim odnosima između poduzetnika
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Je li obveza dvojnog iskazivanja cijena i ukopne svote računa u kunama i eurima u razdoblju dvojnog iskazivanja propisana i ...

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...

Pitanja i odgovori
Naknada za bolovanje kad radnik nema staža niti isplata
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Radnik se kod poslodavca zaposlio u rujnu 2022 godine Prethodno nema staža osiguranja kao što nema ni jednu isplatu plaće ...

Pitanja i odgovori
Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Kolika je naknada plaće radniku koji je na bolovanju dulje od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti bez prekida Bolovanje ...

Pitanja i odgovori
Rad na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi
Srijeda, 14.09.2022.

Mogu li ukrajinski državljani u RH raditi na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi („rad uz vaučere“)?

Pitanja i odgovori
Poslovna tajna
Srijeda, 14.09.2022.

Koji se podatci mogu smatrati poslovnom tajnom?

Pitanja i odgovori
Izdvojeni pogon obrta
Srijeda, 14.09.2022.

Može li obrtnik obavljati djelatnost obrta ne samo u prijavljenom sjedištu obrta nego i u drugom izdvojenom prostoru i pod ...

Pitanja i odgovori
HZZ – nepripadna isplata i zastarni rok
Srijeda, 14.09.2022.

U 2019 godini ostvarila sam pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost Sada sam u 2022 godini primila rješenje HZZ a ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na stjecanje usluga zakupa prostora u RH
Srijeda, 14.09.2022.

Hrvatski porezni obveznik ZX primio je račun za podzakup poslovnog prostora koji se nalazi u Republici Hrvatskoj dalje RH od ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište otpisa goodwilla
Srijeda, 14.09.2022.

Društvo Y d o o otpisuje goodwill koji ima evidentiran u poslovnim knjigama nakon pripajanja drugoga društva Goodwill je evidentiran ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a kod isporuka dobara s montažom iz druge države članice EU-a u RH
Srijeda, 14.09.2022.

Porezni obveznik X iz RH primio je račun za kupnju računalne opreme s postavljanjem od poreznog obveznika iz Njemačke koji ...

Pitanja i odgovori
Pravo na povrat robe
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci fizičke osobi potrošači imaju pravo na povrat robe reklamaciju u ...

Pitanja i odgovori
Četverodnevni radni tjedan
Ponedjeljak, 18.07.2022.

S radnicima smo sklopili ugovore o radu u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka Sada ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH isporučuje robu u Slovačku a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Pitanja i odgovori
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ...

Pitanja i odgovori
Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovačko društvo sklopilo je s fizičkom osobom ugovor o zakupu poslovnog prostora Smije li trgovačko društvo kao zakupoprimac plaćati zakupodavcu ...

Pitanja i odgovori
Rad sezonskih radnika – produljenje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li se produljiti dobivena dozvola za boravak i rad za sezonskog radnika?

Pitanja i odgovori
Iskazivanje cijena kod posebnih uvjeta prodaje
Ponedjeljak, 13.06.2022.

S obzirom na odredbe novog Zakona o zaštiti potrošača o načinu iskazivanja cijena zanima nas moramo li iskazivati dvije cijene ...

Pitanja i odgovori
Produljenje razdoblja oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Može li poslodavac produljiti razdoblje oslobođenja od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu za razdoblje rodiljnog i roditeljskog dopusta ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe ...

Pitanja i odgovori
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član ...

Pitanja i odgovori
Usavršavanje stečajnog upravitelja i polaganje stečajno-upraviteljskog ispita
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Čime je ustanovljena obveza usavršavanja stečajnog upravitelja i obveza polaganja stručnog ispita?

Pitanja i odgovori
Trajno stručno usavršavanje odvjetnika
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Postoji li obveza usavršavanje odvjetnika i ako da, čime je ustanovljena?

Pitanja i odgovori
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

Pitanja i odgovori
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Trgovačko društvo obveznik PDV a na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize poduzetniku iz Velike Britanije ...

Pitanja i odgovori
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Građevinsko društvo podizvođač obveznik PDV a obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču također obvezniku PDV a Građevinski radovi obavljaju se na ...

Pitanja i odgovori
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Pitanja i odgovori
Prenošenje i korištenje godišnjeg odmora u sljedećoj kalendarskoj godini
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Radnik je za 2021 godinu stekao pravo na 24 dana godišnjeg odmora te je u 2021 godini iskoristio dva tjedna ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Pitanja i odgovori
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu oglašavanja nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz druge ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj po kojim uvjetima i po ...

Pitanja i odgovori
Mogućnost ustege isplate dijela radnikove plaće zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Može li poslodavac radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom ...