Primjena posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata

Datum: 28.09.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/1402
Davatelj: Porezna uprava

     Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit u vezi primjene posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata. Naime, porezni obveznik isporučuje zlatne kovanice koje se prodaju u numizmatičke svrhe za koje je imao pravo na odbitak pretporeza. Obzirom da prodaje komplet zlatnih kovanica koji se sastoji od kovanica koje se mogu smatrati investicijskim zlatom i od onih koje to nisu, postavljena su pitanja o pravu na odbitak pretporeza, odnosno ispravku pretporeza. Također, porezni obveznik zatražio je uvrštavanje sljedećih zlatnih kovanica: 10 KUNA, 20 KUNA, 500 KUNA i 1000 KUNA na popis zlatnih kovanica na koje se primjenjuje posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata u skladu s čl. 345. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.

      Odredbama čl. 113. st. 1. t. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se investicijskim zlatom smatraju zlatne kovanice:
      a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki,
      b) iskovane poslije 1800. godine,
      c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla i
      d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80% vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama.
      U st. 2. istoga članka Zakona propisano je da se navedene kovanice ne prodaju u numizmatičke svrhe.
      Sukladno čl. 114. t. a) Zakona propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku, stjecanje unutar Europske unije i uvoz investicijskog zlata, uključujući investicijsko zlato u obliku potvrda o pojedinačnoj ili skupnoj pohrani zlata, ili zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući zajmove u zlatu i zamjene sa zlatom (swap poslove) koji uključuju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi s investicijskim zlatom, kao i transakcije u vezi s investicijskim zlatom koje uključuju ročnice i terminske ugovore čiji je rezultat prijenos prava vlasništva ili prava potraživanja u vezi s investicijskim zlatom.
      Odredbama čl. 116. st. 2. Zakona propisano je da porezni obveznik koji proizvodi investicijsko zlato ili zlato pretvara u investicijsko zlato, ima pravo odbiti PDV koji je platio ili mu je obračunan za isporučena ili stečena dobra unutar Europske unije, uvezena dobra ili obavljene usluge u vezi s proizvodnjom ili pretvaranjem tog zlata, kao da je njegova sljedeća isporuka toga zlata, koja je oslobođena PDV-a prema čl. 114. t. a) Zakona, oporeziva.
      Izvještavamo vas da je pokrenut postupak uvrštavanja na popis Europske komisije u uvodu navedenih zlatnih kovanica, međutim napominjemo da je u točki d) Objašnjenja Popisa zlatnih kovanica koje zadovoljavaju kriterije utvrđene čl. 344. st. 1. t. 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (posebna odredba za investicijsko zlato) koji vrijedi za 2015. (2014/C 396/06) navedeno da su isporuke zlatnih kovanica koje nisu temeljem čl. 345. Direktive Vijeća 2006/112/EZ uvrštene u popis zlatnih kovanica Europske komisije, a ispunjavaju uvjete da se smatraju investicijskim zlatom, također oslobođene plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza.
      Stoga, isporuka zlatnih kovanica koje se mogu smatrati investicijskim zlatom, jer zadovoljavaju uvjete propisane u čl. 113. st. 1. t. 2. Zakona, oslobođena je PDV-a bez prava na odbitak pretporeza sukladno odredbama čl. 58. st. 4. t. 1. Zakona.
      Obzirom da je za navedene zlatne kovanice porezni obveznik pri nabavi odbio pretporez, a isporuka istih je oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza sukladno odredbama čl. 63. st. 1. i 2. Zakona.
      Kako se radi o poreznom obvezniku koji obavlja isporuke za koje je dopušten odbitak pretporeza i isporuke za koje odbitak pretporeza nije dopušten, isporuke zlatnih kovanica koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza uključuju se u nazivnik za izračun iznosa pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza sukladno odredbama čl. 62. st. 1. Zakona.
      U slučaju zajedničke prodaje različitih kovanica koje su pojedinačno predmet oporezivanja PDV-om, pri čemu su određene kovanice oporezive PDV-om, a druge oslobođene plaćanja PDV-a, potrebno je utvrditi poreznu osnovicu za svaku pojedinu kovanicu kao i iznos PDV-a obračunan na kovanice koje su oporezive.

Povratak na mišljenja