Primjena snižene stope PDV-a

Datum: 27.03.2019, Srijeda
Klasa: 410-19/19-02/57
Davatelj: Porezna uprava

      Elektroničkom poštom dostavili ste pitanje o tome da li se sniženom stopom PDV-a od 13% oporezuje samo sušeno voće ili sušeno voće može biti s dodacima sumpora, šećera, soli i ostalim dodacima (primjerice prženi ili ušećereni bademi, usoljeni indijski orah, suhi ananas posipan šećerom, suhi ananas u prahu i slično) te da li se jestivo cvijeće razvrstava pod oznaku sadnice – ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepove te micelij gljiva, iz KN oznake 0602. 
 
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
      Člankom 38. stavkom 3. točkom j) i u) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) i člankom 47. stavkom 2. točkom j) i u) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je među ostalim da se sadnice i sjemenje, te isporuka svježeg i suhog voća i orašastih plodova oporezuje PDV-om po stopi 13%. Nadalje propisano je da se sadnicama i sjemenjem smatraju:
1. lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije (osim korijena iz KN oznake 1212), iz KN oznake 0601 i
2. ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi te micelij gljiva, iz KN oznake 0602, dok se svježim i suhim voćem i orašastim plodovima smatraju:
1. svježi ili suhi kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0801;
2. svježi ili suhi ostali orašasti plodovi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0802;
3. svježe ili suhe banane, iz KN oznake 0803;
4. svježe ili suhe datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangostin, iz KN oznake 0804;
4. svježi ili suhi agrumi, iz KN oznake 0805;
5. svježe ili suho grožđe, iz KN oznake 0806;
6. svježe dinje (uključujući lubenice) i papaje, iz KN oznake 0807;
7. svježe jabuke, kruške i dunje, iz KN oznake 0808;
8. svježe marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, iz KN oznake 0809;
9. ostalo svježe voće, iz KN oznake 0810;
10. suho voće, mješavine orašastih plodova ili suhog voća, iz KN oznake 0813.
 
      Obzirom da je razvrstavanje pojedinih dobara u KN oznake u nadležnosti Carinske uprave, zatražili smo očitovanje u vezi s navedenim. 
 
      S tim u vezi Carinska uprava uputila nam je odgovor KLASA: 410-19/19-01/39, URBROJ: 513-02-1321/1-19-2 od 25. ožujka 2019. u kojem navodi:
 
 „Za sušeno voće i suhe orašaste plodove iz poglavlja 8 KN-a dozvoljene su samo obrade navedene u napomeni 3, citiramo: „Suho voće i suhi orašasti plodovi iz ovog poglavlja mogu biti djelomično rehidrirani ili obrađeni u svrhu: a) konzerviranja ili stabiliziranja (na primjer, toplinskom obradom, sumporiranjem, dodatkom sorbinske kiseline ili kalijevog sorbata), b) održavanja i poboljšanja izgleda (na primjer, dodatkom biljnog ulja ili malih količina glukoznog sirupa), uz uvjet da zadrže svojstvo suhog voća ili orašastih plodova“.
 
      To znači da je sumporiranje u svrhu konzerviranja ili stabiliziranja dozvoljeno i takvi proizvodi ostaju razvrstani u tarifnim oznakama iz poglavlja KN-a 8 koje su navedene u Pravilniku.
 
      Međutim, sušeno voće i orašasti plodovi koji su prženi, ušećereni, usoljeni, posipani šećerom i sl. isključeni su iz poglavlja 8 i razvrstavaju se u druga poglavlja KN-a, najčešće poglavlja 17 ili 20 koja nisu obuhvaćena Pravilnikom.
 
      Nadalje, suhi ananas u prahu razvrstava se u KN oznaku 0804 uz uvjet da ne sadrži šećer, a jestivo cvijeće u KN oznaku 1212 koja nije obuhvaćena Pravilnikom.“
 
      U skladu s navedenim, za sušeno voće i suhe orašaste plodove iz poglavlja 8 KN-a dozvoljene su samo obrade iz citirane napomene 3 koju je u svom odgovoru navela Carinska uprava.
       Prema tome sumporiranje u svrhu konzerviranja ili stabiliziranja je dozvoljeno i takvi proizvodi ostaju razvrstani u tarifnim oznakama iz poglavlja 8 KN-a koje su navedene u Pravilniku o PDV-u te podliježu oporezivanju PDV-om po stopi od 13%.
Sušeno voće i orašasti plodovi koji su prženi, ušećereni, usoljeni, posipani šećerom i sl. isključeni su iz poglavlja 8 i razvrstavaju se u druga poglavlja KN-a, stoga podliježu oporezivanju PDV-om po stopi od 25%.
      Suhi ananas u prahu razvrstava se u KN oznaku 0804 uz uvjet da ne sadrži šećer, te se u tom slučaju oporezuje PDV-om po sniženoj stopi od 13%.
      Nadalje jestivo cvijeće razvrstava se u KN oznaku 1212 koja nije obuhvaćena člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o PDV-u te podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%.

Povratak na mišljenja