Preuzimanje datoteka

RRiF-ov računski plan za poduzetnike, XXIV. izdanje

Računski plan za poduzetnike

Računski plan za poduzetnike na engleskom jeziku

Programeri računski plan za poduzetnike na hrvatskom i engleskom jeziku mogu preuzeti ovdje.

RRiF-ov računski plan za proračune i proračunske korisnike

Računski plan za proračune

RRiF-ov računski plan za neprofitne

Računski plan za neprofitne

NAPOMENA: preuzimanje RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike dostupno je svima, no pojašnjenja i napomene uz određene pozicije dostupni su samo kupcima tiskanog izdanja odnosno e-knjige.
 

Tiskano izdanje odnosno e-knjigu možete naručiti u našoj knjižari https://www.rrif.hr/knjizara.html

 

RRiF-ovi obrasci, za 2019. godinu

 

DOH obrazac za 2019. godinu u Excelu

PD obrazac za 2019. godinu u Excelu

 

RRiF-ovi obrasci, za 2018. godinu

 

DOH obrazac za 2018. godinu u Excelu

PD obrazac za 2018. godinu u Excelu

 

RRiF-ovi obrasci, za 2017. godinu

DOH obrazac za 2017. godinu u Excelu

DOH obrazac za 2017. godinu u Libre Calcu

ZPP-DOH obrazac za 2017. godinu u Wordu

PD obrazac za 2017. godinu u Excelu

Račun dobitka i gubitka

Bilanca 

Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda

Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna (neizravna) metoda

Izvještaj o promjenama kapitala

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

 

Stari RRiF-ovi obrasci, za 2016. godinu i ranija razdoblja

 

DOH obrazac za 2016. godinu u Excelu

DOH obrazac za 2016. godinu u Libre Calcu

PD obrazac za 2016. godinu u Excelu

Račun dobitka i gubitka

Bilanca 

Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda

Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna (neizravna) metoda

Godišnji financijski izvještaji za trgovačka društva na engleskom jeziku

Obrasci Porezne uprave

 

Preuzeti obrasci s ovog linka mogu se koristiti u postupku kod Porezne uprave.

Porezne priručnike i brošure Porezne uprave može se preuzeti ovdje.

Obrazac JOPPD može se preuzeti ovdje .

FINA

 

Financijska i statistička izvješća mogu se preuzeti ovdje.

Dokumentacija za predstečajnu nagodbu može se preuzeti ovdje.

 

HZZO

 

Tiskanice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje može se preuzeti ovdje.

HZMO

 

Tiskanice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje može se preuzeti ovdje.

OSTALI OBRASCI

 

Obrazac obračuna loko vožnje može se preuzeti ovdje.

Obrazac obračuna nadoknade za odvojeni život može se preuzeti ovdje.

Obrazac obračuna pomorskog dodatka može se preuzeti ovdje.

Obrazac putnog naloga i obračuna putnih troškova u Excelu

Obrazac putnog naloga i obračuna putnih troškova može se preuzeti ovdje. (Excel)

Obrazac obračuna terenskog dodatka može se preuzeti ovdje.