Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Oblik zahtjeva za prekovremeni rad i prekršaj
Srijeda, 20.12.2023.

Poslodavac nije radniku dao pisani zahtjev za prekovremeni rad. Kolika je novčana kazna za njegovo neizdavanje?

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Srijeda, 20.12.2023.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH
Srijeda, 20.12.2023.

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije a uslugu montaže postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj dalje RH ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj
Srijeda, 20.12.2023.

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj Kako treba postupiti u ...

Pitanja i odgovori
Ograničenje radnog vremena prodajnih objekata ne primjenjuju se na djelatnost ugostiteljstva
Srijeda, 20.12.2023.

Primjenjuju li se ograničenja rada u djelatnosti trgovine i na ugostiteljski objekt koji posluje u sklopu prodavaonice te smije li ...

Pitanja i odgovori
Pokretna prodaja nije izuzeta od ograničenja rada nedjeljom i zabrane rada blagdanima
Srijeda, 20.12.2023.

U kojem dnevnom radnom vremenu u tjednu može raditi pokretna prodaja i odnosi li se zabrana prodaje nedjeljom i blagdanima ...

Pitanja i odgovori
Rad kioska nedjeljom
Srijeda, 20.12.2023.

Prema odredbama Zakona o trgovini trgovci koji prodaju tisak iz kioska mogu raditi svaku nedjelju i blagdanima najviše do 5 ...

Pitanja i odgovori
Mogućnost prekovremenog rada kod dodatnog rada
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Ima li radnik koji radi kod drugog poslodavca u dodatnome radu mogućnost raditi prekovremeno?

Pitanja i odgovori
Evidencija neaktivnih osoba
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U čemu se sastoji novoosnovana evidencija neaktivnih osoba?

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme udruga u djelatnosti trgovine
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U kojim slučajevima se na udruge primjenjuju ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine kada svoje proizvode prodaju na način propisan ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata na autobusnim i željezničkim kolodvorima
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Mogu li prodajni objekti na autobusnim i željezničkim stajalištima raditi nedjeljom i blagdanima?

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Njemačkoj i prodaja te robe na području Njemačke
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Turskoj Navedena se roba doprema ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Društvo A d o o pripaja se društvu B d o o Budući da navedeni postupak nije bilo moguće obaviti ...

Pitanja i odgovori
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Petak, 27.10.2023.

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u ...

Pitanja i odgovori
Podrška prijaviteljima nepravilnosti
Petak, 27.10.2023.

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Pitanja i odgovori
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodavaonica na benzinskim postajama
Petak, 27.10.2023.

U kojim su slučajevima prodavaonice na benzinskim postajama izuzete od zabrane rada nedjeljom i blagdanima?

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u Sloveniji koje je porezni obveznik u toj zemlji kupuje robu u na području Republike Hrvatske dalje ...

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje
Petak, 27.10.2023.

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Sjedinjenih Američkih Država dalje SAD za promidžbene usluge Koje su ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskom poreznom obvezniku iz Srbije
Petak, 27.10.2023.

Društvo sa sjedištem u RH koje je porezni obveznik kupovalo je gorivo u Republici Srbiji za teretno vozilo Po računima ...

Pitanja i odgovori
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo SLO d o o dalje Društvo obveznik PDV a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV a ...

Pitanja i odgovori
PDV na nastupe inozemnih izvođača
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo H d o o obveznik PDV a u Hrvatskoj dalje Društvo primilo je od Društva F obveznika PDV a ...

Pitanja i odgovori
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu
Srijeda, 27.09.2023.

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Pitanja i odgovori
Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Mogu li općine i gradovi odobravati obavljanje djelatnosti trgovine na svom području nedjeljom i u dane blagdana?

Pitanja i odgovori
Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Koji su prodajni objekti i uz koje su uvjete izuzeti od općeg ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine?

Pitanja i odgovori
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

Pitanja i odgovori
Radnje prije otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Koje su obveze poslodavca prije redovitog otkazivanja uvjetovanoga skrivljenim ponašanjem radnika?

Pitanja i odgovori
Trajanje neplaćenog dopusta
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

Pitanja i odgovori
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti ...

Pitanja i odgovori
Odgođeni prihod kod povratnoga financijskog najma
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Društvo Produkt d o o obveznik HSFI ja ugovorilo je s leasing društvom prodaju stroja i uzimanje toga stroja u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

Pitanja i odgovori
IVO-DOP
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane ...

Pitanja i odgovori
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Trgovačko društvo X d o o primilo je zajam od člana društva rezidenta Slovenije u svoti od 150 000 00 ...

Pitanja i odgovori
Prefakturiranje ugostiteljskih usluga
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo S d o o dalje Društvo organiziralo je poslovni događaj za Društvo P d o o te je za ...

Pitanja i odgovori
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo P d o o dalje Društvo treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja Kazna je određena za trgovačko društvo kao ...

Pitanja i odgovori
Nejednaka isplata dobitka članovima društva
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Društvo A j d o o dalje Društvo osnovale su 2 fizičke osobe članovi društva od kojih svaka ima 50 ...

Pitanja i odgovori
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor maloljetnih radnika
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Prenosi li se pravo na povećani broj dana godišnjeg odmora maloljetnog radnika i nakon što prestane biti maloljetan Ima li ...

Pitanja i odgovori
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Radnica koja je cijelu prošlu kalendarsku godinu bila na bolovanju a na rad se vratila ovaj mjesec travanj ima li ...

Pitanja i odgovori
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
Četvrtak, 11.05.2023.

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio ...

Pitanja i odgovori
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
Četvrtak, 11.05.2023.

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Pitanja i odgovori
Porezno motrište primljenog predujma iz EU-a
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo Tim d o o koje je porezni obveznik u RH primilo je predujam od poreznog obveznika iz Njemačke u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo iz Republike Hrvatske dalje RH koje je porezni obveznik zaračunava usluge posredovanja u prodaji pronalazak novih kupaca komunikacija i ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje
Četvrtak, 11.05.2023.

Društvo Tera d o o iz Zagreba je tijekom razdoblja 2023 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Švicarsku pri ...

Pitanja i odgovori
Rad na temelju ugovora o radu i ugovora o djelu kod istog poslodavca
Srijeda, 03.05.2023.

Poslodavac namjerava radnicima dogovoriti dodatne poslove koje će njegovi radnici obavljati trećoj osobi Posao bi se obavljao izvan njihova radnog ...

Pitanja i odgovori
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo A iz Rijeke dalje Društvo A zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada sjedišta Društva ...

Pitanja i odgovori
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora
Srijeda, 03.05.2023.

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV a ako osoba obavlja samostalnu ...