Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika

Datum: 02.06.2017, Petak
Autor: I.P.

      Na našim internetskim stranicama objavljen je prilog Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika. Teme koje se mogu pročitati su sljedeće:

  • Pomoći i prijenosi sredstava unutar sustava općeg proračuna
  • Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
  • Pravna zaštita u javnoj nabavi
  • Praksa DKOM-a u javnoj nabavi
  • Najčešće dvojbe u vezi s konstituiranjem lokalnih predstavničkih tijela
  • Promjene financijskog plana proračunskih korisnika JLP(R)S
  • Godišnji odmori javnih službenika i namještenika u 2017. godini
  • Godišnji odmori državnih službenika i namještenika u 2017. godini
  • Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji
  • Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru

      Prilogu se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti