Primjena odgovarajuće carinske procedure za privremeni uvoz opreme kod projekata financiranih sredstvima Europske unije u Hrvatskoj

Datum: 08.11.2012, Četvrtak
Klasa: 413-01/12-01/461
Davatelj: Carinska uprava

U Vašem gornjem aktu zaprimljenom 5 studenog 2012 godine navodite da kod projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije u Hrvatskoj koje Središnja agencija za financiranje i ugovaranje provodi u ime i za račun ostalih tijela državne uprave Agencija je nadležna za provedbu postupka javne nabave i sklapa ugovore s odabranim izvođačem Ministarstva i ostala tijela državne i javne uprave u ulozi su korisnika projekata i nadležni su za njihovu tehničku provedbu Slijedom navedenog zatražili ste tumačenje mogućnosti primjene članka 192 st 4 Carinskog zakona prilikom privremenog uvoza opreme koja se koristi za provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije u Hrvatskoj odnosno izuzeća od osiguranja mogućeg carinskog duga u slučajevima kada su korisnici projekata i uvoznici opreme tijela državne uprave Nadalje tražite uputu o postupanju prilikom podnošenja zahtjeva prema nadležnoj carinarnici koju biste proslijedili prema državnim tijelima korisnicima projekta Predlažete da Carinska uprava izda odgovarajući naputak o postupanju nadležnim carinarnicama zbog jednoobraznog postupanja te navodite da bi tvrtke sa kojima su potpisani ugovori imale ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja