Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći

Datum: 20.10.2023, Petak
Klasa: 110-01/23-01/219
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vezano za zaprimljena pitanja o primjeni Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 151 22 i 64 23 Odluka Ustavnog suda RH u daljnjem tekstu Zakon i drugih propisa koji uređuju pitanja plaće očitujemo se kako slijedi Jedan od bitnih sastojaka ugovora o radu je podatak o bruto plaći uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava odnosno na neki zakon drugi propis kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja Iz navedenog proizlazi da plaća radnika kao i ranije može biti određena ili odrediva odnosno ista može biti ugovorena ugovorom o radu ili određena nekim drugim izvorima prava pri čemu se kod određivanja plaće u oba slučaja radi o bruto iznosima Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 1 siječnja 2023 nije propisana obveza usklađivanja prethodno sklopljenih i važećih ugovora o radu Stoga smo mišljenja da je tek kod nastupa potrebe izmjene nekog od bitnih sastojaka ugovora o radu obveza ugovornih strana da u okviru takve izmjene ugovora sadržajno usklade čitav ugovor s odredbama Zakona o radu Istodobno sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona poslodavci su bili dužni uskladiti pravilne o radu s odredbama noveliranog Zakona do 1 srpnja 2023 Obzirom da se pravilnicima o ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja