Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 50 min
Datum: 06.02.2024

Cijena: 100,00


Krajem 2023. godine doneseno je više izmjena i dopuna poreznih propisa koji se primjenjuju od 1. siječnja 2024. godine, a koji određuju postupke u obračunu plaća, obračunu poreza na dohodak i dobitak, PDV-a i dr. Uz bitne novosti, veliki dio seminara odnosit će se na sastavljanje poreznih i financijskih izvještaja koji definiraju porezni i financijski položaj i uspjeh poduzetnika za 2023. godinu. Osim što treba voditi računa o posebnostima koje nastaju zbog prvog sastavljanja financijskih i poreznih izvješća u eurima, potrebno je ispravno primijeniti sve kompleksne zahtjeve poreznih propisa i računovodstvenih standarda.

Pozivamo Vas na naš seminar kako biste lakše razumjeli i primijenili novosti u poslovanju te lakše sastavili porezne i financijske izvještaje.

Program:

I. Primjena novosti u poreznim propisima i ostale aktualnosti

1. Novosti u oporezivanju plaća i obračunu doprinosa u 2024. godini

 • aktualna pitanja u vezi s primjenom umanjenja osnovice za obračun doprinosa za MIO I. stup
 • nova minimalna plaća (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
 • novi osobni odbitci za djecu i uzdržavane članove i kriterij primjene
 • nove osnovice za obračun doprinosa i najniža, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
 • obvezno osiguranje i obračun plaće za članove uprave
 • poduzetnička plaća u 2024. godini

2. Novosti u vezi s oporezivanjem dohodaka u 2024. godini

 • novosti u oporezivanju drugih dohodaka
 • novosti u oporezivanju dohotka od kapitala (isplata dobitaka, kapitalni dobitci i dr.)
 • novosti u oporezivanju samostalnih djelatnosti – NOVI rok dospijeća porezne obveze
 • utvrđivanje doprinosa – druga djelatnost
 • porezni tretman napojnica
 • nove svote neoporezivih primitaka u 2024. godini

3. Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2024. godine

 • novosti u postupanju kod naknadnih popusta, odobrenja i dr. izmjena porezne osnovice
 • nova mogućnost smanjenja porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate potraživanja (kriteriji, podnošenje Obavijesti o obavljenom ispravku, obveze isporučitelja i dr.)
 • nove svote u eurima – rezultat zaokruživanja za određene pragove
 • izlazak / ulazak u sustav PDV-a u 2024. godini i ostale bitne novosti

4. Aktualnosti u PDV-u

 • isporuke i stjecanje dobara unutar EU-a
 • oporezivanje inozemnih usluga – izbor (temeljno načelo, usluge povezane s nekretninama)

5. Novosti u oporezivanju porezom na dobitak u 2024. godinu

II. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2023. godinu

6. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2023. godinu

7. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2023. godinu

8. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2023. godinu

9. Obrazac PD

 • smanjenja porezne osnovice
 • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
 • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
 • porezne olakšice i oslobođenja
 • utvrđivanje porezne obveze za 2023. godinu i prijenos poreznih gubitaka
 • NOVI rok dospijeća porezne obveze za 2023. godinu
 • POSEBNOSTI izračuna predujmova poreza na dobitak za 2024. godinu

10. Obveza sastavljanje i predaje izvješća PD-IPO

11. Konačni obračun neporeznih davanja za 2023. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)

12. Odgovori na pitanja

Predavačice na seminaru/webinaru su RRIF-ove urednice i savjetnice:

 • mr. Anja Božina, ovl. rač.
 • dr. sc. Đurđica Jurić, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • dr. sc. Ljerka Markota, prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 6. veljače 2024. godine.

Cijena video snimke je 100,00 € (80,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.