Primjena prostornog plana

Datum: 27.06.2017, Utorak
Klasa: 350-01/17-02/232
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita u vezi primjene prostornog plana tj usklađenja glavnog projekta s prostornim planom u ponovnom postupku izdavanja građevinske dozvole obavještavamo vas da se prema odredbi članka 112 Zakona o gradnji Nar nov br 153 13 i 20 17 na izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije građenje se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola u pogledu primjene prostornih planova i drugih propisa na odgovarajući način primjenjuju odredbe kojima je uređeno izdavanje lokacijske dozvole tj odredbe Zakona o prostornom uređenju Sukladno odredbi članka 122 stavka 4 Zakona o prostornom uređenju Nar nov br 153 13 akt za provedbu prostornog plana u konkretnom slučaju građevinska dozvola izdaje se u skladu s prostornim planom koji važi na dan podnošenja zahtjeva za njegovo izdavanje Iz vašeg upita proizlazi da se predmetno zemljište ne nalazi u obuhvatu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Z u S Službeni glasnik Grada S broj 1 07 već da se isto nalazi unutar ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja