Primjena snižene stope PDV-a

Datum: 12.04.2019, Petak
Klasa: 410-19/19-02/46
Davatelj: Porezna uprava

      Obratili ste nam se dopisom radi pojašnjenja odredbi Zakona i Pravilnika o PDV-u te u nastavku navodimo pitanja koja ste postavili i odgovore na ista.
 
1. Vezano uz članak 47. stavak 2. točku r) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) navodite da se dio proizvoda ribarstva uvozi u Republiku Hrvatsku smrznut i na tržište stavlja u odmrznutom stanju kao svjež ili filetiran, pri čemu proizvod mora imati jasno istaknutu informaciju da je odmrznut te smatrate da se na isporuku takvog proizvoda plaća PDV po stopi 25% u vezi čega molite obrazloženje ili potvrdu.
 
      Obzirom da je Carinska uprava nadležna za razvrstavanje proizvoda u KN oznake, u vezi navedenog zatražili smo tumačenje te je dopisom, KLASA: 410-19/19-01/36, URBROJ: 513-02-1321/1-19-2 od 12. veljače 2019. Carinska uprava dala sljedeće očitovanje:
 „Ribe, mekušci, ostali vodeni beskralježnjaci i rakovi koji se uvoze ili unose u Republiku Hrvatsku smrznuti i na tržište se stavljaju u odmrznutom stanju kao svježi ili filetirani ne smatraju se svježim ili rashlađenim proizvodima iz članka 47. stavka 2. točke r) i s) Pravilnika o PDV-u i razvrstavaju se u Kombiniranu nomenklaturu kao smrznuti.“
 
      Slijedom navedenog, ribe, mekušci, ostali vodeni beskralježnjaci i rakovi koji se uvoze ili unose u Republiku Hrvatsku smrznuti i na tržište stavljaju u odmrznutom stanju kao svježi ili filetirani ne smatraju se svježim ili rashlađenim proizvodima iz članka 47. stavka 2. točke r) i s) Pravilnika o PDV-u te se oporezuju PDV-om po stopi od 25%.
 
 2. Prema odredbama članka 47. stavka 2. točke r) Pravilnika o PDV-u svježom ili rashlađenom ribom, mekušcima i ostalim vodenim beskralježnjacima smatra se:
1. svježa ili rashlađena riba iz KN oznake 0302 i KN 0304;
2. svježi ili rashlađeni mekušci iz KN oznake 0307;
3. svježi ili rashlađeni vodeni beskralježnjaci iz KN oznake 0308
U vezi navedenog molite potvrdu jesu li po navedenim tarifnim oznakama uključeni svježi fileti i očišćeni proizvodi (ribe, mekušci i ostali beskralježnjaci).
 
      U KN oznaku 0304 razvrstani su: „Riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno je li mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto“. Prema tome, svježom ili rashlađenom ribom iz članka 47. stavka 2. točke r) podtočke 1. Pravilnika o PDV-u smatraju se svježi ili rashlađeni riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno je li mljeveno ili ne) iz KN oznake 0304.
 
      U KN oznaku 0307 razvrstani su: „Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, neovisno jesu li i ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; brašno, krupica i pelete od mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudi“. Prema tome, svježim ili rashlađenim mekušcima iz članka 47. stavka 2. točke r) podtočke 2. Pravilnika o PDV-u smatraju se svježi ili rashlađeni mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne iz KN oznake 0307.
 
3. Prema odredbama članka 47. stavka 2. točke s) Pravilnika o PDV-u svježim ili rashlađenim rakovima smatraju se:
1. svježi ili rashlađeni jastozi iz KN oznake 0306 31 00;
2. svježi ili rashlađeni hlapovi iz KN oznake 0306 32;
3. svježi ili rashlađeni škampi iz KN oznake 0306 34 00;
4. svježe ili rashlađene kozice iz KN oznake 0306 35 i KN oznake 0306 36
U vezi navedenog molite potvrdu jesu li uključene rakovice iz KN oznake 0306 33 te jesu li uključene ostale vrste rakova - živi, svježi ili rashlađeni, primjerice rakovica Maja squinado.
 
      Rakovice iz KN oznake 0306 33 te ostale vrste rakova koje nisu navedene ne smatraju se svježim ili rashlađenim rakovima iz članka 47. stavka 2. točke s) Pravilnika o PDV-u.
 
4. Vezano uz kontrolu i nadzor provedbe Zakona o PDV-u smatrate da je nadležno Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava te smatrate da je isto tijelo nadležno i za nadzor nad ispravno određenom stopom PDV-a na tarifni razred kojem pripada, poglavito na svježe i odmrznute proizvode ribarstva te molite potvrdu istog.
 
      Provedbu Zakona o PDV-u nadzire Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava, dok je razvrstavanje proizvoda u određene KN oznake u nadležnosti Carinske uprave.
 

Povratak na mišljenja