Prilagodba rasporeda radnog vremena radniku korisniku roditeljskog dopusta s radom s polovicom radnog vremena

Datum: 27.01.2023, Petak
Klasa: 110-01/23-01/16
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

U okviru zaštite određenih kategorija radnika izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1 siječnja 2023 godine propisuje se mogućnost radnika s djetetom do osam godina života a koji je proveo kod poslodavca u radnom odnosu šest mjeseci da zatraži od poslodavca izmjenu ugovora o radu kojim se mijenja ugovoreno puno radno vrijeme na nepuno radno vrijeme odnosno zatraži promjenu ili prilagodbu rasporeda radnog vremena u skladu sa zahtjevima Direktive EU 2019 1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi Poslodavac je dužan uzimajući u obzir potrebe organizacije rada razmotriti mogućnost izmjene ugovora o radu odnosno ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja