Prilog godišnji obračun 1/2023

Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Obračun amortizacije za 2022. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2022. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Bilješke uz financijske izvještaje za srednje poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Iskazivanje hibridnih neusklađenosti u poreznoj osnovici
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Dodatni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.