Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja

Datum: 08.04.2022, Petak
Klasa: 410-19/22-02/68
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o primjeni snižene stope PDV-a na jestiva ulja koja su sukladno pravilnicima Ministarstva zdravstva registrirana kao dodaci prehrani kao npr. ulje sikavice, ulje crnog kima, ulje žutog noćurka. Nadalje, postavljeno je pitanje odnosi li se smanjenje stope PDV-a od 1. travnja 2022. na certificirane sjemenke i certificirane presadnice buče i industrijske konoplje.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22; u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 1. točke j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21 i 41/22) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, maslac iz KN oznake 0405 10 i margarin iz KN oznake 1517 10.

S tim u vezi napominjemo da opseg primjene snižene stope nije promijenjen u odnosu na dobra iz članka 38. stavka 2. točke j) Zakona o PDV-u koja se od 1. travnja 2022. oporezuju sniženom stopom PDV-a od 5%, umjesto sniženom stopom PDV-a od 13% te da je za razvrstavanje proizvoda u pojedine KN oznake nadležna Carinska uprava.

Prema odredbama članka 38. stavka 2. točke u) Zakona o PDV-u i članka 47. stavka 1. točke u) Pravilnika o PDV-u, PDV se obračunava i plaća po stopi od 5% na sadnice i sjemenje.

Sadnicama se smatraju:

 1. lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije (osim korijena iz KN oznake 1212), iz KN oznake 0601;
 2. ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi te micelij gljiva, iz KN oznake 0602.

Sjemenjem se smatraju:

 1. krumpir, sjemenski, iz KN oznake 0701 10;
 2. lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;
 3. kukuruz šećerac, sjemenski hibridi, iz KN oznake 0712 90 11;
 4. grašak, sjemenski, iz KN oznake 0713 10 10;
 5. obični grah uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), sjemenski, iz KN oznake 0713 33 10;
 6. tvrda pšenica za sjetvu iz KN oznake 1001 11;
 7. ostala pšenica i suražica za sjetvu, iz KN oznake 1001 91;
 8. raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10;
 9. ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10;
 10. zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10;
 11. kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10;
 12. riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10;
 13. sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10;
 14. proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21;
 15. soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10;
 16. kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, za sjetvu, iz KN oznake 1202 30;
 17. laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204;
 18. sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205;
 19. suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206;
 20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207;
 21. sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu, iz KN oznake 1209.

Prema tome, snižena stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na proizvode koji su razvrstani u navedene KN oznake. S tim u vezi napominjemo da opseg primjene snižene stope nije promijenjen u odnosu na dobra koja se od 1. travnja 2022. oporezuju sniženom stopom PDV-a od 5%, umjesto sniženom stopom PDV-a od 13% te da je za razvrstavanje proizvoda u pojedine KN oznake nadležna Carinska uprava.

Povratak na mišljenja