Prijenos ugovora o zakupu poslovnog prostora

Datum: 12.12.2007, Srijeda
Klasa: 410-01/07-01/1430
Davatelj: Porezna uprava

Obratio nam se odvjetnički ured M. T., s pitanjima, je li mogući prijenos ugovora o zakupu jedne pravne osobe na drugu pravnu osobu, pri čemu bi prava i obveze zakupodavca i vlasnika poslovnog prostora prešle na primatelja zakupa, te kakve su porezne posljedice takvog ugovora, na koja nastavno odgovaramo.

Iz vaših pitanja razabiremo, temeljno, da se ugovorom namjerava prenijeti porezna obveza s jednog poreznog obveznika na drugog poreznog obveznika pod nazivom »prijenos prava i obveza«.

Porezni propisi ne uređuju dopuštenost ugovaranja pojedinih poslovnih odnosa, koji spadaju u obvezno pravo, nego porezni status svakog poslovnog događaja i posljedica poslovnih događaja. Pri tome je bitno da je porezna obveza zakonska obveza svakog poreznog obveznika i ona se ne može prenijeti ugovorom na drugu fizičku ili pravnu osobu. To je moguće u točno zakonom propisanim slučajevima, kao što je, na primjer, pri statusnim promjenama, kada pravni slijednik preuzima poreznu obvezu proisteklu iz provedene statusne promjene, te na način propisan u člancima 19. do 22. Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.).

Prema navedenomu, nismo ovlašteni procjenjivati smije li se neki ugovor zaključiti ili ne, nego samo utvrđivati porezne posljedice ugovora i poslovnih događaja koji proistječu iz ugovora. Pri procjeni poreznih posljedica utvrđuje se bit svakog poslovnog događaja, neovisno o tome kakova je njegova forma, odnosno kako je u ugovoru nazvan poslovni događaj, u smislu odredbi članka 10. stavak 1. Općeg poreznog Zakona.

Povratak na mišljenja