Prilog godišnji obračun

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 2
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 9
Obračun amortizacije za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 30
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 46
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine
PrGO - 1.2020, str. 70
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2019. godinu – sastavljanje Obrasca PD
PrGO - 1.2020, str. 89
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
PrGO - 1.2020, str. 144
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
PrGO - 1.2020, str. 151
Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 156
Izvještaj o promjenama kapitala
PrGO - 1.2020, str. 165
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike
PrGO - 1.2020, str. 174
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu
PrGO - 1.2020, str. 182
Porez kontroliranih inozemnih društava
PrGO - 1.2020, str. 189