Prijenos tražbine i sredstava o osiguranju / založno pravo


Predmet: Ugovor o kupoprodaji i prijenosu tražbina temeljem kojeg su se ugovorne strane sporazumjele o prijenosu potraživanja, a koja pojedinačna potraživanja i sredstva osiguranja su navedena u odredbama Ugovora o prijenosu čine valjani pravni osnov za prijenos založnog prava na stjecatelja tražbine.

Broj presude: Gž Zk-13/2022-2, od 19. siječnja 2023., od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Prema odredbi čl 319 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 Odluka USRH 22 00 odluka USRH 73 00 129 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 90 10 143 12 152 14 81 15 pročišćeni tekst i 94 17 ispravak pročišćenog teksta prijeđe li na bilo kojem pravnom temelju tražbina osigurana založnim pravom na drugu osobu na nju je time ujedno prešlo i to založno pravo bez posebnog pravnog temelja za to i bez posebnog načina stjecanja osim ako je što drugo bilo određeno Prema odredbi čl 81 st 1 ZOO s tražbinom prelaze na primatelja sporedna prava kao što ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu