Primjena odredbe članka 131. i 145. Zakona o radu

Datum: 16.01.2024, Utorak
Klasa: 110-01/24-01/01
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Biračko pravo radnika zaposlenih kod određenog poslodavca u postupku izbora članova radničkog vijeća uređeno je odredbom članka 145 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 98 19 i 151 22 64 23 Odluka Ustavnog suda RH dalje u tekstu Zakon Navedenim člankom propisano je kako pravo birati i biti birani imaju svi radnici zaposleni kod određenog poslodavca dok je ono izrijekom isključeno za članove upravnih i nadzornih organa poslodavca i članova njihovih obitelji te za radnike iz članka 131 stavka 1 i 2 Zakona Da bi se radnik smatrao rukovodećim osobljem potrebno je da je statutom društvenim ugovorom izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavac ovlašten voditi poslove poslodavca da samostalno donosi odluke o organizaciji rada i poslovanju poslodavca te da je poslodavac s takvim radnikom ugovorio samostalnost u određivanju radnog vremena ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja