Prijava usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika

Datum: 07.02.2019, Četvrtak
Klasa: 410-19/19-02/25
Davatelj: Porezna uprava

Društvo iz dostavnog popisa obratilo se u vezi podnošenja Prijave usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP). U nastavku navodimo postavljena pitanja i odgovore u vezi istih.
 
1. Koliko dana prije prijevoza treba poslati obrazac MCP?
 
Obrazac MCP u skladu s člankom 173.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu Pravilnik o PDV-u) mora se podnijeti unaprijed - prije svakog obavljanja tih usluga (prije svakog pojedinog ulaska u RH). Prema tome, Obrazac MCP potrebno je poslati najmanje jedan dan prije ulaska u RH.
 
2. Je li moguće naknadno prijaviti prijevoz? Ima li posljedica? (npr. putovanja preko vikenda, tvrtka ne može prijaviti putovanje do ponedjeljka).
 
Obrazac MCP u skladu s člankom 173.a Pravilnika o PDV-u mora se podnijeti unaprijed. Obzirom da se isti podnosi elektroničkim putem ne postoje zapreke da se isti pošalje prije putovanja koje se obavlja preko vikenda.
 
3. Što se događa u slučaju promjene podataka? (Ostale registarske pločice, druga ruta ili obrnuto)
 
U slučaju promjene podataka potrebno je dostaviti novi Obrazac MCP s promijenjenim podacima.
 
4. Što se događa ako je prijevoz otkazan? Mora li se to prijaviti? Kako?
 
U slučaju ako je prijevoz otkazan, a poslan je Obrazac MCP potrebno je Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb putem posebne adrese elektroničke pošte: odjel.stranci@porezna-uprava.hr dostaviti obavijest o otkazu prijevoza.
 
5. Sada se prije prijevoza Obrazac MCP mora poslati mailom. Hoće li u budućnosti postojati mogućnost slanja preko ePorezne?
 
U budućnosti će se razmotriti razvoj prikladnijeg informatičkog rješenja vezanog za dostavljanje Obrasca MCP.
 
6. Postoji li potvrda od strane Porezne uprave, jer nema garancije da je mail zaprimljen? Mora li vozač nositi nešto u autobusu? Ako da, mora li potvrda biti u papirnatom obliku ili se može prikazati putem smartphone?
 
U prijevoznom sredstvu prilikom prijevoza putnika na području Republike Hrvatske uz Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju i Rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja mora se nalaziti i popunjeni Obrazac MCP koji je podnesen Poreznoj upravi. Postojanje potvrde od strane Porezne uprave nije uvjetovano, međutim nema zapreke da se u prijevoznom sredstvu nalazi i dokaz o poslanom mailu ili da se u slučaju potrebe isto dokaže putem smartphona.
 
7. Može li porezni obveznik (autobusna tvrtka) poslati Obrazac MCP, kao i porezni zastupnik? Što ako Porezna uprava dobije duple podatke? Što ako su podaci različiti, a radi se o istoj prijavi prijevoza?
 
Nema zapreke da Obrazac MCP pošalje porezni obveznik (autobusna tvrtka) ili porezni zastupnik, a isto ovisi o njihovom međusobnom dogovoru s tim da treba paziti da se Obrasci MCP ne šalju duplo te da se dostavljaju točni podaci.
 

Povratak na mišljenja