RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijenos poslovnog udjela

Predmet: U propisanom obliku (u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik) mora se sklopiti ne samo ugovor kojim se prenosi poslovni udjel, već se u tom obliku mora sklopiti svaki pravni posao koji neposredno obvezuje na prijenos poslovnog udjela.

Broj presude: Revt 168/2018-6, od 18. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Za prijenos poslovnog udjela nije potrebna promjena društvenog ugovora. Iz navedenog proizlazi da se u propisanom obliku mora sklopiti ne samo ugovor kojim se prenosi poslovni udjel, već da se u tom obliku mora sklopiti svaki pravni posao koji neposredno obvezuje na prijenos poslovnog udjela (u tom smislu je ovaj sud već izrazio shvaćanje u odluci Revt-350/13-2 od 9. srpnja 2014.). Budući da Sporazum na temelju kojeg tužitelj traži isplatu, tužitelj i tuženik nisu sklopili u propisanom obliku, to je ispravno shvaćanje drugostupanjskog suda da je Sporazum ništetan na temelju čl. 322. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 78/15., 29/18. – u daljnjem tekstu: ZOO) i da zato tužitelj od tuženika ne može na temelju Sporazuma potraživati ispunjenje obveze. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)