RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjena materijalnog prava

Predmet: Time što je u odnosu na ranijeg prvotuženika odbačena tužba zbog nenadležnosti hrvatskog suda za postupanje, jer je ugovorena nadležnost austrijskog suda, ne znači da obveza glavnog dužnika ne postoji.

Broj presude: Rev 4206/2019-2, od 22. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako navedeni prigovori tuženika nisu osnovani, to je drugostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo i to pravo Republike A. kada je obvezao tuženika kao jamca - platca da ispuni obvezu vjerovniku tj. tužitelju, iako isti prethodno nije opomenuo glavnog dužnika u skladu s odredbom čl. 1357. Austrijskog općeg građanskog zakonika. Jednako tako i odluka o kamatama utemeljena je na odredbama čl. 906. st. 25. Trgovačkog zakonika Republike Austrije.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)