Prilog godišnji obračun 1/2021

Financijska izvješća za 2020. godinu
Financijska izvješća za 2020. godinu i rokovi dostave
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Obračun amortizacije za 2020. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2020. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2020. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.