Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Neodređenost tužbenog zahtjeva
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Troškovi privremenog zastupnika
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Ovršni postupak - pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Aktivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Vukovaru

Sudska praksa
Obračun naknade plaće
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ovrha i ugovor cesiji
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Stjecanje nekretnine u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Ovršni postupak i interventne mjere
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu - suodlučivanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Zastara prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Trajanje uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Uzdržavanje bračnog druga
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Korištenje tuđe stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Puli

Sudska praksa
Pravna zaštita vlasnika nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Pravo na obnovu nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Dubrovniku

Sudska praksa
Stjecanje nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Pravni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Raskid ugovora - tabularna isprava
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Naknada štete
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Izdatak za drugoga - zastara
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Preuzimanje duga
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Donošenje pravilnika o radu
Četvrtak, 10.02.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom
Četvrtak, 10.02.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Prijenos prava vlasništva u tijeku parničnog postupka
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Slavonskom brodu

Sudska praksa
Cesija i materijalnopravna legitimacija
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Naknada štete i odgovornost suvlasnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Utvrđivanje izvanbračne zajednice
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Preinaka tužbe i nastup zastare
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Plaća uređena kolektivnim ugovorom
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Izvanbračna zajednica
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Šibeniku

Sudska praksa
Hipotekarna tužba
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Prekomjerna buka
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Koeficijent za plaćanje pričuve
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Dubrovniku

Sudska praksa
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Naknada štete
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Vukovaru

Sudska praksa
Zastara potraživanja naknade štete
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Ugovor o zajmu
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Karlovcu

Sudska praksa
Naplata za uslugu parkiranja
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Ugovor o pristupanju dugu
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Zagrebu