Prilog godišnji obračun

Financijska izvješća za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu i rokovi dostave
PrGO - 1.2021, str. 3
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 10
Obračun amortizacije za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 23
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 39
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine
PrGO - 1.2021, str. 65
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD
PrGO - 1.2021, str. 84
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2020. godinu (Obrazac PD-IPO)
PrGO - 1.2021, str. 143
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
PrGO - 1.2021, str. 150
Izvještaj o novčanim tokovima za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 155
Izvještaj o promjenama kapitala
PrGO - 1.2021, str. 165
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike
PrGO - 1.2021, str. 173
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2020. godinu
PrGO - 1.2021, str. 182
Porez kontroliranih inozemnih društava
PrGO - 1.2021, str. 188
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
PrGO - 1.2021, str. 193