Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 55 min
Datum: 14.12.2022

Cijena: 99,54


Dugo najavljivane izmjene Zakona o radu napokon su ušle u saborsku proceduru. Izmijenjeni Zakon o radu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine kao i Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se detaljno uređuje pitanje neprijavljenog rada („rada na crno“) u RH.

Do velikih promjena doći će i vezano uz organizaciju rada i radnog vremena jer se Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini u velikoj mjeri ograničava rad nedjeljom i blagdanima.

Zbog toga je važno na vrijeme se pripremiti. Pozivamo vas stoga da se priključite na naš webinar, na kojemu ćete biti pravodobno informirani o svim promjenama koje očekuju poslodavce te na kojemu ćemo odgovarati na postavljena pitanja sudionika.

Program:

Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.:
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Općeniti pregled izmjena Zakona o radu
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Sastojci (elementi) pisanog ugovora o radu
 • Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
 • Rad na izdvojenom mjestu rada
 • Raspored radnog vremena
 • Prekovremeni rad

Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.:
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Rad i zaštita djece, maloljetnika i osoba koje koriste rodiljna i roditeljska prava
 • Dodatni rad
 • Probni rad
 • Plaćeni i neplaćeni dopust
 • Odsutnost s posla
 • Izmjene Zakona o trgovini i rad nedjeljom
 • Sažeto o radu putem digitalnih platformi
 • Sažeto o neprijavljenom radu

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.:
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje plaće
 • Utvrđivanje naknade plaće
 • Dodatci na plaću koji se utvrđuju za radnike
 • Kolektivni ugovor za graditeljstvo – koji članovi uprave trebaju imati plaću od 15.000,00 kn i kako postupiti u odnosu na propisanu najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa
 • Isplatna lista koja se radnicima treba dostaviti u 2022. godini te o čemu treba voditi brigu u 2023. godini
 • Minimalna plaća za 2023. godinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. prosinca 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (560,00+ 25 % PDV-a) / 99,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).